Przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbył się briefing prasowy wojewody podkarpackiego Ewy Leniart dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. W konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty oraz przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej oraz Grupy Bieszczadzkiej GOPR i WOPR.

- Na dzień 21 czerwca 2023 r. zatwierdzonych zostało 627 różnych form  wypoczynku letniego, w których udział weźmie 24841 dzieci i młodzieży z Podkarpacia, w tym 10745 w miejscu zamieszkania (półkolonie w szkołach, MDK , MOK, MOSiR), w wypoczynku krajowym (czyli takim kiedy dzieci nocują poza domem) udział weźmie 12754 dzieci oraz  1342 dzieci wyjedzie za granicę. W roku bieżącym najczęściej wybieranym kierunkiem podróży zagranicznych jest Grecja, Bułgaria, Włochy i Hiszpania. Jeśli chodzi o wypoczynek krajowy przeważająca część uczestników spędzi go w województwie podkarpackim. Dużą popularnością cieszy się również województwo małopolskie (Zakopane). Największa liczba kolonii, półkolonii i obozów zgłoszona została przez: Szkoły, Młodzieżowe Domy Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Organizacje Harcerskie, Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Biura Podróży, Stowarzyszenia - mówił Wicekurator.

20 czerwca br. odbyła się uroczysta gala podsumowująca 5 lat działalności Centrum GovTech funkcjonującym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Centrum GovTech realizuje i wspiera projekty, które otwierają sektor publiczny na innowacje. Przez ostatnie 365 dni priorytetem GovTech było budowanie w społeczeństwie kompetencji przyszłości – i to już wśród najmłodszego pokolenia. Projekty, w których wdrażanie były zaangażowane Kuratoria Oświaty i zostały zrealizowane przy udziale Centrum GovTech to: 

  • Laboratoria przyszłości- największy program edukacyjny, który od 2021 r. realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Jego celem jest wyposażenie wszystkich polskich szkół podstawowych w sprzęt techniczny, który umożliwi ponad 3 milionom uczniów rozwijanie praktycznych umiejętności z różnych dziedzin;   
  • Mobilne Laboratoria Przyszłości, które od września 2022 r. wspierają uczniów i nauczycieli w wykorzystywaniu możliwości sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Mobilne Laboratoria Przyszłości to 16 ekip edukatorów, które poruszają się po kraju specjalnie oznaczonymi busami i prowadzą bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach pokazowych.


Szkoły i przedszkola promujące zdrowie to placówki, które w szczególny sposób propagują zdrowy styl życia wśród uczniów i wychowanków. Wyposażają ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtują w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzą wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włączają do działań prozdrowotnych zarówno uczniów jak i rodziców. 19 czerwca br. Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch wręczyła podczas konferencji "Promocja zdrowego stylu życia w przedszkolu i szkole promującej zdrowie" 11 Wojewódzkich Certyfikatów na ręce szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia. Spotkaniu towarzyszyły występy przedszkolaków oraz poczęstunek, który składał się z owocowo-warzywnych przekąsek.
Rok 2023 ogłoszony został rokiem Aleksandra Fredry. 20 czerwca przypada 230. rocznica urodzin tego wybitnego komediopisarza. Przy tej okazji w miejscowości, w której się urodził w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Surochowie zorganizowano Dni Fredrowskie w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów. 18 czerwca w wiekowym parku, w którym stał niegdyś dwór Fredrów, odbyły się występy uczniów surochowskiej szkoły, którzy zaprezentowali wybrane dzieła patrona ich placówki. Następnie wystąpił uznany Teatr Fredreum z Przemyśla wystawiając spektakl „Miłość po fredrowsku”. W uroczystościach udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie była organizatorem Pikniku Charytatywnego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 18 czerwca br. przy siedzibie Hospicjum. Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla mieszkańców Rzeszowa i okolic na scenie wystąpił Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej Połoniny, Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Wing Tsun Kung Fu Rzeszów oraz Emilka Ferenc uczestniczka The Voice Kids. W imprezie udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
17 czerwca odbyło się XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność", w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele pw. Błogosławionego Jerzego Popiełuszki przy ul. Solidarności 4 w Rzeszowie. Centralna część zebrania odbyła się w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie. 


Na zaproszenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu do Rzeszowa przyjechali przedstawiciele Szkoły Specjalnej Obwodu Chmielnickiego oraz przedstawiciel Chmielnickiej Rady Obwodowej Departamentu Oświaty i Nauki. W trakcie spotkania 15 czerwca br., w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty zaprezentowano działalność szkoły specjalnej i sposób jej funkcjonowania w trudnych warunkach wojny. Nauczyciele opowiadali o innowacyjnych metodach rehabilitacji i kształcenia dzieci z wadami wzroku. Duża część wychowanków tej szkoły to osoby pochodzące z Polski. W ramach nauczania i wychowania każde dziecko realizuje indywidualny plan rozwoju oraz otrzymuje wsparcie tyflo-psychologiczno-pedagogiczne. Spotkanie było krokiem ku dalszej integracji placówek z Przemyśla i Kamieńca Podolskiego. 


W Nawsiu uczczono pamięć Bł. Natalii Tułasiewicz patronki nauczycieli w Polsce. Wojewódzkie uroczystości upamiętniające postać Błogosławionej rozpoczęły się Mszą Św. w intencji polskich nauczycieli w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Nawsiu pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego. Następnie w Parku Pamięci Zesłańców Sybiru w Nawsiu odbył się spektakl plenerowy pt. "...a światło w ciemności świeci", który przedstawiał historię życia Bł. Natalii Tułasiewicz. W uroczystościach udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
13 czerwca br. społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie świętowała 70-lecie istnienia. Szkoła powstała w 1953 roku. Najpierw jako technikum budowlane, później w budynku utworzono również VI Liceum Ogólnokształcące. Przez 70 lat mury Zespołu opuściło ponad 30 tysięcy absolwentów. W uroczystościach udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

13 czerwca br. odbyła się w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach konferencja "Podsumowująca projekt Grantowy SCWEW". W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
10 czerwca br. społeczność Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach obchodziła święto 100-lecia istnienia szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Uroczystości centralne odbywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej. W spotkaniu udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
Puchar Świata i Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej to zawody, które odbywały się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa w Hali Podpromie w dniach od 9 do 11 czerwca br. Na zaproszenie Polskiego Związku Gimnastycznego oraz Podkarpackiego Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej w wydarzeniu udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
Koncert Jednego Serca Jednego Ducha edycja 2023 to jedno z ważniejszych wydarzeń religijno-kulturowych w Rzeszowie. Koncert jest organizowany w Rzeszowie od 2003 r. na terenie Parku Sybiraków w okolicach święta Bożego CiałaWydarzenie poprowadził Jan Budziaszek – pomysłodawca koncertu, perkusista zespołu Skaldowie. Na scenie pojawiło się wielu znakomitych artystów. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyło kilkanaście tysięcy wiernych z całego kraju. W uroczystym otwarciu koncertu uczestniczył w dniu 8 czerwca br. Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
Impreza plenerowa pn. "Dzień dziecka w podkarpackiej stolicy dzieci", która została zorganizowana przez Zarząd Uzdrowiska Rymanów S.A, Dyrekcję Szkoły Sanatoryjnej oraz GOK Rymanów odbyła się 4 czerwca w Parku Zdrojowym Rymanów Zdrój. Wśród licznych atrakcji dla dzieci odbyły się konkursy plastyczne, występy artystyczne, animacje dla dzieci oraz dyskoteka w stylu hawajskim. W uroczystym otwarciu imprezy uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

3 czerwca br. odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru oraz nadania szkole imienia Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół w Podgrodziu, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, a po części oficjalnej odbył się piknik dla dzieci "Wspólnie Aktywni".

3 czerwca br. Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski uczestniczył w Rymanowie w imprezie plenerowej pt. "Dzień dziecka w podkarpackiej stolicy dzieci". Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego. 
2 czerwca br. odbył się zjazd szkół, którym patronuje Jan Paweł II. Uroczystość odbyła się w 32. rocznicę wizyty papieża w Rzeszowie. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Przyjaciół  Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Rzeszowie oraz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin. Uczestnicy rozpoczęli świętowanie zjazdu od Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby, następnie przemaszerowali pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożyli kwiaty.

W Gwoźnicy Górnej odbyła się 1 czerwca br. uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Juliana Przybosia, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej. Centralnym punktem obchodów była ceremonia przekazania sztandaru oraz część artystyczna, którą przygotowali uczniowie szkoły. 
W Parku Kultury i Wypoczynku  na Bulwarach nad Wisłokiem w Rzeszowie obchodzono 1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Dla dzieci zorganizowano wiele atrakcji m. in. dmuchańce, zoo, bajkowe postaci oraz mnóstwo gier i zabaw. Zorganizowano również wiele stoisk tematycznych, w których dzieci mogły porozmawiać z przedstawicielami policji, straży pożarnej, celników, służby więziennej, pięściarzy z klubu bokserskiego Wisłok Rzeszów, Wody Polskie, Podkarpacki Bazarek, Rzeszowski Dom Kultury, Unicef, Koła Gospodyń Wiejskich i wiele innych. Na spotkanie z dziećmi przyjechała Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu, która otwierając wydarzenie powiedziała:
- Dla nas rodzina jest fundamentem, na który postawiliśmy w roku 2015 i jesteśmy temu wierni. Mam nadzieję, że wszystkie programy społeczne, które kierujemy do polskich rodzin, to środki z których korzystają także dzieci i dzięki nim mogą rozwijać swoje pasje, talenty, zainteresowania, mogą podróżować.