"Dobry zawód - lepsza przyszłość" to tytuł konferencji zorganizowanej w ramach X Salonu Edukacji Zawodowej i Technicznej, która odbyła się 29 lutego br. na Politechnice Rzeszowskiej. Ideą spotkania była zachęta uczniów szkół podstawowych do kształcenia zawodowego. W ramach konferencji odbył się pokaz mody branżowej, debata uczniowska oraz prezentacja rzeszowskiego "Elektronika" na stoisku, które cieszyło się sporym zainteresowaniem. W wydarzeniu udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku zaprosili wszystkich uczniów szkół podstawowych z Powiatu Leżajskiego do udziału w dwuetapowym konkursie wiedzy technicznej i matematycznej, który odbył się 29 lutego br. Uczestnicy mieli wykazać się umiejętnościami logicznego rozumowania i myślenia abstrakcyjnego. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Spora część osób biorących udział w konkursie uzyskała maksymalną liczbę punktów i tym samym zajęła I miejsce. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, aby zachęcić swoich młodszych kolegów do wyboru właśnie ZST jako przyszłej szkoły średniej, zaprezentowali ciekawe wykłady m.in. na temat wykorzystania twierdzenia Pitagorasa w życiu codziennym. Młodzi informatycy i programiści pokazali również, w jaki sposób projektują gry komputerowe.


Uroczystość nadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Zarszynie w dniu 28 marca br. została połączona z oficjalnym nadaniem imienia Kuriera Jana Łożańskiego. Uchwała Rady Gminy dotycząca nadania imienia została podjęta już w kwietniu ubiegłego roku, a obowiązuje od 1 września 2023 roku. Niemniej jednak dzisiejsze święto było okazją do upamiętnienia postaci Kuriera Jana Łożańskiego. Uczniowie przedstawili sylwetkę swojego patrona w montażu słowno-muzycznym. Jan Łożański to legendarny kurier podziemia, "Orzeł z Budapesztu", który urodził się w Posadzie Zarszyńskiej. W czasie okupacji pod pseudonimami „Orzeł”, „Bokser” i „Jan Madejski” był działaczem Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W spotkaniu udział wzięła córka patrona szkoły Pani Beata Romanowska.Trwający w dniach 26 i 27 lutego br. III Kongres Samorządów Uczniowskich był kontynuacją dwóch poprzednich udanych edycji. Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Rzeszowa - pomysłodawcy i inicjatora Kongresu - wzięła w nim udział Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacka Kurator Oświaty. Przedstawiciele samorządów uczniowskich zaprezentowali ważne dla nich problemy związane m. in. z przestrzeganiem statutów szkół, praw i obowiązków uczniów oraz niedostosowaniem sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej do potrzeb młodzieży. Kurator zaprosiła przedstawicieli samorządów uczniowskich do stałej współpracy w formie cyklicznych spotkań w Kuratorium. W wydarzeniu, w charakterze prelegenta, wziął udział na zaproszenie Młodzieżowej Rady Rzeszowa Marek Kondziołka Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Przekazał informacje na temat organizacji i efektów systemu edukacji na Podkarpaciu.
565 uczniów uczy się w 27 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych. To miejsce, w którym dzieci i młodzież oprócz edukacji znajdują wiele sposobów na rozwijanie swoich pasji. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne z robotyki, odbywają się wykłady i warsztaty w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Wiele sukcesów osiągają młodzi artyści działając w ramach grupy wokalno-tanecznej "Iskierki" czy zespołu muzycznego "Kings of the school". Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne klasopracownie, pracownie komputerowe, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, pracownię językową oraz halę sportową. 23 lutego br. świętowano Jubileusz 60-lecia Szkoły, który był okazją do zaprezentowania talentów i umiejętności zarówno uczniów jak i absolwentów placówki. W spotkaniu udział wzięła Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacki Kurator Oświaty.
Kurator wśród dzieci przebranych w stroje,  w których prezentowali spektakl o Koperniku
Kurator wśród uczniów ubranych w strój reprezentacyjny.Hala Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie wypełniona została wczoraj po brzegi młodymi sportowcami, zawodnikami i ich trenerami. Ogromne emocje, dźwięki fanfar i niesamowite pokazy akrobatów, tancerzy i muzyków - w takiej atmosferze odbyła się XVIII Gala Sportowiec Roku 2023.

Nagrodzeni sportowcy na środku hali sportowej, Kurator wśród nich
Kurator Oświaty wśród publiczności w pierwszym rzędzie

Święto Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie obchodzono w ubiegły piątek 16 lutego br. Młodzi artyści - uczniowie Liceum zaprezentowali niebywałe talenty i zapewnili uczestnikom ucztę dla uszu, oczu i serca. Dyplomy Kopernikowskie - przyznawane rokrocznie przez Radę Pedagogiczną zostały wręczone wybitnym uczniom szkoły. W wydarzeniu udział wzięła Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacki Kurator Oświaty.15 i 16 lutego br. zostały wręczone Stypendia Gminy Boguchwała podczas uroczystej gali w Miejskim Centrum Kultury. Otrzymali je uczniowie szkół podstawowych Gminy Boguchwała za wybitne osiągnięcia w nauce. Podkarpacki Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik złożyła serdeczne gratulacje nagrodzonym.


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu to szczególne miejsce na edukacyjnej mapie województwa podkarpackiego. Uczniowie tej szkoły wykonali protezę ręki dla swojej koleżanki, czym zainteresowały się ogólnopolskie media. Na drukarkach 3D młodzi konstruktorzy wykonali również wiele innych innowacyjnych projektów m. in. bezdotykowe klawiatury, stacje do ładowania telefonów komórkowych czy elektroniczne zegary. Uczniowie pod okiem nauczyciela Artura Tutki i przy pełnym wsparciu dyrektora szkoły Adama Tomaszewskiego rozwijają w pracowni jarosławskiego "mechanika" swoje umiejętności zdobyte w szkole i łączą je z pasją. Najnowszym osiągnięciem, którym pochwalili się Wiceminister Edukacji Izabeli Ziętce oraz Posłowi na Sejm RP Bartoszowi Romowiczowi jest opracowanie aplikacji mobilnej dla osób z ograniczeniami ruchowymi. W spotkaniu wzięła również udział Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Kurator, Wiceminister i Poseł oglądają sztuczną rękę
Wiceminister przemawia stojąc za mównicą
Uczestnicy spotkania wokół stołu słuchają ucznia, który opowiada o klawiaturze bezdotykowej
Kurator przemawia stojąc za mównicą


Wizyta Wiceminister Edukacji Izabeli Ziętki w Ustrzykach Dolnych była okazją do dyskusji o edukacji włączającej, potrzebach edukacyjnych małych miejscowości i nowej roli poradni psychologiczno-pedagogicznych. Spotkanie z inicjatywy Posła na Sejm RP Bartosza Romowicza z przedstawicielami okolicznych szkół i placówek było wstępem do oczekiwanego dialogu między bieszczadzkimi samorządami a Ministerstwem Edukacji.
"Przyszłość kształcenia zawodowego w Polsce” to konferencja, w której uczestniczyła Ministra Edukacji Barbara Nowacka w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Ministra podkreśliła, iż szkoły zawodowe są obecnie absolutnym priorytetem dla Ministerstwa. Zapowiedziała zmiany w podstawach programowych ukierunkowane na ich uszczuplenie i dostosowanie do potrzeb XXI wieku. Obiecała zabezpieczenie środków na wyposażenie i modernizację sprzętu niezbędnego w szkołach branżowych, zawodowych i technicznych.

W ramach podsumowania projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” nagrodzono koordynatorów i osoby najbardziej zaangażowane w jego wdrożenie i prawidłowy przebieg.


 14 lutego br. objęła stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik - nauczyciel z 33-letnim stażem, egzaminator maturalny i certyfikowany mediator. Pani Dorota ukończyła Wydział Filologiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1998 uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego, ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kurs przygotowujący nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 1991 r. pracowała jako nauczyciel języka polskiego, natomiast od 2011 r. była dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie. Przez ten czas stosowała nowoczesne formy, metody pracy i zarządzania, wprowadziła szereg innowacyjnych programów. Za swoją pracę i osiągnięcia otrzymała w 2003 r. Medal Edukacji Narodowej.

Nominację podczas swojej wizyta na Podkarpaciu wręczyła Minister Edukacji Barbara Nowacka. Jak podkreśliła to pierwszy rozstrzygnięty w Polsce konkurs na kuratora oświaty. Komisja konkursowa, składająca się z trzech przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, trzech przedstawicieli związków zawodowych i dwóch przedstawicieli Wojewody jednogłośnie wybrała Dorotę Nowak Maluchnik z 4 kandydatów ubiegających się o stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Minister, Wojewoda i Kurator pozują do zdjęcia trzymając w ręku dokument
Minister i Kurator pozują do zdjęcia