W dniu 29 grudnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. ”Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) – sesja okolicznościowa w 5. rocznicę śmierci", w której uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
W dniu 20 grudnia 2017 r. w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie odbył się Jubileusz 25-lecia istnienia szkoły. W uroczystości w imieniu Pani Kurator wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystości zostały wręczone jubileuszowe Kryształy Przyjaciela ALO, które zostały przyznane osobom zasłużonym dla rozwoju Liceum. Pierwszy kryształ otrzymała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty,  w dowód uznania za motywowanie ALO do podejmowania innowacyjnych działań podnoszących jakość kształcenia.


W środę 20 grudnia br. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbyło się Podkarpackie Forum Kryminalistyki – ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dopalacze – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”. Konferencja została wspólnie przygotowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Okręgowy Inspektorat Służy Więziennej w Rzeszowie. W otwarciu konferencji uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
 
W dniu 19 grudnia 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 224 uczniom z województwa podkarpackiego. Dyplomy stypendystom wręczała Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J.S. Pelczara w Rzeszowie w piątek 15 grudnia br. odbyło się szkolenie pt.: „Wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w zarządzaniu szkołą. Zarządzanie w praktyce”. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W szkoleniu wzięli udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.


W piątek 15 grudnia br. w Hotelu Rzeszów odbyła się konferencja pt. „Zintegrowany system kwalifikacji – współpraca na rzecz kwalifikacji”. Konferencja skierowana była do  pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, firm szkoleniowych, rzemiosła, dyrektorów szkół, nauczycieli i doradców zawodowych. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz  Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorem konferencji był Instytut Badań Edukacyjnych. 


W czwartek 14 grudnia br. Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty wziął udział w uroczystości otwarcia inwestycji sportowych wykonanych przez Powiat Mielecki. Otwarto boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu oraz salę gimnastyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Zaproszenie do udziału w wydarzeniach  zostało wystosowane przez Starostę Powiatu Mieleckiego.

W środę 13 grudnia br. w Kościele Farnym w Rzeszowie o godzinie 18:00 odbyła się uroczysta msza święta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w mszy uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Po mszy złożono wieńce i kwiaty pod krzyżem misyjnym oraz zapalono symboliczne znicze.
W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w godzinach wieczornych w dniu 12 grudnia br. miało miejsce spotkanie z udziałem ks. prof. Michała Hellera oraz prof. Krzysztofa Jakowicza pt. „Od Bacha do gwiazd” połączone z koncertem wybranych utworów Jana Sebastiana Bacha. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu wykładów popularnonaukowych pt. „Wielkie pytania w nauce i kulturze” realizowanego pod patronatem Tygodnika Powszechnego.

W Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis w Jasionce koło Rzeszowa w dniu 12 grudnia br. odbyła się konferencja „Rynek pracy i innowacji 2017”. Organizatorami konferencji, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców – przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, instytucji działających na rzecz rynku pracy, instytucji i placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorstw. 


W poniedziałek 11 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dębicy (budynek dawnego Miejskiego Gimnazjum Nr 2). Na zaproszenie Burmistrza Miasta Dębicy oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dębicy w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie w dniu 9 grudnia br. odbyła się Konferencja Edukacyjna połączona z galą wręczenia nagród w plebiscycie NOWIN Nauczyciel na Medal. W gali uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas spotkania wyróżnionym nauczycielom zostały wręczone nagrody oraz pamiątkowe statuetki i grawertony.

 


W G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa w dniach 8-9 grudnia 2017 r. odbyła się XI edycja EKOGALI międzynarodowych targów żywności i produktów wysokiej jakości. Celem targów jest promocja aktywnego trybu życia  w zgodzie z naturą i dbałość o zdrowie. Myślą przewodnią tegorocznej EKOGALI  były zwyczaje, tradycje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w uroczystym otwarciu EKOGALI wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  
 

Każdego roku przez świętami Bożego Narodzenia „Caritas” organizuje zbiórkę żywności w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. Zbiórka żywności w tym roku w Rzeszowie odbyła się  w dniach 8 i 9  grudnia w sklepach Carrefour Market oraz Frac przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, z których placówki „Caritas” przygotują świąteczne posiłki i paczki dla osób ubogich i potrzebujących. W akcji w jednym z rzeszowskich sklepów uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  

W dniach 7-8 grudnia br. w Rzeszowie odbył się III Kongres Mediatorów Szkolnych „Tuż przed falą”, bilansujący polski dorobek wdrażania i popularyzowania mediacji szkolnych i rówieśniczych. W piątek 8 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie  odbyło się oficjalne otwarcie Kongresu – inauguracja Kampanii „Pogódźmy się na Święta”. Zostały wręczone certyfikaty Mediatorów w Oświacie, Mediatorów Szkolnych i Koordynatorów Klubów Mediacji Rówieśniczych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.