11 lutego 2010 r.
W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zostało zorganizowane spotkanie z młodymi ludźmi, którzy zachowali się odpowiedzialnie i bohatersko w trudnych kryzysowych sytuacjach. Bohaterska młodzież została uhonorowana dyplomami oraz upominkami. W spotkaniu wzięli udział Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, oraz Komendant Wojewódzkiej Policji Józef Gdański, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Roman Petrykowski, Redaktor Naczelny „Super Nowości” Krzysztof Pipała.
9 luty 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w podsumowaniu roku sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazalnych Powiatu Przeworskiego.

Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym otwarciu V Podkarpackich Targów Edukacyjnych, które odbyły się w Hali Podpromie w Rzeszowie. W tym roku w Podkarpackich Targach Edukacyjnych wzięło udział ponad 110 Wystawców, w tym renomowane uczelnie wyższe z kraju, z zagranicy, szkoły doskonalenia zawodowego, językowe. Swą ofertę przedstawiali również wydawcy czasopism, producenci i dystrybutorzy sprzętu komputerowego, organizatorzy wyjazdów edukacyjnych, centra treningowe, internetowe portale edukacyjne.
5 luty 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall n/t „Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedgogicznej”. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Była to piąta z zaplanowanych szesnastu regionalnych konferencji szkoleniowych.
Dla uczestników spotkania zorganizowane zostały cztery panele dyskusyjne:
1)kształcenie praktyczne w szkolnictwie zawodowym
2)organizacja i struktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
3)uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
4)wspieranie szkoły poprzez poradnie pedagogiczne -psychologiczne oraz placówki doskonalenia.
W dniach od 16 do 23 stycznia delegacja w składzie: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowane przez państwa Zofię Igras- Dyrektora Wydziału Kontroli, Marka Kondziołkę – Dyrektora Wydziału Wspomagania i Organizacji, Hannę Stasicką - wizytatora, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli reprezentowane przez Stanisława Fundakowskiego Wicedyrektora Oddziału w Krośnie przebywała na zaproszenie Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung w miejscowości Dillingen w Bawarii. Celem wizyty było nawiązanie przyszłej współpracy oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację projektu Comenius Regio, którego głównym celem będzie praca nad możliwościami wykorzystania multimediów oraz technik informacyjno – komunikacyjnych w edukacji.
3 lutego 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas otworzył konferencję dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. Celem konferencji było zapoznanie nuczycieli z wynikami próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie podkarpackim oraz prezentacja efektywnych metod i form pracy z uczniem. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.