W dniu 27 listopada br. Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, na zaproszenie społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, uczestniczyła w uroczystościach Święta Szkoły i jej Patrona.
Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty w dniu 25 listopada br. wziął udział w warsztatach dla pedagogów „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”, które odbyły się w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej.W dniu 25 listopada br. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego, w której wzięła udział  Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniu 22 listopada br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w Świątecznych Targach Książki w Centrum Kulturalno – Handlowym w Millenium Hall w Rzeszowie, w ramach których odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Potockim i Surenem Vardanianem, autorami książki „Opowieści o dawnym Rzeszowie dla dzieci”.


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 22 listopada br.  odbyła się uroczysta gala podsumowująca zmagania konkursowe VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wyróżnionym uczniom pogratulowała sukcesów ortograficznych.
W dniu 20 listopada 2019 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw dziecka oraz wspólnego czytania bajek w ramach projektu „Cały Rzeszów czyta bajki” z przedszkolakami z Przedszkola Nr 34 w Rzeszowie.

Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty wziął udział w konferencji szkoleniowej „Ryzyko na wyciągnięcie ręki – jak chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami?”. Konferencja odbyła się 18 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim, a organizatorem był Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. 
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 listopada br. odbył się koncert pt. „Niepodległa w Europie” w wykonaniu artystów Studia Operowego Halka Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W koncercie uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniu 15 listopada br. Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty wziął udział w spotkaniu członków Ligii Ochrony Przyrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Tarnobrzegu, podczas której wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej.
W dniu 14 listopada br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska kierownik oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w dniu 14 listopada br. wzięła udział w konferencji „Indeks Kultury – idea i perspektywy. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.
W dniach 13-14 listopada 2019 r. Pani Małgorzata Rauch wzięła udział w warsztatach edukacji międzykulturowej dla nauczycieli w ramach projektu „Między innymi”. Organizatorem warsztatów, które odbyły się w Hotelu Sokół w Łańcucie było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
13 listopada br. w ramach Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej pn. „Dzieła Mistrzów pod lupą – Wisława Szymborska 2019” odbyło się spotkanie z Michałem Rusinkiem sekretarzem Wisławy Szymborskiej, pracownikiem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi wykłady z teorii literatury i retoryki. W spotkaniu, które odbyło się w Dworku w Straszęcinie wzięła udział Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 11 listopada br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie w 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość była połączona z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
   

W piątek 8 listopada br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyła się konferencja „ Dyrektor – Pierwszy Nauczyciel”. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniach 7-8 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty edukacyjne pt.”Kresy w polskiej świadomości narodowej - dziedzictwo i współczesność”. Warsztaty odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim i wzięła w nich udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 6 listopada br. w Filharmonii Podkarpackiej odbył się koncert galowy XVII Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Tanecznych „O LAUR RZECHA”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu uczestniczyła Pani Alicja Bialic Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego. Zaproszenie zostało wystosowane przez organizatorów: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR” 
i Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.


W dniu 4 listopada br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się III Konferencja Wojewódzka pt. „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”. W imieniu Pani Kurator w konferencji wzięła udział Pani Dorota Szpunar-Eckhardt starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.