Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wręczył 1294 nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość odbyła się 28-29 września w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.
W sobotę 26 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w programie obchodów Jubileuszu 85-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.
W tym samym dniu kurator uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego budynku Szkoły Podstawowej w Woli Węgierskiej.
25 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w naradzie szkoleniowej dotyczącej finansów publicznych zorganizowanej przez Wojewodę Podkarpackiego w Kielnarowej.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Rzeszowskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2009. Spotkanie odbyło się 24 września w auli Politechniki Rzeszowskiej. Z dyrektorami szkół i przyszłymi maturzystami spotkał się także Podsekretarz Stanu Zbigniew Włodkowski
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest prezesem Szkolnego Związku Sportowego wręczył nagrody zwycięzcom rywalizacji sportowej za rok szkolny 2008/2009.
Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów odbyło się 23 września w Krośnie.
W dniu 22 września, w ramach realizacji rządowego programu Razem bezpieczniej odbyło się seminarium na temat: „Zapobieganie zjawisku fali w działaniach wychowawczo-profilaktycznych szkoły".Organizatorem seminarium był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Wicewojewoda Małgorzata Chomycz i pracownicy nadzoru pedagogicznego. W ramach seminarium omówiono problem agresji i przemocy w szkołach, zwłaszcza w stosunku do uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

W dniu 16 września podczas pobytu w Krakowie Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas podpisał porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Porozumienie określa zakres współpracy w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych.

„Katyń…ocalić od zapomnienia”

15 września w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie zasadzono Dąb Pamięci w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas przyłączył się w ten sposób do uhonorowania kapitana Romana Peszkowskiego zamordowanego w Katyniu.


I Festiwal Kultury Kresowej Powiatu Jarosławskiego

W sobotę 12 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w programie I Festiwalu Kultury Kresowej połączonym z obchodami Święta Chleba w Powiecie Jarosławskim.

Finał konkursu „Zdarzyło się 20 lat temu
w Polsce…”

W piątek 11 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w Sejmie, w owocnym dla Podkarpacia podsumowaniu konkursu „Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce…”
Laureatką konkursu na plakat została Adrianna Skulska uczennica Publicznego Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu. Nagrody wręczyli Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Gratulacje złożył premier Tadeusz Mazowiecki. Autorzy prac dodatkowych,zamieszczonych w katalogu wystawy: Magdalena Malarz, Justyna Przewoźnik, Sylwia Putlak, Izabela Wojnarowicz uczennice kl II Gminnego Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

Spotkanie Kuratora z Prezydentem Ukrainy

We wtorek 8 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w programie wizyty Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Przemyślu. Oficjalna część tego spotkania odbyła się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza

Wicekurator na Konferencji w Mielcu

We wtorek 8 września Wicekurator Oświaty Antoni Wydro uczestniczył w Konferencji Naukowej „Budowanie Szkolnej Społeczności Uczącej się”, która odbyła się w Mielcu.

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010 w Falejówce

1 września 2009 roku Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2009/2010 w Falejówce gmina Sanok. Uroczystość połączona była z oddaniem do użytku nowego budynku szkoły.