29 grudnia 2023 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej oraz aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Pani Teresa Kubas-Hul Wojewoda Podkarpacki wręczyła 41 odznaczeń resortowych – będących wyrazem uznania za trud pracy nauczycieli. Pani Dorota Nowak-Maluchnik p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty wręczyła 116 aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 
Na scenie Wojewoda Podkarpacki i p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty pozują wraz z odznaczonymi nauczycielami
Wojewoda Podkarpacki dekoruje nauczycieli, którzy otrzymali Medal Komisji Edukacji Narodowej, obok p.o. Kuratora Oświaty
Na scenie Wojewoda Podkarpacki i p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty wręcza dyplomy nauczycielom, którzy otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Na scenie p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty pozuje wraz z odznaczonymi nauczycielami
Na scenie Wojewoda Podkarpacki i p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty wręcza dyplomy dla nauczycieli, którzy otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego
Na scenie Wojewoda Podkarpacki i p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty przemawia do publiczności


21 grudnia br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu w Politechnice Rzeszowskiej poświęcone promocjom habilitacyjnym i doktorskim. W trakcie uroczystości wręczono medale i odznaczenia państwowe w tym medale Komisji Edukacji Narodowej. Na zaproszenie rektora prof. Piotra Koszelnika w spotkaniu udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
Wicekurator wśród publiczności w auli Politechniki
Na scenie pracownicy uczelni pozują do zdjęć w tradycyjnych strojach


15 grudnia br. uroczyście otwarto nową Halę Sportową przy Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w okolicy zarówno pod względem sportowym, jak i architektonicznym. Znajdują się w nim dwa pełnowymiarowe boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę. Hala ma 13 metrów wysokości. Posiada zautomatyzowane zasłony do dzielenia boisk. Sześć koszy do koszykówki jest zawieszonych w poprzek hali, dwa główne do rozgrywek wzdłuż. Kosze do koszykówki są automatyczne, posiadają też profesjonalne tablice wyświetlające czas i wynik. Cały obiekt został wyposażony w monitoring. Inwestycja kosztowała 16,5 mln zł, a jej budowa trwała 2 lata. W uroczystym otwarciu obiektu udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
Mecz siatkówki. Zawodnicy grają, piłka w powietrzu.


13 grudnia br. o godz. 12:00 odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele farnym dla uczczenia ofiar 42 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty, który złożył kwiaty pod Krzyżem Misyjnym przy kościele. 

Uczestnicy Mszy Św. modlą się we wnętrzu kościoła
Wicekurator składa wiązankę kwiatów pod Krzyżem


7 grudnia br. Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wręczyły 224 dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz 10 dyplomów Stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 
Pani Wicewojewoda i Pani Kurator wręczają dyplomy
Pani Wicewojewoda i Pani Kurator na scenie z uczniami, którzy otrzymali stypendia

12 grudnia br. Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP Pan Mariusz Bezdzietny przekazał na ręce Pana Stanisława Fundakowskiego Wicekuratora Oświaty Betlejemskie Światło Pokoju. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
Harcerze przekazują Wicekuratorowi lampion


W czwartek 7 grudnia br. odbył się uroczysty ogólnopolski finał projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. “Liga Robotów”. Spośród 700 zgłoszonych drużyn do ogólnopolskiego finału zakwalifikowały się 33 zespoły, które zdobyły największą liczbę punktów podczas turniejów regionalnych. Następnie podczas rozgrywek eliminacyjnych w Ministerstwie wytypowano 16 drużyn, które wzięły następnie udział w rozgrywce finałowej.

Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej zostali:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 w Płocku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Soninie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tomaszowie Lubelskim (zespół Tech-Max)

Zwycięzcami konkurencji "Programowanie":
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Soninie SP23 w Toruniu
Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu

Gratulacje i puchar zwycięzcom wręczali Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Antoni Rytel oraz dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej.

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje dla zdolnych i pełnych pasji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie oraz wyrazy uznania dla opiekuna Pana Macieja Sawickiego od Podkarpackiego Kuratora Oświaty!

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 7 grudnia br. podsumowano wyniki konkursu „Ci, którzy rozdali życie…”, który odbył się w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zagubić talentu".  Konkurs nawiązywał do historii rodziny Ulmów, a jego celem było odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, pielęgnowanie wśród młodzieży oraz współczesnego pokolenia wiedzy o Polakach ratujących Żydów na terenie Podkarpacia, ich poświęceniu, odpowiedzialności społecznej i ofiarności. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród laureatom olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach, a także finalistom olimpiad ogólnopolskich nagród przyznanych w ramach programu „Nie zagubić talentu”. W wydarzeniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Konferencja prasowa, przy mikrofonie Marszałek, za nim Kurator
P. Kurator wręcza dyplomy nagrodzonym
Obrazy - prace konkursowe na sztalugach
7 grudnia br. Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty wziął udział w konferencji poświęconej finansowaniu, wdrażaniu i innowacji oraz bieżącym wyzwaniom gospodarki pt. "Technologia-Biznes-Inwestycje", która została zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Temat przewodni tegorocznej edycji wydarzenia brzmiał: "Droga do inteligentnej przyszłości".
5 grudnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się Międzypokoleniowe Spotkanie Upamiętniające Losy Zesłańców Sybiru. Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka wręczyła medale „Pro Patria” osobom, które wyróżniły się zasługami na rzecz Związku Sybiraków szczególną aktywnością w działalności społecznej i charytatywnej oraz kultywowaniem pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. W wydarzeniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji to temat przewodni V Konferencji pt. "Innowacje w edukacji", która w tym roku odbyła się w Łańcucie w dniach 30 listopada - 1 grudnia. W trakcie wydarzenia poruszono tematy związane z możliwościami adaptacyjnych systemów nauczania, personalizacją procesu edukacyjnego oraz wykorzystaniem algorytmów do tworzenia indywidualnych ścieżek uczenia się. Program obejmował lekcje pokazowe prowadzone przez nauczycieli oraz edukatorów wykorzystujących najnowszy sprzęt edukacyjny dostępny na rynku oraz narzędzia zakupione  w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W ramach konferencji odbył się również turniej IT i Szachy. Ponadto uczestnicy mieli okazję skorzystać z dodatkowych atrakcji takich jak symulator lotu samolotem F35, modele samolotów przygotowane przez Koło Naukowe EUROAVIA czy eksponat do pisania Alfabetem Morse'a.
Kurator Oświaty na scenie na tle ekranu z tytułem konferencji
Zastępca Dyrektora Wydziału KO na scenie na tle ekranu z tytułem konferencji

Paweł Sowiński to młody mistrz szachowy, który uczy się w Szkole Podstawowej nr 2 w Humniskach i zdobył tytuł mistrza świata w szachach w kategorii open do lat 14. Zawody odbyły się we Włoszech i wzięło w nich udział 766 młodych szachistów z całego świata w tym 26 reprezentantów z Polski. 

Pawle przyjmij od nas serdeczne gratulacje i wyrazy uznania!
29 listopada 2023 r. w Auli Akademii Tarnowskiej odbyło się XI Forum Nauczycieli i Wychowawców pod hasłem "Wychowawcy na współczesne czasy". Spotkanie zadedykowano pamięci ks. prof. Michała Drożdża. Organizatorem wydarzenia był tarnowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W konferencji udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Pani Kurator przemawia siedząc za stołem prezydialnym

28 listopada w Przedszkolu nr 1 w Markowej podsumowano ogólnopolski konkurs plastyczny "W sadzie rodziny Ulmów", który został objęty patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz patronatem Komitetu Prezydenta RP Obchodów Beatyfikacji Rodziny Ulmów. Uczestnikami konkursu były dzieci z przedszkoli z terenu całego kraju. Celem konkursu było zapoznanie dzieci przedszkolnych z Błogosławioną Rodziną Ulmów poprzez  ukazanie  pasji Błogosławionego Józefa Ulmy, jaką było sadownictwo. Ponadto konkurs miał na celu uwrażliwienie dzieci na piękno rodzinnej miłości, pracy oraz otaczającego świata. Szeroki, bo ogólnopolski zasięg konkursu miał na celu nie tylko upamiętnienie lokalnych bohaterów, ale także rozsławienie Błogosławionej Rodziny Ulmów wśród przedszkolaków, dla których z uwagi nie tylko na wiek, ale i na miejsce zamieszkania poza najbliższymi okolicami Markowej temat ten nie jest tak znany i oczywisty.
Pani Kurator wręcza nagrodę przedszkolakowi. Obok stoi 2 osoby dorosłe
Pani Kurator, Wójt oraz Dyrekcja z przedszkolakiem pozują do zdjęcia"Historia oczami Podkarpacia. Wolność po podkarpacku" to projekt realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej, w ramach którego odbył się szereg seminariów, cykl wywiadów tematycznych z ekspertami, konkurs na esej historyczny oraz debata historyczna. Celem głównym projektu był wzrost wiedzy odbiorców na temat historii, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz myśli społeczno-politycznej. W Łańcucie 27 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, w którym udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Fundacja Misji Obywatelskiej otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Przy stole prezydialnym Kurator przemawia do mikrofonu obok niej kilka innych osób. Przed stołem prezydialnym publiczność

23 listopada br. odbyło się w Ministerstwie Edukacji i Nauki spotkanie kuratorów oświaty z całej Polski z Panem Przemysławem Czarnkiem Ministrem Edukacji i Nauki, Panem Dariuszem Piontkowskim Sekretarzem Stanu oraz Panią Marzeną Machałek Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
Wspólne zdjęcie kuratorów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki
Podkarpacki Kurator Oświaty z dyplomem od Ministra Czarnka
Kuratorzy na wspólnym zdjęciu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki
17 listopada br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej obchodziła Święto Patrona Szkoły połączone z upamiętnieniem rocznicy urodzin i śmierci Izydory Dąmbskiej. Dąmbska to polska filozofka, która uczęszczała do szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej.  Pozostawiła po sobie znaczące dzieła składające się z blisko 300 prac, w tym 11 książek, ponad 100 większych artykułów i rozpraw, kilkunastu przekładów, kilkudziesięciu recenzji oraz kilkuset odczytów i wykładów pozauniwersyteckich. W spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Na scenie prelegent za mównicą oraz poczet sztandarowy
Publiczność na stojąco śpiewa hymn. W pierwszym rzędzie Kurator Oświaty.
Uczniowie na scenie w długich sukniach i smokingach inscenizują spektakl.


"Praca z uczniem z trudnościami" - to tytuł konferencji kierowanej do dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, która odbyła się 16 listopada br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Konferencja miała na celu upowszechnienie projektu "Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu", realizowanego w ramach środków pozyskanych z Iceland Liechtenstein Norway grants. Uczestnicy  wysłuchali m. in. wykładu „Pokolenie Alfa, szanse i zagrożenia” oraz „Bliskość czyni bezpiecznym, czyli jak budować autorytet i być blisko”. W spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Prelegentka przemawia ze sceny na tle ekranu zawierającego tytuł spotkania
Publiczność; w pierwszym rzędzie Kurator Oświaty


Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu była głównym organizatorem konferencji "Nie damy się nabrać na e-papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne, ...", która odbyła się 15 listopada w siedzibie uczelni. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z profilaktyką uzależnień w szkołach, rozmawiano również o potrzebie realizacji kampanii społecznych w ramach tej profilaktyki. Na temat wpływu e-papierosów na zdrowie uczniów wypowiadali się eksperci z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Zdjęcie uczestników konferencji siedzących w auli
Prelegenci konferencji siedzący przy stole prezydialnym oraz Kurator przemawiająca zza mównicy
14 listopada br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w zwiedzaniu Skansenu oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w ramach projektu "Wzór odwagi - Historia Rodziny Ulmów". Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ma na celu zachęcenie szkół do odwiedzenia Muzeum w Markowej. Dotychczas w ramach projektu ponad 1000 uczniów skorzystało z oferty odbycia tej żywej lekcji historii. 
Uczniowie pozują do zdjęcia z Kuratorem i Marszałkiem w Muzeum
Kurator udziela wywiadu za nią stoją uczniowie i Marszałek


Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził w dniu 10 listopada br. Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Minister wraz z uczniami i całą społecznością szkolną  wziął udział w akcji "Szkoła do hymnu" oraz oficjalnie otworzył nową halę sportową, pracownię do nauki biologii i mikrobiologii oraz astrobazę. Minister Przemysław Czarnek pogratulował stworzenia odpowiednich warunków pozwalających na wszechstronny rozwój młodego pokolenia.

- Szkoła w Miejscu Piastowym stale się rozwija. Życzę dalszych sukcesów. Jestem przekonany, że te inwestycje będą przynosić wielką radość. Mamy świetną młodzież, a za chwilę będziemy mieli świetnych studentów, rzemieślników, techników, ludzi, którzy będą brali odpowiedzialność za losy Ojczyzny w swoje ręce - mówił szef MEiN.

Minister i Kurator w pierwszym rzędzie śpiewają hymn z całą społecznością szkolną
Minister Czanrek przemawia zza mównicy. Za nim obraz przedstawiający patrona szkoły
Minister oraz Kurator przecinają wstęgę do nowopowstałej hali sportowej

9 listopada zakończył się konkurs fotograficzny pt. "Śladami Józefa Ulmy", którego organizatorem była fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR. Konkurs kierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych - pasjonatów fotografii. Oficjalne rozstrzygnięcie i wręczenie nagród zwycięzcom miało miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. W wydarzeniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Laureaci konkursu ustawieni na tle ekranu z tytułem konkursu

6 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oficjalnie przywitały przedstawicieli Kraju Saary, którzy przybyli do Rzeszowa w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami polskimi oraz niemieckimi w ramach m. in. projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Druga część wizyty miała miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego. Goście mieli okazję zwiedzić wnętrza jednej z najstarszych szkół w Rzeszowie oraz poznać dyrektorów i nauczycieli szkół z całego województwa podkarpackiego, którzy od wielu lat angażują się w międzynarodowe projekty edukacyjne. Spotkanie było okazją do nawiązania nowych znajomości oraz podjęcia współpracy ze szkołą partnerską z Niemiec. Z ust przedstawicieli strony niemieckiej padło wiele słów zapewnień o chęci kontynuacji współpracy oraz jej intensyfikacji po trudnym okresie pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. Wizyta była kolejnym krokiem w budowaniu więzi pomiędzy Krajem Saary i Podkarpaciem
Uczestnicy spotkania siedzą przy dużym prostokątnym stole.
Pani Kurator przemawia z za mównicy.
Przedstawiciel strony niemieckiej - kobieta przemawia z za mównicy
Wszyscy uczestnicy spotkania pozują do zdjęcia (około 30 osób)
28 października br. Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch w towarzystwie Wiceburmistrza Kolbuszowej oraz Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych odwiedziła groby sławnych rodaków na Ukrainie. Delegacja uczciła pamięć zapalając znicze na grobach m.in. I Kuratora Obwodu Lwowskiego Stanisława Sobińskiego, pisarki Marii Konopnickiej oraz poety Władysława Bełzy. Następnie przekazano pomoc rzeczową i sprzęt rehabilitacyjny dla Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz Szpitala Obwodu Lwowskiego. 
Z samochodu dostawczego zapakowanego po dach workami Podkarpacki Kurator Oświaty wyjmuje dary dla pomoc dla Domu Dziecka w Obwodzie Lwowskim
Podkarpacki Kurator Oświaty ze współtowarzyszami modli się nad okazałym grobem
Podkarpacki Kurator Oświaty przy grobie I Kuratora Obwodu Lwowskiego
Podkarpacki Kurator Oświaty pali znicz na grobie Władysława Bełzy