W dniu 11 maja 2021 r. odbyła się on-line konferencja pt. „Anna Jenke nauczyciel i świadek prawdy, odwagi i miłości”. Organizatorem konferencji była Szkoła Podstawowa w Błażowej. Natomiast w środę 12 maja br. odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia Anny Jenke. W konferencji oraz uroczystościach szkolnych, które rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Błażowej, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

We wtorek 11 maja 2021 r. odbyło się spotkanie online „Powrót do szkoły. Organizacja nauczania i przygotowanie szkół do egzaminu ósmoklasisty”. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a także Pan Lech Gawryłow dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Pani Ewa Pitrus kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

W dniu  7 maja 2021 r. obyła się online konferencja dla dyrektorów „Powrót do szkoły - wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów”. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na kwestie związane z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej, bariery psychologiczne, emocjonalne i społeczne oraz sposoby radzenia sobie z nimi. W konferencji wzięły udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W dniu 3 maja 2021 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział  w biegu patriotycznym "Biegnij z Orłem Białym", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Giedlarowej i Przedszkole w Giedlarowej. Celem wydarzenia było promowanie wartości patriotycznych związanych z symbolami narodowymi - polską flagą i wizerunkiem Orła Białego oraz uczczenie konstytucji 3 Maja, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. 


 W dniu 27 kwietnia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. odbyło się spotkanie z Panią Iwoną Czarcińską – bliskim współpracownikiem kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Inauguracja Obchodów Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego. Na zaproszenie Wicestarosty Ropczycko-Sędziszowskiego w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W czwartek 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne on-line na temat projektu dla szkół podstawowych SP! SERCE i POMOC. Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest zachęcenie szkół do podejmowania autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych.  Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniach 12, 19 i 26 kwietnia 2021 r. odbył się cykl bezpłatnych spotkań on-line pt. „Odczarować Autyzm…” zorganizowany przez Rzeszowskie Stowarzyszenie SOLIS RADIUS oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W spotkaniu w dniu 12 kwietnia wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, a w dniu 19 kwietnia Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W dniu 23 marca 2021 r. na platformie Microsoft Teams odbyła się konferencja on-line „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w okresie pandemii” zorganizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z Zespołem Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Głównym celem konferencji było przekazanie informacji na temat skutków pandemii i izolacji w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

W dniu 8 marca 2021 r. na platformie Microsoft Teams odbyła się wojewódzka konferencja on-line „Organizacja kształcenia uczniów cudzoziemskich lub powracających z zagranicy”. W konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W dniu 4 marca 2021 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Wojewódzkich Konkursów Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel Wychowujący do Wartości” oraz „Złoty Prym” - edycja IV za rok szkolny 2019/2020. Nagrody wręczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.