W piątek 18 stycznia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się spotkanie w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest podmiotem, któremu powierzono realizację projektu pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki” oraz prowadzenie tej jednostki. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. Wspólną intencją Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie jest podwyższenie poziomu kompetencji wiedzy, komunikacji naukowej oraz popularyzacji nauki. 

W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w dniu 15 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, w którym uczestniczyli Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorami spotkania byli Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. We wtorek 15 stycznia br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzebosi odwiedzili Panią Małgorzatę Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty z widowiskiem kolędowym. 
 


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 14 stycznia br. odbyła się konferencja pt. „Szczepienia ochronne w Niepodległej” zorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Podkarpackiego. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 9 stycznia br. odbył się finał zawodów okręgowych III Olimpiady Statystycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Olimpiada jest organizowana wspólnie przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski. W finale uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniu 3 stycznia 2019 r. w budynku V Politechniki Rzeszowskiej odbyła się VI konferencja „Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia” zorganizowana w ramach VII Salonu Edukacji Zawodowej i Technicznej. W konferencji, której organizatorem było Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej, uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach w dniu 19 grudnia br.  miała miejsce uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podczas której zaprezentowano przedstawienie jasełkowe. Atmosferę świąt przybliżali uczniowie, rodzice i nauczyciele. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Rzeszowie


W dniu 19 grudnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. 218 uczniów z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów, natomiast stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 15 osób z naszego województwa. Wyróżnionym uczniom pogratulowały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Lucyna Podhalicz Wicewojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty


We wtorek 18 grudnia br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty gościła Komendanta Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego hm. Mariusza Bezdzietnego i harcerzy, którzy przekazali na ręce Pani Kurator Betlejemskie Światło Pokoju. 


W Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Rzeszowie w dniu 17 grudnia br. odbyło się Spotkanie Mikołajkowo-Świąteczne. Na zaproszenie Dyrekcji, Nauczycieli oraz Uczniów Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w spotkaniu wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.