23 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Dydni odbyła się konferencja pt. "Dostępność i edukacja włączająca - szanse i zagrożenia". W konferencji, na zaproszenie Wójta Gminy Dydnia, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Grażyna Tereszkiewicz wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która wystąpiła z prelekcją "Edukacja włączająca w organizacji kształcenia specjalnego i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej". 

W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w środę 22 czerwca br. miał miejsce Koncert Jubileuszowy pt. "Podążając za marzeniami" w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. W koncercie uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


22 czerwca br. w amfiteatrze leśnym "Dolina Pstrąga" w Machowej koło Pilzna odbyła się gala finałowa uroczystego finał VII edycji ogólnopolskiego konkursu wokalno-muzycznego "Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy", który przypadał w 35 rocznicę beatyfikacji Bł. Karoliny. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Monika Piątek starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

22 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie odbyło się XXV Jubileuszowe Spotkanie z Piosenką Religijną pod hasłem "Każdy może być święty". W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Izabela Śląska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

22 czerwca br. w sali widowiskowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Podczas spotkania zostali uhonorowani najlepsi uczniowie, których osiągnięcia są chlubą szkoły oraz miasta Jarosławia. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Jarosławia w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 21 czerwca br. miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Pocieszenia w Manasterzu. W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły pt. "Ten zwycięża, kto miłuje". Na zaproszenie Dyrektora Szkoły oraz Proboszcza Parafii w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 20 czerwca br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021185. W projekcie wzięło udział 25 uczniów i 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół wchodzących w skład Konsorcjum Erasmus +, którego liderem jest firma EDU-IT. Podczas spotkania uczestnicy przedstawili relacje z przebiegu uczniowskich praktyk zawodowych oraz szkolenia branżowego dla nauczycieli. Na zaproszenie Konsorcjum w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Izabela Śląska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

W sobotę 18 czerwca br. miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 110-lecia Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Zastępca Dyrektora Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją. W spotkaniu, które miało miejsce w Powiatowej Sali Koncertowej w Leżajsku, wzięła również udział absolwentka, która zdawała maturę w 1950 r. 17 czerwca br. miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Raniżowie. Na zaproszenie Dyrektora, Grona Pedagogicznego, Rodziców oraz Uczniów Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

16 czerwca br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w koncercie "Jednego Serca Jednego Ducha", który miał miejsce w Parku Sybiraków w Rzeszowie.