Paweł Sowiński to młody mistrz szachowy, który uczy się w Szkole Podstawowej nr 2 w Humniskach i zdobył tytuł mistrza świata w szachach w kategorii open do lat 14. Zawody odbyły się we Włoszech i wzięło w nich udział 766 młodych szachistów z całego świata w tym 26 reprezentantów z Polski. 

Pawle przyjmij od nas serdeczne gratulacje i wyrazy uznania!
29 listopada 2023 r. w Auli Akademii Tarnowskiej odbyło się XI Forum Nauczycieli i Wychowawców pod hasłem "Wychowawcy na współczesne czasy". Spotkanie zadedykowano pamięci ks. prof. Michała Drożdża. Organizatorem wydarzenia był tarnowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W konferencji udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Pani Kurator przemawia siedząc za stołem prezydialnym

28 listopada w Przedszkolu nr 1 w Markowej podsumowano ogólnopolski konkurs plastyczny "W sadzie rodziny Ulmów", który został objęty patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz patronatem Komitetu Prezydenta RP Obchodów Beatyfikacji Rodziny Ulmów. Uczestnikami konkursu były dzieci z przedszkoli z terenu całego kraju. Celem konkursu było zapoznanie dzieci przedszkolnych z Błogosławioną Rodziną Ulmów poprzez  ukazanie  pasji Błogosławionego Józefa Ulmy, jaką było sadownictwo. Ponadto konkurs miał na celu uwrażliwienie dzieci na piękno rodzinnej miłości, pracy oraz otaczającego świata. Szeroki, bo ogólnopolski zasięg konkursu miał na celu nie tylko upamiętnienie lokalnych bohaterów, ale także rozsławienie Błogosławionej Rodziny Ulmów wśród przedszkolaków, dla których z uwagi nie tylko na wiek, ale i na miejsce zamieszkania poza najbliższymi okolicami Markowej temat ten nie jest tak znany i oczywisty.
Pani Kurator wręcza nagrodę przedszkolakowi. Obok stoi 2 osoby dorosłe
Pani Kurator, Wójt oraz Dyrekcja z przedszkolakiem pozują do zdjęcia"Historia oczami Podkarpacia. Wolność po podkarpacku" to projekt realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej, w ramach którego odbył się szereg seminariów, cykl wywiadów tematycznych z ekspertami, konkurs na esej historyczny oraz debata historyczna. Celem głównym projektu był wzrost wiedzy odbiorców na temat historii, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz myśli społeczno-politycznej. W Łańcucie 27 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, w którym udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Fundacja Misji Obywatelskiej otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Przy stole prezydialnym Kurator przemawia do mikrofonu obok niej kilka innych osób. Przed stołem prezydialnym publiczność

23 listopada br. odbyło się w Ministerstwie Edukacji i Nauki spotkanie kuratorów oświaty z całej Polski z Panem Przemysławem Czarnkiem Ministrem Edukacji i Nauki, Panem Dariuszem Piontkowskim Sekretarzem Stanu oraz Panią Marzeną Machałek Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
Wspólne zdjęcie kuratorów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki
Podkarpacki Kurator Oświaty z dyplomem od Ministra Czarnka
Kuratorzy na wspólnym zdjęciu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki
17 listopada br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej obchodziła Święto Patrona Szkoły połączone z upamiętnieniem rocznicy urodzin i śmierci Izydory Dąmbskiej. Dąmbska to polska filozofka, która uczęszczała do szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej.  Pozostawiła po sobie znaczące dzieła składające się z blisko 300 prac, w tym 11 książek, ponad 100 większych artykułów i rozpraw, kilkunastu przekładów, kilkudziesięciu recenzji oraz kilkuset odczytów i wykładów pozauniwersyteckich. W spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Na scenie prelegent za mównicą oraz poczet sztandarowy
Publiczność na stojąco śpiewa hymn. W pierwszym rzędzie Kurator Oświaty.
Uczniowie na scenie w długich sukniach i smokingach inscenizują spektakl.


"Praca z uczniem z trudnościami" - to tytuł konferencji kierowanej do dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, która odbyła się 16 listopada br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Konferencja miała na celu upowszechnienie projektu "Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu", realizowanego w ramach środków pozyskanych z Iceland Liechtenstein Norway grants. Uczestnicy  wysłuchali m. in. wykładu „Pokolenie Alfa, szanse i zagrożenia” oraz „Bliskość czyni bezpiecznym, czyli jak budować autorytet i być blisko”. W spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Prelegentka przemawia ze sceny na tle ekranu zawierającego tytuł spotkania
Publiczność; w pierwszym rzędzie Kurator Oświaty


Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu była głównym organizatorem konferencji "Nie damy się nabrać na e-papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne, ...", która odbyła się 15 listopada w siedzibie uczelni. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z profilaktyką uzależnień w szkołach, rozmawiano również o potrzebie realizacji kampanii społecznych w ramach tej profilaktyki. Na temat wpływu e-papierosów na zdrowie uczniów wypowiadali się eksperci z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Zdjęcie uczestników konferencji siedzących w auli
Prelegenci konferencji siedzący przy stole prezydialnym oraz Kurator przemawiająca zza mównicy
14 listopada br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w zwiedzaniu Skansenu oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w ramach projektu "Wzór odwagi - Historia Rodziny Ulmów". Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ma na celu zachęcenie szkół do odwiedzenia Muzeum w Markowej. Dotychczas w ramach projektu ponad 1000 uczniów skorzystało z oferty odbycia tej żywej lekcji historii. 
Uczniowie pozują do zdjęcia z Kuratorem i Marszałkiem w Muzeum
Kurator udziela wywiadu za nią stoją uczniowie i Marszałek


Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził w dniu 10 listopada br. Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Minister wraz z uczniami i całą społecznością szkolną  wziął udział w akcji "Szkoła do hymnu" oraz oficjalnie otworzył nową halę sportową, pracownię do nauki biologii i mikrobiologii oraz astrobazę. Minister Przemysław Czarnek pogratulował stworzenia odpowiednich warunków pozwalających na wszechstronny rozwój młodego pokolenia.

- Szkoła w Miejscu Piastowym stale się rozwija. Życzę dalszych sukcesów. Jestem przekonany, że te inwestycje będą przynosić wielką radość. Mamy świetną młodzież, a za chwilę będziemy mieli świetnych studentów, rzemieślników, techników, ludzi, którzy będą brali odpowiedzialność za losy Ojczyzny w swoje ręce - mówił szef MEiN.

Minister i Kurator w pierwszym rzędzie śpiewają hymn z całą społecznością szkolną
Minister Czanrek przemawia zza mównicy. Za nim obraz przedstawiający patrona szkoły
Minister oraz Kurator przecinają wstęgę do nowopowstałej hali sportowej

9 listopada zakończył się konkurs fotograficzny pt. "Śladami Józefa Ulmy", którego organizatorem była fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR. Konkurs kierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych - pasjonatów fotografii. Oficjalne rozstrzygnięcie i wręczenie nagród zwycięzcom miało miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. W wydarzeniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Laureaci konkursu ustawieni na tle ekranu z tytułem konkursu

6 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oficjalnie przywitały przedstawicieli Kraju Saary, którzy przybyli do Rzeszowa w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami polskimi oraz niemieckimi w ramach m. in. projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Druga część wizyty miała miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego. Goście mieli okazję zwiedzić wnętrza jednej z najstarszych szkół w Rzeszowie oraz poznać dyrektorów i nauczycieli szkół z całego województwa podkarpackiego, którzy od wielu lat angażują się w międzynarodowe projekty edukacyjne. Spotkanie było okazją do nawiązania nowych znajomości oraz podjęcia współpracy ze szkołą partnerską z Niemiec. Z ust przedstawicieli strony niemieckiej padło wiele słów zapewnień o chęci kontynuacji współpracy oraz jej intensyfikacji po trudnym okresie pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. Wizyta była kolejnym krokiem w budowaniu więzi pomiędzy Krajem Saary i Podkarpaciem
Uczestnicy spotkania siedzą przy dużym prostokątnym stole.
Pani Kurator przemawia z za mównicy.
Przedstawiciel strony niemieckiej - kobieta przemawia z za mównicy
Wszyscy uczestnicy spotkania pozują do zdjęcia (około 30 osób)