W dniu 10 kwietnia br. pod pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy smoleńskiej przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie upamiętniające 9. rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w spotkaniu wzięli udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 


W sobotę 6 kwietnia br. w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu odbył się uroczysty Finał XX Jubileuszowej Edycji Wojewódzkiego Konkursu „Sacrum w literaturze i sztuce”, w którym Podkarpackiego Kuratora Oświaty reprezentował Pan Tomasz Wyszatycki wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 3 kwietnia br. Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podsumowaniu VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
W dniu 3 kwietnia br. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II  w Jarosławiu organizował galę IV Regionalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle 2019”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Sobczyńska-Maroń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniach 2-5 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbywają się Wiosenne Spotkania Edukacyjne Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. W środę 3 kwietnia br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w konferencji naukowo-metodycznej z promocji zdrowia pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 


W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 2 kwietnia br. odbyło się spotkanie z mediami dotyczące kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowanej przez MSWiA oraz Policję.  Celem kampanii, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, jest profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży.  W spotkaniu informacyjnym uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

We wtorek 2 kwietnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach odbyła się konferencja z cyklu „Porozmawiajmy o dzieciach - Razem dla autyzmu”. Na zaproszenie Dyrektora SOSW w Ropczycach w konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W sobotę 30 marca br. w Kolegium Wschodnim Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbył się Kongres Polskiej Oświaty na Ukrainie. Kongres był poświęcony stanowi szkolnictwa polskiego na Ukrainie oraz sformułowaniu aktualnych potrzeb i oczekiwań związanych z nauczaniem języka polskiego oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli języka polskiego. W kongresie wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Gościem kongresu był Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP.
 
 
W piątek 29 marca br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się Regionalny Podkarpacki Kongres Zawodowy. W kongresie wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Głównym celem kongresu było przedstawienie odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego i   zmian w szkolnictwie branżowym, a także prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.

 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 29 marca 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Patrona Policji Województwa Podkarpackiego Wiktora Zygmunta Sas Hoszowskiego. W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.