28 stycznia 2011 r.
W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie odbył się Uroczysty Apel z okazji przyjęcia żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych. W uroczystości uczestniczyli: Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, Wicekurator Oświaty Antoni Wydro.
19 stycznia 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy w zwalczaniu obrotu środkami zastępczymi. Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie zwalczania reklamy, produkcji i obrotu środkami zastępczymi w rozumieniu przepisów o zwalczaniu narkomanii. W/w porozumienie podpisali: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Szczepan Jędral, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji Józef Gdański, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak,  Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Zdzisław Sznajder, Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Piotr Daniel.
W dniach 17-18 stycznia 2011 roku 405 nauczycieli naszego województwa otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Uroczystości wręczenia, z udziałem Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa i Wicekuratora Oświaty Antoniego Wydro odbyły się:
- 17.01.2011 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
- 17.01.2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu
- 18.01.2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu
- 18.01.2011 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie
11 stycznia 2011 r.
W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się V Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W uroczystości wziął udział przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pan Marek Kondziołka – Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji.


5 stycznia 2011 r.
Pan Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w VII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Podkarpackiego, który odbył się w Ośrodku Kultury w Jarosławiu.

Następnie Kurator Jacek Wojtas wziął udział w uroczystości przekazania betlejemskiego światełka pokoju dla ukraińskich sąsiadów na przejściu granicznym w Korczowej.