W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w piątek 27 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Robert Zygmunt pełnomocnik  ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w piątek 27 października br. odbyła się uroczysta zbiórka związana z obchodami święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej na Podkarpaciu. Na zaproszenie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu w zbiórce udział wzięli m. in. Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, którzy podczas uroczystości zostali wyróżnieni przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie "Ryngrafem WSzW Rzeszów".

W czwartek 26 października br. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie  obyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego pt. „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”. Organizatorami konferencji byli: Podkarpacki Kurator Oświaty,  Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. W konferencji uczestniczył Prymas Polski  Arcybiskup Wojciech Polak, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. W programie konferencji znalazły się panele dyskusyjne  pt. "Wprowadzenie w świat wartości - w centrum uwagi współczesnej edukacji" oraz "Współczesne dylematy wychowania do wartości". Ogłoszone zostały również wyniki Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty "Nauczyciel wychowujący do wartości".

W  Muzeum  Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w dniu 23 października br. odbyło się szkolenie dla nauczycieli z województwa podkarpackiego, pt. „Polacy ratujący Żydów w czasach II wojny światowej”, w których udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Szkolenie zorganizowało Muzeum, osobami prowadzącymi byli pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

 
 

W Hotelu Atena w Mielcu w poniedziałek 23 października br. odbyła się konferencja pt. „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem”, zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 23 października br. odbyła się uroczystość  wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej oraz Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. W uroczystości, której organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 23 października br. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. Głównym tematem posiedzenia była informacja nt. realizacji  reformy oświaty oraz możliwości pozyskania środków na sfinansowanie jej kosztów przez samorządy gminne. Na zaproszenie Starosty Rzeszowskiego w posiedzeniu konwentu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W dniu 21 października br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie odbył się finał XII edycji wojewódzkiego konkursu "Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" na temat "Święty Jan Paweł II - Świadek historii Polski" zorganizowany przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży WZRASTANIE. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wziął udział Pan Tomasz Wyszatycki wizytator Oddziału w Przemyślu Wydziału Jakości i Zarządzania Oświatą Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Na Cmentarzu Komunalnym na Wilkowyi w Rzeszowie w dniu 20 października br. odbyły się uroczystości pogrzebowe zamordowanych za działalność niepodległościową przez władze komunistyczne  Leopolda Rząsy i Michała Zygo – ofiar systemu, które przez wiele lat starano się wymazać z historii. Organizatorami uroczystego pochówku byli Wojewoda Podkarpacki oraz Instytut Pamięci Narodowej. W uroczystości wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

W czwartek 19 października br. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia kompleksu boisk oraz ciągu nowych pracowni informatycznych wraz z serwerownią, a także zamknięcie działań projektowych, z których zrealizowano inwestycje, połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Zgromadzenia św. Michała Archanioła oraz Dyrektora Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w miejscu Piastowym w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W środę 18 października br. odbył się Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu. Na zaproszenie Dyrektora, Grona Pedagogicznego, Rodziców oraz Uczniów Szkoły w spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, udział wzięła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w dniu 18 października br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania zostały wręczone Nagrody Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz stypendia  za wyniki w nauce dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. W imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz swoim własnym w spotkaniu, na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniach 11, 12, 13 oraz 16 października br. w Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie oraz Krośnie zostały zorganizowane uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego oraz Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty nauczyciele, dyrektorzy szkół  oraz pracownicy zasłużeni dla oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym roku ogółem przyznano 71 odznaczeń państwowych, 128 odznaczeń resortowych oraz 128 nagród. 

OGÓŁEM ODZNACZENIA PAŃSTWOWE: 71
w tym:
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
1
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
2
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
2
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
30
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
22
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
14
OGÓŁEM ODZNACZENIA RESORTOWE: 128
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
128
OGÓŁEM NAGRODY: 128
NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
31
NAGRODA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
97

OGÓŁEM: 327


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W sobotę 14 października br. w na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Inaugurację poprzedziło otwarcie interaktywnej wystawy popularnonaukowej „Jak i Dlaczego” zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski oraz Konsorcjum URiSE. 


W sobotę 14 października br. obyły się uroczystości jubileuszowe z okazji obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystościach udział wzięła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W Hotelu „Antyczny Dwór” w Rudnej Małej w sobotę 14 października br. odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Burmistrza Głogowa Młp. oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp., w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu wzięła udział Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 12 października br. odbyły się obchody 30-lecia reaktywacji Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W Domu Kultury w Sędziszowie Młp. w czwartek 12 października br. odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Burmistrza Sędziszowa Młp. w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.