Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Podkarpackiego Kuratora Oświaty i pracowników kuratorium odwiedziły dzieci i młodzież oraz delegacje z podkarpackich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, składając świąteczno-noworoczne życzenia.


W poniedziałek 23 grudnia 2013 r. miało miejsce poświęcenie i otwarcie Centrum Promocji Obszarów NATURA 2000 w Budach Głogowskich. Na zaproszenie Caritas Diecezji Rzeszowskiej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zebranych na uroczystości gości przywitał Ks. Stanisław Słowik Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a poświęcenia obiektu, krzyży i obrazu bł. Jana Pawła II dokonał Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Na uroczystości obecny był również Ks. Bp Kazimierz Górny. Prezentacji powstającej placówki dokonał Ks. Władysław Jagustyn wicedyrektor Caritas.
W piątek 20 grudnia br. na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Wigilii na rzeszowskim Rynku. Podczas spotkania Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa złożyli mieszkańcom miasta i regionu życzenia świąteczno-noworoczne. Podczas spotkania odbyło się przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego Światełka Pokoju dla przedstawicieli władz województwa podkarpackiego, a zebrani na rzeszowskim Rynku goście i mieszkańcy miasta wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek. Z tanecznym programem świątecznym wystąpiły również dzieci i młodzież szkół rzeszowskich.


W czwartek 19 grudnia br. w siedzibie 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Służb Mundurowych Podkarpacia. Na zaproszenie płk Wojciecha Kucharskiego Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w uroczystości wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. W spotkaniu uczestniczyli Komendanci i Dowódcy wraz z przedstawicielami wszystkich służb mundurowych z województwa podkarpackiego. Na uroczystości obecni byli także Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 


W dniu 19 grudnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim gościła młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie. Uczniowie zaprezentowali świąteczny program artystyczny przedstawiając najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Występom przysłuchiwali się Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Jerzy Wilk Dyrektor Biura Wojewody i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

Wieczorem 18 grudnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w XV Wielkiej Galerii Artystycznej, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Spotkaniu towarzyszyła aukcja prac i przedmiotów, z których dochód przeznaczono na pomoc dla podopiecznych Domu Dziecka w Jarosławiu i Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Wśród licznie przybyłych na spotkanie gości byli m. in. Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP i Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Aukcję poprzedził okolicznościowy program artystyczny zaprezentowany przez młodzież ZSO im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu pod kierunkiem Pana Adama Kroczka Dyrektora Szkoły.


W Kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie w środę 18 grudnia br. w czasie Eucharystii sprawowanej przez Księdza Biskupa Jana Wątrobę Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej odbyła się uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju dla Województwa Podkarpackiego.  Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości wystosowała Komendantka Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego hm. Władysława Domagała wraz z zuchami, harcerzami i instruktorami ZHP. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.

W środę 18 grudnia br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się Konferencja Regionalna  nt.  „Uzależnienia behawioralne – leczenie i profilaktyka”. Konferencja, w której  wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, poświęcona była zagrożeniom związanym z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. W trakcie jej trwania zaprezentowano metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie  Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. 

 
We wtorek 17 grudnia 2013 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom szkół ponadgimnzjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Stypendia otrzymało  255 uczniów z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonali Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową. Oprawę muzyczną  uroczystości zapewnili uczniowie z Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek w Rzeszowie.