W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Siedleczce w dniu 31 maja br. miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Jana i Marii Jędrzejowskich. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Renata Magnowska-Tumidajska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siedleczce odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, ceremonia „wbijania gwoździa” oraz przekazanie sztandaru. Zaproszenie zostało wystosowane przez Dyrektora, Nauczycieli oraz Rodziców Uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Siedleczce.
W sobotę 31 maja br. odbył się Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej połączony z 17 rocznicą nadania Szkole Podstawowej w Dachnowie imienia Marii Moralewicz. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Antoni Górecki starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Dachnowie, po której w sali gimnastycznej szkoły odbyła się część oficjalna i artystyczna. Uczestnicy Zjazdu mieli również możliwość obejrzeć wystawę rzeźby Antoniego Rząsy i fotografii Haliny Rząsy oraz wziąć udział w festynie rodzinnym na placu szkoły.
W piątek 30 maja br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się szkolenie z zakresu metodologii szacowania i możliwości wykorzystywania wskaźnika Ewaluacyjnej Wartości Dodanej w procesie ewaluacji zewnętrznej. W spotkaniu uczestniczyli wizytatorzy realizujący zadania nadzoru pedagogicznego z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji zadań projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji.  Natomiast gospodarzem tego spotkania był Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Zespole Szkół w Jadachach w dniu 30 maja br. miały miejsce Uroczystości Jubileuszowe związane z 150 rocznicą szkolnictwa w Jadachach oraz 10 rocznicą nadania Szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Maria Lubczyńska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Jadachach. Następnie na dziedzińcu szkoły odsłonięto tablicą pamiątkową. W trakcie obchodów rozstrzygnięto Okolicznościowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Naród nie jest na dziś… Przeszłość jest jego siłą” pod patronatem honorowym Biskupa Diecezji Sandomierskiej Krzysztofa Nitkiewicza.
W dniu 30 maja br. odbyła się uroczystość związana z 10 rocznicą nadania Zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu imienia Juliusza Słowackiego oraz poświęcenie i przekazanie okolicznościowego Sztandaru. Na zaproszenie Dyrekcji, Pracowników i Całej Społeczności Szkolnej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. 
W czwartek 29 maja br. na zaproszenie dyrektora, pracowników i wychowanków Domów dla Dzieci „Mieszko” i „Dobrawa” w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział  w uroczystościach Jubileuszu 40-lecia tej Placówki. Po Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła, odprawionej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby, uczestnicy wzięli udział w poświęceniu Domu dla Dzieci „Dobrawa”. Następnie poznali dzieje i funkcjonowanie placówki, a szczególnie zasłużone dla Jubilatki osoby otrzymały odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Wśród zaproszonych gości w imieniu Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczyła Pani Monika Prokop Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie. Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne wychowanków Domów dla Dzieci "Mieszko" i "Dobrawa".W Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej w środę 28 maja br. odbył się Koncert Galowy III Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Piosenka jest dobra na wszystko”.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w koncercie wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie Koncertu Galowego odbyło się wręczenie nagród laureatom oraz losowanie upominków w loterii fantowej. Gospodarzami i organizatorami Gali byli Burmistrz Kolbuszowej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
W  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 28 maja br. odbyła się Gala Finałowa II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. W Gali uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych na rzecz zapewnienia sześciolatkom przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej. W trakcie Gali Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej wręczyła laureatom z poszczególnych kategorii nagrody. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rad rodziców szkół podstawowych i przedszkoli, uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, a także samorządowcy działający na rzecz tej inicjatywy. 
W środę 28 maja br. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu w Wiązownicy imienia Księdza Stanisława Sudoła. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu udział wziął Pan Augustyn Jędruchów – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie uroczystości miało miejsce poświęcenie sztandaru, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, a także ślubowanie uczniów. Organizatorami i gospodarzami uroczystości byli: Dyrekcja Zespołu Szkół w Wiązownicy, Wójt Gminy Wiązownica orz Grono Pedagogiczne, Uczniowie Szkoły i Rada Rodziców.
W III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie w środę 28 maja br. zostało zorganizowane po raz piąty „Czytanie Norwida”. Jest to inicjatywa XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie zachęcająca elity intelektualne naszego kraju do czytania utworów Norwida. III LO w Rzeszowie aktywnie uczestniczy w tej akcji. Na zaproszenie Pana Marka Plizgi Dyrektora Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Jolanta Wasilewska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która zaprezentowała wiersz „Moja Ojczyzna”.
W dniu 27 maja br. pracownicy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i jego Oddziałów w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu uczestniczyli w szkoleniu w ramach obrony cywilnej i przygotowania do sytuacji kryzysowych. Szkolenie obejmowało pokaz podstawowych czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowych oraz instruktaż w zakresie posługiwania się bronią strzelecką. Po zakończeniu szkolenia odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Szkolenie i zawody zorganizowano w obiekcie strzeleckim „Strzelka” w Zabajce koło Głogowa Młp.


W Zespole Szkół w Dydni w poniedziałek 26 maja br. miała miejsce się uroczystość Dnia Patrona Gimnazjum – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na zaproszenie Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Uczniów Zespołu Szkół w spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Dydni, po której w sali gimnastycznej szkoły odbył się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej poświęcony Patronowi.
W dniu 24 maja br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w uroczystościach „Dnia Samorządu Terytorialnego 2014”. Po Mszy Św. w Kościele Farnym w Rzeszowie odprawionej przez bpa Kazimierza Górnego ulicami miasta przemaszerowała parada samorządów terytorialnych udając się pod budynek  Wojewódzkiego Domu Kultury. Tam odbyła się okolicznościowa konferencja, podczas której najlepszym samorządowcom wręczono Podkarpackie Nagrody Samorządowe, a najzdolniejsza młodzież z całego województwa otrzymała Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. W uroczystościach wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści oraz liczne grono samorządowców na czele z Panem Władysławem Ortylem Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Przewodniczącym Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.


W Szkole Podstawowej im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach w sobotę 24 maja br. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Szkole. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Małek-Adamiak wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po  Mszy Św. odprawionej w Kościele Parafialnym w Mazurach w intencji śp. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego odbyła się ceremonia nadania sztandaru Szkole i złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona. Honorowy patronat nad uroczystością sprawowało Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” z Krakowa.
W sobotę 24 maja br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego i swoim własnym wziął udział w IV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Przeszczep Szansą na Drugie Życie” odbywającej się w ramach Rzeszowskiego Święta Transplantacji. W spotkaniu uczestniczyli  naukowcy i lekarze z wielu ośrodków z całego kraju zajmujący się szeroko rozumianą transplantologią. Podczas konferencji m. in. prof. Aleksander Bobko Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazał „Transplantację w Polsce w perspektywie etycznej”, a prof. Roman Danielewicz Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” omówił  „Stan Polskiej Transplantologii w 2013 r.” Konferencja odbyła się w Auli Budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej.
 
 
 
 
 

W dniu 23 maja br. w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie odbyła się „Gala Matematyki” połączona z podsumowaniem wyników VII Krośnieńskiego Konkursu Matematycznego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz swoim własnym w spotkaniu wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie.
W piątek 23 maja br. w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie miała miejsce Gala Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie. Na zaproszenie Dyrektora oraz Społeczności Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Miejskim Ośrodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku w piątek 23 maja br. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku. Na zaproszenie Pani Alicji Romankiewicz Dyrektora Przedszkola w uroczystościach wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W trakcie jubileuszu  odbył się koncert w wykonaniu przedszkolaków i kadry pedagogicznej, a także prezentacja multimedialna pt. „40 lat minęło…”
W Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i na przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego w dniu 23 maja br. odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wśród zadań regulaminowych Turnieju znalazły się m. in. jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jazda rowerem po torze sprawnościowym, a także udzielanie pierwszej pomocy. Organizatorami Turnieju był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Wójt Gminy Zarszyn.
W Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym  Hala Podpromie w Rzeszowie w piątek 23 maja br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w „Seminarium dla uczniów” odbywającym się w ramach Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA 2014. W trakcie seminarium odbyły się inscenizacje i pokazy oraz podsumowanie wojewódzkich konkursów plastycznych w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję”. Organizatorem seminarium był Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Świlczy i Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie.


W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w dniu 22 maja br. miało miejsce  uroczyste posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z okazji jubileuszu 15-lecia uczelni. Na zaproszenie  Rektora PWSZ w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. W programie obchodów oprócz uroczystego posiedzenia Senatu znalazły się również prezentacje artystyczne gości Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży, uroczysty przemarsz ulicami Krosna, jak również otwarcie Dni Kultury Studenckiej na krośnieńskim Rynku.
W czwartek 22 maja br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty na zaproszenie dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie wziął udział w uroczystościach jubileuszu 230-lecia szkoły. Główne uroczystości odbyły się w gmachu Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie przybyli  goście m. in. Pan Bogusław Ulijasz Wiceminister Sportu i Turystyki oraz Pan Dariusz Dziadzio Poseł na Sejm RP i uczestnicy spotkania poznali historię i osiągnięcia szkoły oraz uczestniczyli w prezentacji książki „Rzeszowska Jedynka we wspomnieniach”. Następnie uczniowie Jubilatki zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne w trakcie występów artystycznych. Na zakończenie uczestnicy spotkania jubileuszowego zwiedzali budynek i pomieszczenia Szkoły.