W dniach 27-29 sierpnia br. w sali kina Helios w Galerii Rzeszów zorganizowano cykl 6 narad dla kierowniczej kadry oświatowej z województwa podkarpackiego, podczas których przedstawiono podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015.  W trakcie spotkań omówiono także zadania dyrektorów szkół, które wymagają podjęcia decyzji administracyjnych. W naradach, które zorganizował Podkarpacki Kurator Oświaty, wzięło udział ponad 2100 dyrektorów szkół i placówek oświatowych z całego Podkarpacia.

W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w piątek 29 sierpnia br. odbyło się III posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego. Przedmiotem posiedzenia Forum było wyrażenie opinii przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat projektu stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w posiedzeniu Forum wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszenie zostało wystosowane przez Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego.


W Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w poniedziałek 25 sierpnia br. odbyło się podsumowanie wakacyjnej akcji kolonijnej. Na zaproszenie Ks. Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej  w spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W niedzielę 24 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Finale Ogólnopolskiej Akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów”. W tegorocznej edycji akcji kolejne 30 tysięcy uczniów otrzymało tornistry i plecaki wraz z wyposażeniem. W uroczystym podsumowaniu, które odbyło się na przemyskim Rynku, uczestniczyli m. in. Pan Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla i Ks. Artur Janiec Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej – głównego organizatora tej akcji charytatywnej, a także licznie przybyli mieszkańcy Przemyśla i regionu.
W poniedziałek 18 sierpnia br. na placu kompleksu koszarowego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym powitaniu Dowódcy – generała brygady Wojciecha Kucharskiego po mianowaniu na pierwszy stopień w korpusie generałów Wojska Polskiego. W spotkaniu uczestniczyli oficerowie i żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza oraz zaproszeni goście, w tym m. in. Pani Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm RP, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl Marszałek  Województwa Podkarpackiego oraz Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, a także przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych oraz komendanci i dowódcy służb mundurowych.

Na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Rzeszów Generała Wojciecha Kucharskiego i Burmistrza Jasła  Pana Andrzeja Czerneckiego w dniu 15 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty wzięli udział w wojewódzkich uroczystościach Święta Wojska Polskiego, które zorganizowano w Jaśle. Po Mszy Św. w Sanktuarium Św. Antoniego w Klasztorze OO. Franciszkanów uczestnicy uroczystości udali się do Parku Miejskiego, gdzie pod płytą Grobu Nieznanego Żołnierza odbył się Apel Pamięci, oddano salwy honorowe, a przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki  kwiatów. Następnie na jasielskim Rynku zorganizowano Uroczysty Apel, podczas którego odczytano rozkazy i decyzje, a wyróżniającym się żołnierzom wręczono odznaczenia i akty mianowania. W trakcie apelu Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki w okolicznościowym wystąpieniu podkreśliła rolę i znaczenie żołnierza polskiego w historii i życiu współczesnym naszego narodu. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów wojsk i służb mundurowych oraz parada historycznych grup rekonstrukcyjnych.


W poniedziałek 11 sierpnia br. Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wizytowali obóz sportowy zorganizowany przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na obiektach szkolnych i sportowych w miejscowości Zarzecze. Goście spotkali się z młodzieżą z uczniowskich klubów sportowych w Dębicy, Stalowej Woli i Leżajska – uczestnikami obozu oraz ich opiekunami i trenerami. W spotkaniu wzięli także udział Pan Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze i Pan Jacek Bigus Dyrektor Biura Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie. Pobyt uczestników na obozie został dofinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Podkarpacką.


W dniach 6-8 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wizytował ośrodki letniego wypoczynku w Kołobrzegu, Mrzeżynie, Nowęcinie i Łebie, w których przebywały dzieci i młodzież z Podkarpacia. Podczas odwiedzin Kurator spotykał się z uczestnikami i wychowawcami oraz poznawał warunki pobytu i program zajęć. Pobyt wakacyjny dzieci na tych koloniach został sfinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Podkarpacką.


Na zaproszenie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Nadinspektora Zdzisława Stopczyka i Starosty Jarosławskiego Pana Jerzego Batyckiego w dniu 1 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Wojewódzkim Święcie Policji Państwowej w garnizonie podkarpackim, zorganizowanym w ramach obchodów 95-lecia powołania Policji Państwowej. Po Mszy Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała na jarosławskim Rynku odbył się uroczysty apel, w trakcie którego Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu  przekazano sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta i powiatu. Następnie wyróżniającym się funkcjonariuszom policji wręczono odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów służb mundurowych.


W piątek 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 pod pomnikiem Chwały Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Na placu przed pomnikiem miał miejsce uroczysty apel i oddanie salw honorowych a także złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W obchodach uczestniczyli m. in. Pan Andrzej Szlachta Poseł na Sejm RP, Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty, a także przedstawiciele służb mundurowych, żołnierze, kombatanci, harcerze oraz licznie przybyli mieszkańcy Rzeszowa. Organizatorem obchodów był Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego i przewodniczący Prezydium Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.


(zdjęcie www.nowiny24.pl)