We wtorek 22 grudnia br. na zaproszenie Dyrekcji i Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w dorocznych  obchodach Święta Szkoły. Po Mszy Św. w Kościele Trójcy Przenajświętszej w sali widowiskowej przy Klasztorze OO. Reformatorów uczniowie szkoły zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Następnie zaproszeni goście i pracownicy szkoły udali się do budynku szkolnego, gdzie uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym.

Wieczorem 21 grudnia br. na jarosławskim Rynku odbyła się uroczystość przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju władzom i mieszkańcom miasta przez harcerzy i zuchów Hufca ZHP Jarosław. W spotkaniu uczestniczył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Hasło tegorocznej akcji brzmi „Zauważ człowieka”. W sobotę 19 grudnia br. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie odbyła się uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przyjaciołom Harcerstwa, władzom i instytucjom Województwa Podkarpackiego oraz hufcom Chorągwi Podkarpackiej ZHP. W spotkaniu wzięła udział Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Organizatorem uroczystości była Komenda Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.
W piątek 18 grudnia br. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu połączone z poświęceniem sztandaru i oddaniem do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Na zaproszenie Społeczności Szkoły oraz Burmistrza Przecławia w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu.
W czwartek 17 grudnia br. w Domu Strażaka w Świlczy  odbyła się konferencja w związku z realizacją zadania publicznego „Bezpieczne dzieci w przyjaznej szkole i sieci” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wzięła udział Pani Lucyna Małek-Adamiak wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową.
W V Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Rzeszowie w dniu 17 grudnia br.  odbyło się spotkanie pt. „Sport – pasja warta poświęceń?”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach 3. edycji projektu „Młodzież dla Miasta”. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył Pan Grzegorz Moskal starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
We wtorek 15 grudnia br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja pt. „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”. W konferencji z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji. Organizatorem konferencji była Fundacja im. prof. Bronisława Geremka.

W rzeszowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 14 grudnia br. odbył się Finał  V edycji konkursu pt. „Stan wojenny w Polsce”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego i polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej poświęconej wydarzeniom stanu wojennego w miejscowości rodzinnej autora pracy oraz zaprezentowaniu zebranych materiałów przed komisją konkursową podczas prezentacji finałowej. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W poniedziałek 14 grudnia br. w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturalnym w Rzeszowie odbył się wykład dr Agaty Majki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego połączony z prezentacją książki „Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w wykładzie uczestniczyła Pani Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz starszy referent Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem spotkania było Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturalne w Rzeszowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W dniach 11-12 grudnia br. w Hotelu „Polonez” w Dębicy odbyła się konferencja metodyczno-szkoleniowa pt. „Diagnostyka w sporcie dzieci i młodzieży”,  w której uczestniczyli Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i jednocześnie Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zajęcia praktyczne w hali sportowej przy Hotelu „Polonez" prowadzili wykładowcy z Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie spotkania podsumowano także konkurs „Mały Mistrz”, a wyróżnionym szkołom wręczono nagrody. Konferencję poprowadził Pan Jacek Bigus Dyrektor Biura Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, organizatora konferencji i konkursu.


W dniach 10-11 grudnia br. odbyło się Seminarium Międzynarodowe pt. „Rozwiązywanie problemów osób starszych, chorych na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów poprzez działania edukacyjne z zakresu rozpoznawania zespołów otępiennych, opieki i rehabilitacji osób chorych i starszych”. W jednej z sesji seminaryjnych, która odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim w piątek  11 grudnia br., wzięła udział Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Organizatorem Seminarium był Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie we współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W piątek 11 grudnia br. w Gimnazjum Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu odbyło się X Forum Wychowawcze „Wspólna troska” Tematem konferencji było „Świadome rodzicielstwo drogą do wychowania odpowiedzialnego nastolatka”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczył Pan Grzegorz Moskal starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Kamienicy Attavantich w Jarosławiu w dniu 11 grudnia br. odbyły się uroczyste obchody 90-lecia Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.  Na zaproszenie Pana Tadeusza Chrzana Starosty Powiatu Jarosławskiego oraz Pana Jarosława Orłowskiego Dyrektora Muzeum w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w obchodach wzięła udział Pani Elwira Węgrzyn wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie imprezy odbyła się premiera filmu „Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich”, a także konferencja naukowa na temat miasta Jarosławia,  jego zabytków oraz znanych postaci związanych z miastem.  Na zakończenie obchodów z koncertem wystąpił Chór Educatus  z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
W piątek 11 grudnia br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbyła się XXIV Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Sesji wzięła udział Pani Monika Piątek wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Sesja jest elementem edukacji ekonomicznej i popularyzacji tej wiedzy wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
Wieczorem 10 grudnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w XVII Wielkiej Galerii Artystycznej, którą zorganizowano w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Podczas spotkania odbyła się aukcja prac artystów plastyków oraz wykonanych przez uczniów z jarosławskich szkół. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla podopiecznych Domu Dziecka w Jarosławiu i Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Aukcję poprzedził występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu.

W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie w dniu 10 grudnia br. odbyła się uroczystość z okazji XXV-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie. Na zaproszenie zarządu Izby w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie oraz poświęcenie Sztandaru Izbie, zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy. Spotkanie uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie pt. „Młodzież Przedsiębiorcom”. 
Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w czwartek 10 grudnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie odbył się Maraton Pisania Listów „Amnesty International”. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz starszy referent Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem  Maratonu była Rada Młodzieży Rzeszowa.

W Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w czwartek 10 grudnia br. odbyło się Mikołajkowe Spotkanie z Programowaniem, w trakcie którego miały miejsce bezpłatne warsztaty z programowania w języku Scratch. Warsztaty były przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i uczniów klas I-VI. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Monika Piątek wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Hotelu Rzeszów w dniu 9 grudnia br. odbyła się konferencja pt. „Otwarta szkoła – współpraca ze środowiskiem lokalnym”. W konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji, przeznaczonej dla dyrektorów, pedagogów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych,  było Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.
W środę 9 grudnia br. w Auli Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej odbyła się Inauguracja Festiwalu Nauki. W otwarciu Festiwalu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Festiwal Nauki organizowany jest przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”.
W sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie we wtorek 8 grudnia br. odbył się Koncert finałowy XXIII edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej. W koncercie uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska  Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursów: literackiego, dziennikarskiego, fotograficznego, muzycznego, tanecznego i teatralnego. Organizatorem Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej jest III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie.
W dniu 7 grudnia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Podniesienie wiedzy dyrektorów i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz promowania anonimowego diagnozowania wirusa HIV”. Konferencję otworzyli: Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. W ramach konferencji dokonano otwarcia wystawy podsumowującej XI edycję Wojewódzkiego Konkursu „Porozmawiajmy o AIDS” oraz wręczono nagrody laureatom tego konkursu. Następnie kolejnym szkołom i placówkom oświatowym z województwa podkarpackiego wręczono Wojewódzkie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie. Organizatorem konferencji szkoleniowej był Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 


W piątek 4 grudnia br. na zaproszenie ppłka Dariusza Słoty Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im.  gen.  bryg. Wacława Wieczorkiewicza oraz Pana Waldemara Palucha Burmistrza Miasta Jarosławia Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym apelu zorganizowanym na jarosławskim rynku z okazji obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Podczas uroczystości wyróżniającym się żołnierzom i osobom zasłużonym dla wojskowości wręczono odznaczenia i medale oraz okolicznościowe odznaki. Apel zakończyła defilada pododdziałów wojskowych, po której zaproszeni goście i przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział polskich żołnierzy w Misjach Pokojowych. Uroczystościom towarzyszył pokaz sprzętu i uzbrojenia wojskowego.W Refektarzu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w piątek 4 grudnia br. odbył się finał IX wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne Wakacje 2015” oraz podsumowanie wojewódzkiego konkursu dla młodzieży na profilaktyczny spot filmowy. Podczas spotkania Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Inspektor Andrzej Sabik Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wręczyli laureatom konkursów dyplomy i nagrody a nauczycielom podziękowania za pomoc i opiekę nad wyróżnionymi uczniami. Organizatorem konkursów jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.


W dniu 4 grudnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty otworzył konferencję szkoleniową  pt. „Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka”, w której wzięli udział  dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych z województwa podkarpackiego. Głównym prelegentem na konferencji był dr Radosław Piotrowicz wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który przedstawił referat pt. „Wieloprofilowa diagnozy małego dziecka, wskazania dla specjalistów i rodziców małych dzieci z symptomami zaburzeń rozwojowych”. Szkolenie zorganizowano w Auli Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie.