Święto Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie obchodzono w ubiegły piątek 16 lutego br. Młodzi artyści - uczniowie Liceum zaprezentowali niebywałe talenty i zapewnili uczestnikom ucztę dla uszu, oczu i serca. Dyplomy Kopernikowskie - przyznawane rokrocznie przez Radę Pedagogiczną zostały wręczone wybitnym uczniom szkoły. W wydarzeniu udział wzięła Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacki Kurator Oświaty.15 i 16 lutego br. zostały wręczone Stypendia Gminy Boguchwała podczas uroczystej gali w Miejskim Centrum Kultury. Otrzymali je uczniowie szkół podstawowych Gminy Boguchwała za wybitne osiągnięcia w nauce. Podkarpacki Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik złożyła serdeczne gratulacje nagrodzonym.


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu to szczególne miejsce na edukacyjnej mapie województwa podkarpackiego. Uczniowie tej szkoły wykonali protezę ręki dla swojej koleżanki, czym zainteresowały się ogólnopolskie media. Na drukarkach 3D młodzi konstruktorzy wykonali również wiele innych innowacyjnych projektów m. in. bezdotykowe klawiatury, stacje do ładowania telefonów komórkowych czy elektroniczne zegary. Uczniowie pod okiem nauczyciela Artura Tutki i przy pełnym wsparciu dyrektora szkoły Adama Tomaszewskiego rozwijają w pracowni jarosławskiego "mechanika" swoje umiejętności zdobyte w szkole i łączą je z pasją. Najnowszym osiągnięciem, którym pochwalili się Wiceminister Edukacji Izabeli Ziętce oraz Posłowi na Sejm RP Bartoszowi Romowiczowi jest opracowanie aplikacji mobilnej dla osób z ograniczeniami ruchowymi. W spotkaniu wzięła również udział Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacki Kurator Oświaty. 
Kurator, Wiceminister i Poseł oglądają sztuczną rękę
Wiceminister przemawia stojąc za mównicą
Uczestnicy spotkania wokół stołu słuchają ucznia, który opowiada o klawiaturze bezdotykowej
Kurator przemawia stojąc za mównicą


Wizyta Wiceminister Edukacji Izabeli Ziętki w Ustrzykach Dolnych była okazją do dyskusji o edukacji włączającej, potrzebach edukacyjnych małych miejscowości i nowej roli poradni psychologiczno-pedagogicznych. Spotkanie z inicjatywy Posła na Sejm RP Bartosza Romowicza z przedstawicielami okolicznych szkół i placówek było wstępem do oczekiwanego dialogu między bieszczadzkimi samorządami a Ministerstwem Edukacji.
"Przyszłość kształcenia zawodowego w Polsce” to konferencja, w której uczestniczyła Ministra Edukacji Barbara Nowacka w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Ministra podkreśliła, iż szkoły zawodowe są obecnie absolutnym priorytetem dla Ministerstwa. Zapowiedziała zmiany w podstawach programowych ukierunkowane na ich uszczuplenie i dostosowanie do potrzeb XXI wieku. Obiecała zabezpieczenie środków na wyposażenie i modernizację sprzętu niezbędnego w szkołach branżowych, zawodowych i technicznych.

W ramach podsumowania projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” nagrodzono koordynatorów i osoby najbardziej zaangażowane w jego wdrożenie i prawidłowy przebieg.


 14 lutego br. objęła stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik - nauczyciel z 33-letnim stażem, egzaminator maturalny i certyfikowany mediator. Pani Dorota ukończyła Wydział Filologiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1998 uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego, ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kurs przygotowujący nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 1991 r. pracowała jako nauczyciel języka polskiego, natomiast od 2011 r. była dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie. Przez ten czas stosowała nowoczesne formy, metody pracy i zarządzania, wprowadziła szereg innowacyjnych programów. Za swoją pracę i osiągnięcia otrzymała w 2003 r. Medal Edukacji Narodowej.

Nominację podczas swojej wizyta na Podkarpaciu wręczyła Minister Edukacji Barbara Nowacka. Jak podkreśliła to pierwszy rozstrzygnięty w Polsce konkurs na kuratora oświaty. Komisja konkursowa, składająca się z trzech przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, trzech przedstawicieli związków zawodowych i dwóch przedstawicieli Wojewody jednogłośnie wybrała Dorotę Nowak Maluchnik z 4 kandydatów ubiegających się o stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Minister, Wojewoda i Kurator pozują do zdjęcia trzymając w ręku dokument
Minister i Kurator pozują do zdjęcia

 
32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych" zakończył się wczoraj ogromnym sukcesem. Deklarowana kwota wpłat to 175 426 813 zł. Niemniej jednak ostateczną kwotę zebraną podczas 32. Finału WOŚP poznamy pod koniec marca. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Na terenie kraju działało około 1500 sztabów, a za granicami kolejne 100. W Rzeszowie sztab Miejskiego Domu Kultury, który zbierał datki do 140 puszek zgromadził środki w wysokości 239 116 zł. Natomiast sztab w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie kwestował do 44 puszek i zebrał 49 889 zł. W obydwu sztabach wolontariuszy wspierała Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacki Kurator Oświaty, która wzięła również udział w wieczornym koncercie i Światełku do Nieba. 
Kurator wśród grupy dzieci trzyma duże serce WOŚP
Kurator wśród dwójki mężczyzn trzyma duże serce WOŚP
Występ grupy dziewcząt na scenie. Trzymają dużą pustą ramę.

Występ mażoretek. Dorosła kobieta wśród nich mówi do mikrofonu.
Kurator z Dyr. Szkoły SP25 pozują do zdjęcia z sercami.


Gala Plebiscytu Edukacyjnego, która odbyła się 24 stycznia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego była podsumowaniem podkarpackiego etapu największego w Polsce plebiscytu edukacyjnego. Nominacje i oddane głosy to wyraz uznania i wdzięczności ze strony uczniów i rodziców. Celem akcji jest nagrodzenie charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli z pasją. Laureatów wyłoniło głosowanie prowadzone na każdym szczeblu edukacji od przedszkola, aż po uczelnię wyższą. W plebiscycie nagrodzono także placówki edukacyjne - przedszkola, szkoły i uczelnie. Ogólnopolski etap akcji zakończy uroczysta gala, która odbędzie się 2 marca na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas tej uroczystości statuetki odbiorą również laureaci naszego wojewódzkiego etapu.

6 osób z dyplomami pozuje na scenie, wśród nich Kurator


Podkarpacki Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik odwiedziła 23 stycznia br. Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. To „szkoła wysokich lotów”, która w ramach eksperymentu kształci uczniów w zawodach takich jak technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych. Od września podopieczni w liceum dyplomacji będą mogli się uczyć savoir-vivre'u wystąpień publicznych, etykiety, kreowania wizerunku retoryki oraz tańca.
Przy okrągłym stole siedzi kilka osób, wśród nich Prezydent Tarnobrzega i Kurator Oświaty
Na siedzeniach z samolotu siedzą uczennice w strojach stewardess, wśród nich Kurator 
W Jarosławskim Konkursie Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2024”, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu uczestniczyło 27 drużyn z 9 szkół z Jarosławia, Leżajska, Rzeszowa i Muniny - łącznie 54 zawodników w 3 kategoriach wiekowych. Zadaniem każdej drużyny było zbudowanie i zaprojektowanie jednego autonomicznego robota, który wykonał dwa zadania konkursowe. Emocje, wspaniała rywalizacja i wielkie umiejętności pracy zespołowej towarzyszyły konkursowi. W wydarzeniu udział wzięła Dorota Nowak-Maluchnik Podkarpacki Kurator Oświaty, która objęła konkurs honorowym patronatem.
Na scenie do mikrofonu przemawia Kurator obok stoją nagrodzone dzieci z nauczycielem
Kurator robi zdjęcie robotowi jeżdżącemu po stole, obok dzieci