28 listopada w Miejskim Przedszkolu Nr 8 Montessori w Jarosławiu odbyło się uroczyste otwarcie Sali Doświadczania Świata zorganizowanej przez Fundację Rosa. W spotkaniu wziął udział Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, dyrektor przedszkola Janina Szajny oraz zaproszeni goście, pracownicy, rodzice i  wychowankowie przedszkola.

27 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu odbyło się Sympozjum Naukowe „Wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy: Janusz Korczak i ks. Piotr Skarga – wyzwanie dla współczesnych pedagogów” zorganizowane wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu. Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP wraz z Panem Jackiem Wojtasem Podkarpackim Kuratorem Oświaty i prof. nadzw. dr hab. Panem Wacławem Wierzbieńcem Rektorem PWSTE w Jarosławiu wręczyli nagrody laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego i Wiedzy o Januszu Korczaku i ks. Piotrze Skardze. Podczas sympozjum wygłoszono prelekcje oraz wykłady o życiu i działalności w/w postaci. Odbył się także występ w wykonaniu wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu pt. „W świecie Janusza Korczaka”.24 listopada w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się debata oświatowa nt. ”Edukacja w Służbie Narodu – Problemy Polskiej Oświaty”. W debacie uczestniczyli parlamentarzyści, członkowie związków zawodowych i osoby związane z szeroko pojętą edukacją. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w spotkaniu uczestniczyli Pani Alina Pieniążek Dyrektor Wydziału Ewaluacji oraz Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Strategii i Monitorowania. 
W dniu 23 listopada br. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w X edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”. Uczestnicy festiwalu obejrzą 24 filmy dotyczące praw człowieka. W czasie festiwalu odbywają się także warsztaty, wykłady oraz spotkania z podróżnikami i działaczami organizacji broniących praw człowieka. Imprezy odbywają  się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie w dniach 22-25 listopada.


22 listopada Pani Zofia Igras – Dyrektor Wydziału Kontroli, Strategii i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyła w Inauguracji  XVI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” pod hasłem „Taka jest nasza wiara”. Organizatorem imprezy był Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach.
W dniu 20 listopada Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas wizytowali Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Ponagimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem i działalnością szkoły oraz z planami dotyczącymi jej rozbudowy. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Szkoły Pani Marzena Mytych oraz Burmistrz Kolbuszowej Pan Jan Zuba.

17 listopada br. odbyła się uroczyste otwarcie okrągłej kładki dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Rzeszowie. Otwarciu towarzyszyły popisy akrobatyczne i pokaz mody. W części oficjalnej kolejno zabrali głos: Prezydent Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc, Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz - Śmigielska i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Anna Kowalska. W imprezie uczestniczyli także min. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Teresa Kubas-Hul i Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas oraz posłowie, radni i mieszkańcy Rzeszowa.
13 listopada br. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w I. Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Spotkanie rozpoczęło się inauguracją Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa i Młodzieżowej Akademii Prawa, następnie odbyło się oficjalne otwarcie imprezy przez Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji prof. Jerzego Posłusznego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Szefów Służb Mundurowych województwa podkarpackiego. W dalszej części spotkania była prezentacja ogólnopolskiego programu Profilaktyka a Ty oraz spektakl profilaktyczno – edukacyjny pt. „Sekret” grupy przemyskiej PaT. Podczas I.  Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowany został panel dyskusyjny na temat współczesnych zagrożeń młodzieży, wynikających z powszechnej dostępności używek typu: narkotyki i alkohol oraz wiele pokazów. Uczestnicy mieli okazję m.in. wziąć udział w zainscenizowanym pokazie rozbrojenia bomby przez robota pirotechnicznego, wypróbować specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu profesjonalnego laboratorium kryminalistycznego w WSPiA, poddać się badaniu na wariografie, przekonać się, do jakich zadań wykorzystuje się psy służbowe, obejrzeć pokaz gaszenia płonącego samochodu.  Organizatorem imprezy byli: Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty.11 listopada br. odbyły się uroczyste obchody 94 rocznicy Święta Niepodległości. Po mszy św. w Kościele Farnym, której przewodniczył bp Edward Białogłowski główne uroczystości odbyły się na Placu Farnym przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa – Kuli. Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej wystąpiła Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmiegielska, a następnie przemówił Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Mirosław Karapyta. Po Apelu Pamięci i Salwach Honorowych, delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. Także Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas w imieniu swoim i pracowników Kuratorium Oświaty złożył wiązankę kwiatów. Na zakończenie odbyła się defilada oddziałów służb mundurowych.

W dniu 10 listopada w Rzeszowie, odbyło się uroczyste otwarcie „Siemacha Spot Miellnium Hall" z udziałem Prezesa Rady Ministrów RP Pana Donalda Tuska. W uroczystej gali uczestniczyli min., członkowie rządu i parlamentarzyści oraz Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz dzieci i młodzież związana ze Stowarzyszeniem „Siemacha”. Siemacha Spot to ogólnopolska sieć miejsc spotkań i rozwoju młodych ludzi. Miejsca te zlokalizowane są w galeriach handlowych. Dyrektorem Generalnym Stowarzyszenia jest ks. Andrzej Augustyński.9 listopada br. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w obchodach Dnia Służby Cywilnej. Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska Wojewoda Podkarpacki przywitała wszystkich zaproszonych gości, a wyróżniającym się pracownikom wręczyła odznaczenia i wyróżnienia. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

 W dniu 1 listopada Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w kweście na starym cmentarzu w Jarosławiu. Datki ze zbiórki zostały przeznaczone na odnowę zabytkowych grobowców w Jarosławiu i Jaworowie na Ukrainie. Organizatorem kwesty jest fundacja „Necropolis Jaroslaviensis” i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu.
W dniach 29-30 października br. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w VIII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej we Wrocławiu, który odbywał się pod hasłem „Szkoła – Zdrowie – Sport”. Sejmik był okazją do prezentacji nowych pomysłów na doskonalenie działań służących zdrowiu i tężyźnie fizycznej polskich uczniów oraz pełne wprowadzenie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego do naszych szkół. W sejmiku uczestniczyli min. przedstawiciele Sejmu RP, ministerstw, naukowcy, przedstawiciele samorządów oraz nauczyciele wychowania fizycznego i działacze Szkolnego Związku Sportowego.