24 marca obchodzono w Markowej Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod niemiecka okupacją z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Dzień ten ustanowiono – jak zapisano w treści ustawy – „w hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów”.
Święto jest wyrazem czci dla wszystkich Polaków, którzy, okazując miłosierdzie i współczucie, pomagali Żydom systematycznie mordowanym przez niemieckich oprawców.
W wydarzeniu uczestniczyła Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik.


26 marca br. rozstrzygnięto II etap Konkursu Wiedzy o Parlamencie Rzeczypospolitej, który został przeprowadzony przez Kancelarię Sejmu RP w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.  Młodzi aktywiści z Rady Młodzieży Rzeszowa - pomysłodawcy akcji zajęli się organizacją konkursu od strony technicznej.

Uczestnikami konkursu była młodzież ze szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie. Uczniowie musieli wykazać się znajomością zagadnień związanych z: 

  • Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zadaniami i funkcją Sejmu i Senatu,
  • trybem ustawodawczym,
  • urzędem prezydenta i premiera.Nadanie nowego sztandaru oraz jubileusz 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r. to uroczystości, w których 23 marca uczestniczyła Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, następnie odbył się Apel ku czci Poległych Patronów szkoły oraz część oficjalna, w trakcie której Rada Rodziców przekazała sztandar społeczności szkolnej. Uczniowie przygotowali również część artystyczną, w której zaprezentowali swoje talenty.

Sztandar szkolny to wyraz poszanowania tradycji. Ma on znaczenie symboliczne – w odniesieniu do przywiązania do placówki jako Małej Ojczyzny. W miejscowości Krzeczowice lokalny patriotyzm i duma ze swojej przynależności narodowej są ogromną wartością, o której mówili zarówno wychowankowie Szkoły jak i jej byli uczniowie, a obecni pracownicy.


Na wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyła 22 marca br. konferencja „Strefa innowacji – Inżynieria Przyszłości”. Jej celem było przedstawienie dyrektorom szkół i nauczycielom przedmiotów zawodowych innowacyjnych rozwiązań technicznych, które mogą zainspirować i wzbogacić proces nauczania w tych dziedzinach. 

Uczestnicy konferencji dzielili się wiedzą na temat osiągnięć naukowych, technologicznych oraz praktycznych, które mają zastosowanie w branżach, których dotyczą przedmioty zawodowe.

Pani dr hab. Iwona Włoch Prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej podkreśliła, że bardzo ważna jest współpraca uczelni wyższych ze szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi. Stale rozwijająca się przestrzeń do efektywnego komunikowania się i przetwarzania informacji daje możliwość uatrakcyjniania edukacji i sprzyja powstawaniu „kierunków przyszłości” – powiedziała. 

Pani Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacka Kurator Oświaty zapewniła, że w naszym województwie jest wielu nauczycieli pasjonatów, którzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Potrzebujemy wybitnych specjalistów - nauczycieli, którzy wskażą uczniom kierunki rozwoju oraz dyrektorów, którzy postawią na współpracę z wieloma rozwijającymi się branżami - powiedziała.


22 marca 2024 roku, w Kolbuszowej, odbył się IX Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Przegląd składał się z dwóch konkurencji: musztry podstawowej (przed jej pokazem dowódca drużyny losował zestaw zadań do wykonania), oraz musztry paradnej. Suma punktów zdobytych w obu konkurencjach decydowała o ostatecznym miejscu w konkursie. W województwie podkarpackim w bieżącym roku funkcjonuje 52 oddziały o profilu mundurowym. W zawodach wzięło udział 13 drużyn. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Rzeszowa. 


Niedźwiada Górna to idealny przykład świetnej współpracy lokalnej społeczności z tamtejszą. Szkołą Podstawową. Rodzice całym sercem wspierają wszelkie działania placówki i angażują się w akcje inicjowane przez nauczycieli i Panią Dyrektor Renatę Samson-Matysek. 

W 2004 roku, staraniem nauczycieli, uczniów i rodziców - powstała w szkole „Izba Regionalna”, w której kolekcjonuje się sprzęt rolniczy i przedmioty domowego użytku używane przez mieszkańców w przeszłości.

Wiosenne inspiracje to coroczny sposób Szkoły w Niedźwiadzie na powitanie wiosny poprzez promowanie zdrowia. Uczniowie samodzielnie przygotowali pyszne, kolorowe przekąski, którymi częstowali rodziców i przybyłych gości. Wiosna zawitała na korytarze szkolne, gdzie można było podziwiać dzieła artystyczne nawiązujące do tradycji święcenia palm wielkanocnych i tworzenia barwnych papierowych postaci. 

Na sali gimnastycznej odbył się przegląd talentów szkolnych. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, taneczne, akrobatyczne i plastyczne.


Uroczystość nadania imienia Adama Mickiewicza Szkole Podstawowej w Tuczempach oraz poświęcenie sztandaru odbyło się 21 marca br. Na zaproszenie Grona Pedagogicznego, Dyrekcji, Rodziców i Uczniów w wydarzeniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 


Po przystosowaniu pomieszczeń i przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie doczekała się 19 marca br. uroczystego otwarcia nowej siedziby, która będzie mieścić się w Zespole Szkół nr 1. Dofinansowanie na modernizację pomieszczeń pozyskano ze środków rządowych oraz PFRON. Nowa przestrzeń ma zapewnić komfort i wygodę przede wszystkim jej pacjentom, ale również i pracownikom.18 marca br. w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Okręgu Podkarpackiego Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacka Kurator Oświaty wręczyła dziś Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla Oświaty i wychowania członkom Związku.


Sport łączy pokolenia. W sobotę 16 marca Natchnieni Bieszczadem i Politechnika Rzeszowska zorganizowali wspaniały turniej piłki siatkowej dla amatorów z całego Podkarpacia. W drużynach wiek zawodników nie miał znaczenia. Liczyła się dobra zabawa i piękna rywalizacja. Można też było liczyć na kibiców: Jan Such - trener Resovii, były reprezentant Polski w piłce siatkowej, Krzysztof Ignaczak - Mistrz Świata w piłce siatkowej 2014, profesor Janusz Zieliński- prezes AZS Rzeszów, Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacka Kurator Oświaty oraz Jolanta Kaźmierczak Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie.

Regionalny Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych odbył się 15 marca w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. Spotkanie było okazją do omówienia roli mediacji w edukacji.

Zarówno Pani Kurator Dorota Nowak-Maluchnik jak i Pani Wizytator Lucyna Małek-Adamiak podkreśliły, że dążenie do wpisania mediacji do prawa oświatowego jest bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania szkoły i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Obecny stan prawny zawiera jedynie obowiązek zawierania w statutach szkół zapisów o sposobie rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły.

Mediatorzy zachęcali do wprowadzania do statutów obszerniejszych zapisów regulujących sposoby rozwiązywania sporów.

Pan Wiesław Pałka Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji opowiedział o skali rozwoju mediacji rówieśniczych w naszym województwie. Podkreślił, że mediacja jest metodą skuteczniejszą, tańszą i szybszą od postępowania sądowego, która świetnia sprawdza się również na podwórku szkolnym. Podsumował działalność szkolnych klubów mediatora na Podkarpaciu.

Uczniowie zaprezentowali symulację mediacji i przestawili dorobek Szkolnego Klubu Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych ZSSiB. W zajęciach warsztatowych młodzież ze szkół z regionu realizowała zajęcia integracyjne w oparciu o gry komunikacyjne, angażujące metody uczenia myślenia, empatii i współpracy.14. marca Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik spotkała się z Markiem Osakiem Konsulem Honorowym Republiki Czeskiej. Omówiono system edukacji Republiki Czeskiej i zaplanowano współpracę międzynarodową szkół czeskich i podkarpackich. To świetna inicjatywa, która pozwoli uczniom poznać bliskiego sąsiada, a nauczycielom wymienić doświadczenia.


Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” działa od 2012 r. i jej strategicznym zadaniem jest zapewnianie edukacji pozaformalnej. Wspiera kształcenie dzieci zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast. Podkarpacki Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik została rekomendowana na członka Rady Fundacji.

Działalność Fundacji jest wielowymiarowa:
Atrakcyjność zajęć prowadzonych w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego powoduje, iż na jedno wolne miejsce przypada aż dziesięcioro chętnych do udziału w nim dzieci. W ramach Uniwersytetu odbywają się interaktywne wykłady i warsztaty popularno-naukowe realizowane w murach uczelni wyższych.
RoboLAB to projekt, którego partnerem strategicznym jest Pratt&Whitney Rzeszów, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach konceptu uczestnicy na RoboWarsztatach konstruują roboty przy wsparciu ekspertów fundacji. Zwieńczeniem ich pracy jest możliwość uczestnictwa w Xchallenge – Międzynarodowych Zawodach Robotów.
W 2024 r. odbędzie się IV edycja zawodów Learn&Fly w zaprojektowaniu i budowie modelu samolotu, którego koszt nie może przekroczyć 200 zł. 45 drużyn z całej Polski będzie walczyło o najdłuższy lot swojego modelu.
Ogólnopolski Konkurs Budowy i Programowania GG Robot organizowany jest od 2017 r. przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku z Dyrektorem Maciejem Polańskim są jego partnerami, bez których konkurs nie mógłby się odbyć. Popularność rozgrywek z roku na rok rośnie w rekordowym tempie. Konkurs GG Robot jest tak naprawdę programem edukacyjnym, mającym na celu przygotowanie uczniów do kształcenia politechnicznego, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki i programowania. Laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.
W 150 zorganizowanych dotychczas przez Fundację Festiwalach Nauki czyli piknikach firmowych i naukowych, wzięło udział setki tysięcy uczestników.
W spotkaniu 13 marca br., które było wstępem do dalszej współpracy uczestniczyli:
Dorota Nowak-Maluchnik - Podkarpacki Kurator Oświaty,
Robert Homicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości,
Alicja Kaleta - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Pratt & Whitney Rzeszów,
Andrzej Czarnecki - Prezes Fundacji i Dyrektor Komunikacji Pratt & Whitney Rzeszów,
Łukasz Szuba - Dyrektor Fundacji.


12 marca 1999 roku w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych formalnie przekazano na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Czas i miejsce tego aktu ma dziś znaczenie symboliczne, ale wówczas była to jednoznaczna i jasna deklaracja, w której wolna i demokratyczna Polska określiła wizję swojego bezpieczeństwa i wskazała kierunek, w jakim chce je dalej rozwijać.

Decyzja o przystąpieniu do NATO była jednym z najważniejszych momentów w najnowszej historii Polski – dołączyliśmy do największego i najsilniejszego sojuszu obronnego w historii współczesnego świata. Z tej okazji w Filharmonii Podkarpackiej odbył się wyjątkowy koncert przygotowany przez Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Był to nie tylko wieczór wypełniony piękną muzyką, ale także moment refleksji nad tym, jak ważną rolę pełni NATO, szczególnie, gdy nispełna parę kilometrów od Polski toczy się wojna.

Publicznie Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi, popularne ALO, ma nowego honorowego patrona Profesora Stefana Banacha, słynnego w całym matematycznym świecie naukowca, twórcę aksjomatycznego pojęcia przestrzeni, nazwanej przestrzenią Banacha. Jak podkreśliła Pani Dyrektor ALO Renata Łunarska, taki patron zobowiązuje, stąd szkoła może poszczycić się wybitnymi matematycznymi osiągnięciami uczniów.W Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie można było przenieść się w czasy renesansu. Odbywał się tu VI Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Sztuce Renesansu. O właściwą oprawę turnieju zadbali organizatorzy i uczniowie z dyrektorem placówki Panem Marcinem Purgaczem.

Wspaniała lekcja demokracji. 11 marca br. Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik uczestniczyła w zaprzysiężeniu nowej Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. W czasie sesji wybrano Przewodniczącą Rady i jej zastępców oraz sekretarza. Wójt Gminy Dębica Pan Stanisław Rokosz podkreślił, jak ważną rolę odgrywa społeczeństwo obywatelskie i umiejętność współpracy. Oby więcej takich inicjatyw.W dniu 7.03 w Zespole Szkół w Giedlarowej rozstrzygnięto konkurs dla uczniów klas VI-VIII „Jestem tym, co mnie otacza – kim jest mój idol i jaki ma wpływ na moje życie”. W kapitule konkursu, na prośbę organizatorów, zasiadała Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak -Maluchnik. Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem, a prace uczniów były niezwykle wzruszające. 


"Samochodem w dorosłe życie" to tytuł Wojewódzkiego Konkursu, którego XIV edycja odbyła się 5 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Główne cele konkursu to kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych oraz popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży naszego województwa. W rywalizacji udział wzięło 41 uczniów z 12 podkarpackich szkół kształcących w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. W uroczystym finale konkursu udział wzięli Podkarpacka Kurator Oświaty Pani Dorota Nowak Maluchnik oraz Zastępca Komendanta Miejskiegi Policji w Rzeszowie młodszy inspektor Wacław Sudoł.
Wizyta Pani Barbary Nowackiej Ministry Edukacji w Krośnie w dniu 4 marca br. rozpoczęła się od spotkania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Krośnie. Od 2021 r. Dziesiątka znajduje się na mapie Budzących się Szkół - jako jedna z pięciu na Podkarpaciu. Oznacza to, że nauczyciele podjęli się wprowadzenia oddolnych zmian, dzięki którym szkoła staje się miejscem przyjaznym dla ucznia i rodzica, gdzie jest czas na rozwijanie swoich pasji i gdzie każde dziecko czuje się wysłuchane i bezpieczne. W tym celu zrezygnowano w klasach I-IV z bieżących ocen cyfrowych na rzecz informacji zwrotnych i ocen kształtujących. Nauczyciele dążą do tego, żeby dzieci uczyły się nie dla ocen, lecz dla siebie. Szkoła posiada certyfikaty "Bezpieczna szkoła" i "Szkoła bez barier".

W I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika młodzież miała okazję porozmawiać na tematy, które bezpośrednio ich dotyczą. Licealiści pytali Panią Ministrę m.in. o planowane zmiany w podstawach programowych, o powołanie instytucji rzecznika praw ucznia i o zmiany w egzaminach maturalnych.
Krośnieński Kopernik to szkoła o ponad stuletniej tradycji, która znana jest w regionie jako "kuźnia Olimpijczyków".
Wizyta Pani Ministry na Podkarpaciu zakończyła się w Turzym Polu w kameralnej Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki, która współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. W szkole prężnie działa Klub Mediatora i Szkolne Koło Wolontariatu. Na korytarzach szkolnych młodzież odpoczywa w licznie rozwieszonych hamakach:)

Pani Barbara Nowacka Ministra Edukacji, Pani Teresa Kubas-Hul Wojewoda Podkarpacka, Pani Joanna Frydrych Poseł na Sejm RP i Pani Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacka Kurator Oświaty odwiedziły w dniu 4 marca jasielskie szkoły. W Zespole Szkół Społecznych im. A. Mickiewicza w Jaśle Pani Ministra rozmawiała z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i Rodzicami o potrzebach, planach na przyszłość i wyzwaniach jakie stoją przed nimi w najbliższej przyszłości. W skład placówki wchodzi "Adasiowe" przedszkole i podstawówka, do której uczęszcza w sumie 140 uczniów i przedszkolaków. Szkoła powstała dzięki ogromnej sympatii i determinacji lokalnej społeczności. Organ prowadzący - Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne "Nasza szkoła" zapewnia funkcjonowanie placówki bez pobierania czesnego od rodziców.

Kolejnym przystankiem w podróży Ministry była Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle. To jednostka, która może poszczycić się piękną historią i wieloma osiągnięciami. Doskonałe warunki lokalowe, bogate wyposażenie i pełna zaangażowania praca nauczycieli pozwalają podejmować różne inicjatywy, dzięki którym szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami nie tylko w sferze edukacyjnej, ale także w sferze wychowawczej i opiekuńczej.


1 marca br. w Auli Politechniki Rzeszowskiej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Podkarpackiego Rankingu Liceów i Techników 2024 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu zostało najlepszym liceum na Podkarpaciu, a najlepszym technikum został Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Miejsca na liście są uzależnione od wyników w nauce osiąganych przez szkoły.


IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z całego Podkarpacia. 50 uczestników zaprezentowało swoje umiejętności wokalne wykonując utwory w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Wszystkie występy były pełne emocji i wrażliwości artystycznej. Konkurs odbył się w Zespole Szkół nr 3 im. T. Rylskiego, a jego głównymi organizatorami byli nauczyciele językowcy - Monika Duda, Danuta Chmura i Małgorzata Soja-Durek. Międzynarodowe jury oceniało uczestników w dwóch kategoriach - szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Laureaci konkursu otrzymują wpis na świadectwie o zajęciu wysokiego miejsca i zyskują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.