W Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu w  dniu 19 grudnia br. odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 125 rocznicy powstania Szkoły i 25 rocznicy przywrócenia Szkole imienia Patrona. Na zaproszenie Dyrektora i Społeczności Szkoły w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
W czwartek 19 grudnia br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie odbyła się uroczysta Gala „Wiarygodnych firm i liderów województwa podkarpackiego”. Na zaproszenie Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 18 grudnia br. miało miejsce uroczyste przedświąteczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Wicewojewodę Podkarpackiego Panią Lucynę Podhalicz. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

 W dniu 17 grudnia br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczyła w Wojewódzkiej Wigilii Strzeleckiej, która odbyła się w Sali Bankietowej „Sędzisz” w Sędziszowie Młp. Organizatorem Wigilii był Związek  Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – Jednostka Strzelecka 2051.
 W niedzielę 15 grudnia br. podczas Mszy Św. w kościele p.w. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie odbyła się uroczystość rozesłania Betlejemskiego Światła Pokoju. Na zaproszenie Komendanta Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego  w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

W dniu 15 grudnia br. w Centrum Kultury w Ropczycach została zorganizowana 31 wystawa aranżacji bożonarodzeniowych, których autorką jest znana florystka - Elżbieta Kosydar. Spotkanie uświetnił występ dzieci, które zaprezentowały swoje zdolności artystyczne, przedstawiając spektakl pt. „Wiwat Święta”. Uczestnicy mogli również podziwiać prace konkursowe z cyklu „Anioły”, wykonane przez dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Monika Piątek starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W piątek 13 grudnia br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie odbyło się spotkanie poświęcone "Pamięci ofiar stanu wojennego". Na zaproszenie Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Przewodniczącego Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Hotelu Zamkowym w Baranowie Sandomierskim w dniu 13 grudnia br. odbyła się konferencja pt. „Kadry dla przemysłu – rozwój szkolnictwa zawodowego w świetle potrzeb lokalnego przemysłu”. Organizatorem konferencji, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, oddział w Tarnobrzegu.
W dniach 12-14 grudnia br. w Przemyślu odbyła się konferencja pt. „Tradycja szkolna a współczesne wyzwania edukacyjne” szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych oraz w Towarzystwie Szkół Twórczych. Na zaproszenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, gdzie  miało miejsce rozpoczęcie konferencji, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W Szkole Podstawowej Nr 27  w Rzeszowie w dniu 12 grudnia br.  miał miejsce uroczysty finał XX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 
 
 

W dniu 12 grudnia br. Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Podkarpackiego Kuratora Oświaty na konferencji podsumowującej projekt „Patroni naszych szkół”. Konferencja odbyła się w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.
W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J.S. Pelczara w Rzeszowie w dniu 10 grudnia br. odbyła się konferencja „Technologia informacyjna bez granic. Praktyczne wykorzystanie narzędzi cyfrowych na lekcji i nie tylko”. Organizatorem konferencji, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 
 

W dniu 10 grudnia br. w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu  miał miejsce VI Wojewódzki Festiwal Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „I Ty Masz Talent”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie uczestniczyła Pani Alicja Krzak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami festiwalu byli: Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.

 
 
 
 
W Państwowej Szkole Muzycznej im. Wandy Kossakowej w Sanoku w dniu 6 grudnia br.  odbyło się Spotkaniu Podsumowujące Rok 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na zaproszenie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

W dniach 6-7 grudnia br. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się EKOGALA XIII Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości. W ramach Targów odbyły się konferencje, seminaria, warsztaty i pokazy kulinarne. W seminariach dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pt. „Ekologiczne Mikołajki” oraz „Mikołajkowe eko-spotkanie”, a także w uroczystym otwarciu Targów uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej w dniu 5 grudnia br. odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Na zaproszenie Samorządu Powiatu Jasielskiego w konferencji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
W Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie w dniu 5 grudnia br. odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie Biznes Klasa 2019. Celem konkursu, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, jest wyłonienie podmiotów gospodarczych wykazujących się największymi walorami edukacyjnymi w zakresie wspierania szkół zawodowych na Podkarpaciu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w dniu 3 grudnia odbyła się ceremonia wręczenia nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim „Inni? Czy tacy sami…”, pod hasłem „Czynimy dobro”. W spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w dniu 3 grudnia br. miał miejsce Przegląd dziecięcej twórczości artystycznej „Mała Sztuka – Wielkie Sprawy”. Organizatorami wydarzenia, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, był Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.


W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w dniach 29-30 listopada br. miało miejsce sympozjum naukowe „Koncepcja człowieka podstawą procesu wychowania” zorganizowane przez Zgromadzenie Księży Michalitów oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. W sesjach naukowych uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Kościele pw. Św. Piotra i Jana z Dukli – Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krośnie w dniu 29 listopada br. miał miejsce uroczysty koncert „Niepodległa w Europie”, podczas którego wystąpił Chór „Koloryt” z Rymanowa oraz laureaci Konkursów Polskiej Pieśni Patriotycznej i Polskiej Poezji Patriotycznej organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Na zaproszenie Wicewojewody Podkarpackiego oraz Starosty Krośnieńskiego w koncercie wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy w dniu 28 listopada br. odbył się Finał XIX Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Dar niepodległości i wolności”. Na zaproszenie Wójta Gminy Pysznica oraz Dyrektora Szkoły w imprezie uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 27 listopada br. Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, na zaproszenie społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, uczestniczyła w uroczystościach Święta Szkoły i jej Patrona.
Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty w dniu 25 listopada br. wziął udział w warsztatach dla pedagogów „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”, które odbyły się w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej.W dniu 25 listopada br. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego, w której wzięła udział  Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniu 22 listopada br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w Świątecznych Targach Książki w Centrum Kulturalno – Handlowym w Millenium Hall w Rzeszowie, w ramach których odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Potockim i Surenem Vardanianem, autorami książki „Opowieści o dawnym Rzeszowie dla dzieci”.


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 22 listopada br.  odbyła się uroczysta gala podsumowująca zmagania konkursowe VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wyróżnionym uczniom pogratulowała sukcesów ortograficznych.
W dniu 20 listopada 2019 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw dziecka oraz wspólnego czytania bajek w ramach projektu „Cały Rzeszów czyta bajki” z przedszkolakami z Przedszkola Nr 34 w Rzeszowie.

Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty wziął udział w konferencji szkoleniowej „Ryzyko na wyciągnięcie ręki – jak chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami?”. Konferencja odbyła się 18 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim, a organizatorem był Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. 
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 listopada br. odbył się koncert pt. „Niepodległa w Europie” w wykonaniu artystów Studia Operowego Halka Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W koncercie uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniu 15 listopada br. Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty wziął udział w spotkaniu członków Ligii Ochrony Przyrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Tarnobrzegu, podczas której wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej.
W dniu 14 listopada br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska kierownik oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w dniu 14 listopada br. wzięła udział w konferencji „Indeks Kultury – idea i perspektywy. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.
W dniach 13-14 listopada 2019 r. Pani Małgorzata Rauch wzięła udział w warsztatach edukacji międzykulturowej dla nauczycieli w ramach projektu „Między innymi”. Organizatorem warsztatów, które odbyły się w Hotelu Sokół w Łańcucie było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
13 listopada br. w ramach Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej pn. „Dzieła Mistrzów pod lupą – Wisława Szymborska 2019” odbyło się spotkanie z Michałem Rusinkiem sekretarzem Wisławy Szymborskiej, pracownikiem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi wykłady z teorii literatury i retoryki. W spotkaniu, które odbyło się w Dworku w Straszęcinie wzięła udział Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 11 listopada br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie w 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość była połączona z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.