W okresie przedświątecznym dzieci i młodzież z podkarpackich przedszkoli i szkół odwiedziły Podkarpackiego Kuratora Oświaty i pracowników kuratorium przekazując świąteczno-noworoczne życzenia.

 


Także 20 grudnia br. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w wigilii zorganizowanej przez Wojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz - Śmigielską oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę i Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Spotkanie odbyło się w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. W spotkaniu wigilijnym wzięli udział min. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny, Przewodnicząca Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas – Hul, parlamentarzyści i władze województwa podkarpackiego. Na zakończenie spotkania opłatkowego wystąpił Zespół Kameralny Filharmonii Rzeszowskiej i Zespół Resovia Saltans.

20 grudnia 2012
Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju na Rynku w Rzeszowie. W uroczystości wzięli udział min. Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz –Śmigielska oraz Prezydent Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc wraz z parlamentarzystami i władzami województwa podkarpackiego i miasta Rzeszowa. Rzeszowscy harcerze przekazali mieszkańcom Betlejemskie Światełko Pokoju, które powędruje także do naszych wschodnich sąsiadów na Ukrainę. Radosną, świąteczną atmosferę tworzyły miłe życzenia złożone m. in. przez Wojewodę Podkarpackiego, wspólne kolędowanie, kiermasz świąteczny, degustacje tradycyjnych wigilijnych potraw.
Także 19 grudnia Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w XIV Wielkiej Galerii Artystycznej, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Podczas spotkania odbyła się aukcja prac artystów plastyków oraz upominków świątecznych wykonywanych przez dzieci i młodzież jarosławskich szkół i przedszkoli. Zebrane pieniądze zostaną przekazane dla osób ubogich i potrzebujących. W aukcji uczestniczyli min. Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Kulesza i Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska oraz miejscowi samorządowcy i biznesmeni.19 grudnia 2012 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu obwodnicy miasta Jarosławia. Otwarcia dokonał Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w towarzystwie Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego i Pana Andrzeja Wyczawskiego Burmistrza Miasta Jarosławia. Po otwarciu obwodnicy w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami parlamentu RP i samorządowcy miasta i gminy Jarosław oraz z projektantami i wykonawcami obwodnicy.


Również 18 grudnia w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom  Prezesa Rady Ministra i Ministra Edukacji Narodowej. Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska Wojewoda Podkarpacki z Panią Renatą Butryn - Posłem na Sejm RP i  Panem Jackiem Wojtasem - Podkarpackim Kuratorem Oświaty uroczyście wręczyli dyplomy stypendystom. W tym roku 241 uczniów z podkarpackich szkół otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministra, natomiast stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne otrzymało 11 uczniów.

Aby pobrać więcej zdjęć - kliknij tutaj - plik rar (508MB)
Także 18 grudnia br. Wicekurator Oświaty Pan Antoni Wydro wziął udział w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Ceremonia przekazania Płomienia z przesłaniem „Odważ się być dobrym” odbyła się podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Księdza Kazimierz Górnego w Kościele Farnym w Rzeszowie. W uroczystości wzięli udział także Wicewojewoda Podkarpacki Pani Alicja Wosik i Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Teresa Kubas - Hul.

18 grudnia 2012 r.
Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz - Śmigielska oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas kilkudziesięciu nauczycielom oraz osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty z województwa podkarpackiego wręczyli odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Była to uroczystość zorganizowana dla osób, które z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w wojewódzkiej uroczystości zorganizowanej w październiku 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Także 17 grudnia br. Podkarpacki kurator Oświaty Jacek Wojtas będący jednocześnie Prezesem Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, przewodniczył w pierwszym posiedzeniu Zarządu PWSZS. Podczas zebrania dokonano wyboru prezydium Zarządu i Komisji problemowych. Zatwierdzono i przedstawiono regulamin działania Zarządu i Prezydium Zarządu, a następnie zatwierdzono plan pracy Biura Zarządu.W dniu 17 grudnia br. na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas wziął udział w I Kongresie Planowania Przestrzeni Miejskiej. Spotkanie w którym uczestniczyli architekci i urbaniści z całego kraju, odbyło się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. W imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej w kongresie uczestniczył Dyrektor Biura Wojewody Pan Jerzy Wilk.

14 grudnia w Mielcu  odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego i w imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej oraz swoim własnym w uroczystości uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas. Stworzona nowoczesna infrastruktura dydaktyczna oraz zaproponowane rozwiązania w zakresie współpracy: samorząd – przemysł – edukacja wpisują się w zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej modernizację polskiego szkolnictwa zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Andrzej Chrabąszcz, Dyrektor CKPiDN w Mielcu Pan Zdzisław Nowakowski oraz przedstawiciele ministerstwa gospodarki i władz samorządowych województwa podkarpackiego.

11 grudnia br. w Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej połączona z  obchodami III rocznicy nadania szkole imienia Polskich Noblistów. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pana Jacka Wojtasa w uroczystości wziął udział Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Strategii i Monitorowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.