W czwartek 11 lutego 2021 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował e-spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla województwa podkarpackiego pt. „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W spotkaniu online uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W środę 10 lutego 2021 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Sybiraków X Liceum Ogólnokształcącemu w Rzeszowie oraz przekazania sztandaru szkole. Na zaproszenie Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, po której uczestnicy spotkania udali się pod Pomnik Sybiraków. Pani Kurator złożyła pod pomnikiem okolicznościowy wieniec.
 

W poniedziałek 8 lutego 2021 r. odbyło się e-spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat wsparcia dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Spotkanie online otworzyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorem e-spotkania było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.