Na zaproszenie Pani Wojewody Małgorzaty Chomycz, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Posiedzeniu Komisji ds. Współpracy Transgranicznej działającej w ramach Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.  Spotkanie odbyło się 24 lutego w Kielnarowej. Na posiedzeniu omówiono m.in. rozwój kontaktów między jednostkami administracyjno - terytorialnymi Ukrainy i Polski.
19 lutego w Radawie odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dzieci niepełnosprawnych. Inicjatorem imprezy był Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem oraz Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariuszem Traczem. Podczas imprezy odbył się kulig, pieczenie kiełbasy oraz pokaz sprawności strażaków zawodowych.
17 lutego w Rzeszowie odbyło się otwarcie Domu Hospicyjnego dla Dzieci – hospicjum stacjonarne. Poświęcenia nowego obiektu dokonał Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny. W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz i Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.


1 lutego Pan Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystości wręczenia międzynarodowego certyfikatu jakości ISO 9001:2008 w zakresie usług szkoleniowych i edukacyjnych. Certyfikat uzyskało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu.