W czwartek 26 lutego br. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ze szkołami partnerskimi, które zgłosiły akces do Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Akademia została utworzona przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie w Rzeszowie przy współudziale Podkarpackiego Kuratora Oświaty i działa pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Akademia ma wspierać proces edukacyjny w szkołach a tematyka zajęć będzie dotyczyć m. in. zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii, technik kryminalistycznych w walce z przestępczością, czy też zasad bezpieczeństwa w szkole, na ulicy i w podróży. W spotkaniu udział wzięli Prof. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA w Rzeszowie i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, którzy w dniu 6 listopada 2014 r. podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Akademii.


W czwartek 26 lutego br. w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Dębicy odbył się „Dzień Szwajcarii” – kolejny dzień z krajem europejskim w ramach programu „Mały Europejczyk to Ja i Ty”, którego patronem jest Burmistrz Miasta Dębica. „Mały Europejczyk to Ja i Ty” to projekt autorski Pani Anny Szczepanik Dyrektor Przedszkola. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. 


 W środę 25 lutego br. w sali konferencyjnej Hotelu Rzeszów odbyła się konferencja w ramach projektu „Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie” zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczył Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 


W niedzielę 22 lutego br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w oficjalnym otwarciu XXXVII Konkursu Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego. W rywalizacji uczestniczyło 68 młodych adeptów sztuki fryzjerskiej. Konkursowi towarzyszył pokaz mody ślubnej oraz występy zespołu tanecznego. Zawody zorganizowała Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie i Cech Rzemiosł Różnych w Jarosławiu w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu.


W dniach 19-20 lutego br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w Spotkaniu Przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych z Kuratorami Oświaty z całej Polski. W trakcie spotkania omówiono zasady i warunki współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz przedstawiono działania rzecz promocji kształcenia zawodowego. Gościem specjalnym konferencji była Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej. Organizatorem spotkania, które odbyło się w salach konferencyjnych JM Hotelu w Warszawie, był Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
 

 W Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w piątek 20 lutego br. odbyły się regionalne warsztaty z programowania pt. „Spotkanie z programowaniem – programować każdy może” w ramach realizowanych projektów „Mistrzowie Kodowania” i „Koduj z Klasą”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie uczestniczył Pan Tomasz Kwiatkowski starszy informatyk Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas spotkania uczestnicy poznali projekty edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także wzięli udział w warsztatach programowania w języku Scratch  dla uczniów klas I-VI oraz robotyki Lo Fi Robot. Organizatorami warsztatów były Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej oraz Szkoła Podstawowa w Boguchwale.
W piątek 20 lutego br. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbył się finał II Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki”. W konkursie udział wzięło 10 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z całego Podkarpacia. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Grażyna Kalandyk Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie, współorganizatorami są Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.
W środę 18 lutego br. odbyła się uroczystość Dnia Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. Na zaproszenie Pani Danuty Stępień Dyrektora IV LO w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość została zorganizowana w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
   

 W dniach 16 i 18 lutego br. odbyły się konferencje pt. „Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016”.  Konferencje zostały zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W poniedziałek 16 lutego br. konferencja odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Uczestniczyły w niej Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Wśród zaproszonych gości była również Pani Ewa Dudek Wiceminister Edukacji Narodowej. Natomiast w środę 18 lutego br. konferencja została zorganizowana w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Uczestnicy konferencji uzyskali informacje na temat zasad ustalania szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
   

W piątek 13 lutego br. na zaproszenie płk. Andrzeja Leńczuka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział  w Wojewódzkich Obchodach Święta Służby Więziennej. Po Mszy Św. w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jaśle uczestnicy udali się do Jasielskiego Domu Kultury, gdzie w sali kinowej zorganizowano uroczystą akademię. W trakcie uroczystości wyróżniającym się funkcjonariuszom wręczono medale i okolicznościowe odznaczenia oraz akty nominacji na wyższe stopnie służbowe. W obchodach uczestniczyli m. in. Pan Wojciech Węgrzyn Wiceminister Sprawiedliwości, Pani Grażyna Borek Wicewojewoda Podkarpacki i płk Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych oraz dowódcy, oficerowie i funkcjonariusze służb mundurowych z całego województwa podkarpackiego.