W piątek 29 stycznia br. na zaproszenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystej Akademii, w trakcie której Społeczność Szkolna oraz władze oświatowe pożegnały odchodzącą na emeryturę wieloletnią  dyrektor tej szkoły Panią Annę Korczewską, a uczniowie szkoły zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej przy Klasztorze OO. Reformatów w Jarosławiu.


W czwartek 28 stycznia br. na zaproszenie Pana Zbigniewa Piskorza Przewodniczącego Rady Powiatu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym Spotkaniu Noworoczno-Opłatkowym Powiatu Jarosławskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Sali Narad Starostwa Jarosławskiego uczestniczyli m. in. Pan Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia i Pan Tadeusz Chrzan Starosta Jarosławski oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze Starostwem Powiatowym. Spotkanie uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.

W środę 27 stycznia br. odbyło się podsumowanie konkursu wojewódzkiego „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik” zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie oraz Cukiernię „Jagusia” w Krośnie. W podsumowaniu , które miało miejsce w Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej w Krośnie, uczestniczyła Pani Justyna Bogaczyk-Zając wizytator krośnieńskiego Oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uczniowie ze szkół województwa podkarpackiego biorący udział w konkursie tworzyli cukiernicze cuda na temat „Głębia oceanu”.
W dniach 25-29 stycznia br. na Podkarpaciu  odbywają się VIII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. We wtorek 26 stycznia br. Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty uczestniczyła w obchodach w Markowej, gdzie m. in. pod pomnikiem rodziny Ulmów zostały złożone okolicznościowe kwiaty i wiązanki.  W tym samym dniu w Jarosławskim Opactwie, po nabożeństwie w Koście pw. Św. Mikołaja i Stanisława w Jarosławiu, odbył się wykład prof. Wacława Wierzbieńca z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu pt. „Świadectwa i relacje ocalonych z Holocaustu i ich rodzin”, w którym uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Natomiast w środę 27 stycznia br. Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczył w spotkaniu na nowym cmentarzu żydowskim w Rzeszowie, podczas którego odbyła się modlitwa z udziałem rabina Shalom Ber Stamblera-Chabad-Lubawicz z Warszawy, a także w wykładzie okolicznościowym na Dużej Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego.
We wtorek 26 stycznia br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Organizatorami spotkania byli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
W poniedziałek 25 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbyło się uroczyste otwarcie Sali Edukacyjnej „Ognik” w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla uczniów szkół podstawowych. Na zaproszenie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie w spotkaniu uczestniczyła Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Teatrze Maska w Rzeszowie w piątek 22 stycznia br. odbyło się karnawałowe widowisko muzyczne  „I LOve 2016” w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. W spotkaniu wzięła udział Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. W programie znalazły się utwory znane i lubiane w autorskich aranżacjach wykonywane na żywo, wśród wykonawców była Patrycja Chmiel – finalistka programu Aplauz Aplauz oraz zwyciężczynie międzynarodowego Festiwalu Złote Talenty w Złotej Pradze: Dominika Wylaź, Milena Machowicz i Klaudia Lampart. Wszystkie wokalistki wystąpiły w kreacjach rzeszowskiej projektantki, absolwentki I LO – Basi Olearki.
W piątek 22 stycznia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania była ocena ryzyka wystąpienia wirusa ASF oraz omówienie przedsięwzięć minimalizujących możliwość przeniesienia choroby na teren województwa podkarpackiego. W posiedzeniu,  które otworzyła Pani Ewa Lenart  Wojewoda Podkarpacki, wzięła udział Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.
W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie w niedzielę 17 stycznia br. odbyła się uroczystość 662-lecia Lokacji Miasta Rzeszowa. Na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Pana Andrzeja Deca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Podczas uroczystości odbył się recital Tomasza Stańko, który zaprezentował Hejnał Miasta Rzeszowa „Na cztery strony świata”, wręczono tytuł Zasłużony dla Miasta Rzeszowa prof. Janowi Stankiewiczowi, a także odbył się koncert Agi Zaryan z zespołem Jazz Trio.
W sobotę 16 stycznia br. w Katedrze Rzeszowskiej odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Resovienses” pod dyrekcją Pana Marcina Florczaka. W koncercie uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.
W Audytorium Uniwersytetu Warszawskiego w czwartek 14 stycznia br. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVIII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w obecności Pana Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w czwartek 14 stycznia br. odbyło się „Regionalne spotkanie informacyjne nt. Programu Erasmus+ dla sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Młodzież”.  W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata  Lechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem spotkania było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku w dniu 14 stycznia br. odbyła się uroczystość Święta Patrona Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku. Na zaproszenie  Burmistrza Miasta Przeworska, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców i Uczniów Gimnazjum w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.
W czwartek 14 stycznia br. w Klubie Nauczyciela w Rzeszowie odbyło się spotkanie noworoczne rzeszowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na zaproszenie Zarządu Oddziału w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
W środę 13 stycznia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zorganizowano posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia omówiono główne kierunki działań Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2016 roku na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz koordynacji systemu zarządzania kryzysowego na terenie województwa podkarpackiego. W posiedzeniu,  które otworzyła Pani Ewa Lenart  Wojewoda Podkarpacki, wzięła udział Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.

W Gimnazjum Nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie w dniu 11 stycznia br. odbyło się ogłoszenie wyników XXIII Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. W okolicznościowym spotkaniu wzięła udział Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.
W poniedziałek 11 stycznia br. w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło się uroczyste otwarcie XVIII edycji okręgowych zawodów Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”, którą honorowym patronatem objął Podkarpacki Kurator Oświaty. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w otwarciu olimpiady uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Olimpiady był Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie.
W zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu w dniu 9 stycznia  br. odbył się koncert kolęd i pastorałek. Organizatorem  koncertu był Pan Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze. Wypełnione po brzegi słuchaczami mury zarzeckiego Pałacu rozbrzmiewały dźwiękami kolęd z różnych krajów Europy. Koncertowi towarzyszyła również aukcja obrazów przygotowanych przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku. W koncercie uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty oraz Pani Elwira Węgrzyn wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 
W sobotę 9 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie miało miejsce XXVI Spotkanie Opłatkowe Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. W spotkaniu wzięła udział Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. W trakcie spotkania zostały wręczone Statuetki z okazji XXXV rocznicy NSZZ „Solidarność” oraz nagrody finalistom konkursu „Tożsamość i pamięć. Stan wojenny”.

Wieczorem 5 stycznia br. na zaproszenie Zarządu Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w noworocznym spotkaniu opłatkowym Krótkofalowców, które zorganizowano w restauracji "Klasyczna" w Jarosławiu.
W poniedziałek 4 stycznia 2016 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Na zaproszenie Pana Grzegorza Kiełba Prezydenta Miasta Tarnobrzega w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Podczas spotkania wręczono nagrody zwycięzcom konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną. Odbył się również okolicznościowy koncert  „W krainie uśmiechu” z przebojami operowymi i musicalowymi.