21 grudnia 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas i Wicekurator Oświaty Antoni Wydro uczestniczyli w wigilii zorganizowanej przez Wojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
20 grudnia 2010 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w obchodach Święta Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele OO. Reformatów, następnie odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Ponadto Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w XII Wielkiej Galerii Artystycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu, podczas której odbyła się aukcja prac autorstwa artystów plastyków oraz wykonanych przez dzieci i młodzież jarosławskich szkół i przedszkoli.
16 grudnia 2010 r.
W budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministra i stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Pan Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty uroczyście wręczył dyplomy stypendystom. W tym roku 244 uczniów z podkarpackich szkół otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministra, natomiast stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne otrzymało 15 uczniów.16 grudnia 2010 r.
Wicekurator Oświaty Antoni Wydro wziął udział w uroczystości otwarcia hali sportowej oraz nadania imienia i przekazania sztandaru Gimnazjum w Strachocinie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., której przewodniczył J.E.Ks.Abp. Józef Michalik, następnie odbyła się część oficjalna oraz występ artystyczny.
7 grudnia 2010 r.
W Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa EDUKACJA. OCZEKIWANIA A RZECZYWISTOŚĆ (ODKRYWANIE TALENTÓW. ZWIĘKSZANIE SZANS EDUKACYJNYCH), w której wzięli udział: Poseł na Sejm RP Renata Butryn, Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Dyrektor Wydziału Kontroli Zofia Igras oraz Dyrektor Wydziału Wspomagania Marek Kondziołka. Podczas konferencji zainagurowano ROK ODKRYWANIA TALENTÓW NA PODKARPACIU.
3 grudnia 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystości Święta 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia . Podczas uroczystości odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry garnizonowej.

2 grudnia 2010 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego: „Moje Boisko – Orlik 2012”. odbyła się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu.
W dniach 23-24 listopada w Warszawie odbył się VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej. Tematyką wiodącą sejmiku był „SPORT SZKOLNY – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU” W Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Poseł RP Tomasz Kulesza wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem w dniu 20 listopada wzięli udział w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych z terenu miasta Przeworska i powiatu przeworskiego
18 listopada 2010 r.
W Hotelu „Hetman” w Rzeszowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna „MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ POPRZEZ PARTNERSTWO”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy między Podkarpaciem a Krajem Saary. W wydarzeniu tym wzięli udział: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Wicekurator Antoni Wydro, Dyrektor Wydziału Kontroli Zofia Igras, Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Marek Kondziołka, przedstawiciele szkół z Ukrainy, kraju Saary oraz z Podkarpacia. Organizatorem konferencji było: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
17 listopada 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
15 listopada 2010 r.
W teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie programu „Świadectwo dojrzałości społecznej” realizowanego w roku szkolnym 2009/2010. Podczas uroczystości Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas złożył gratulacje oraz wręczył „Świadectwa Dojrzałości Społecznej” uczniom, którzy od września 2009 do sierpnia 2010 oddawali honorowo krew. W tegorocznej edycji wzięło udział 1446 uczniów z 47 szkół ponagimnazjalnych.
13 listopada 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w spotkaniu z prof. Jerzym Buzkiem Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Spotkanie odbyło się na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

11 listopada w Święto Niepodległości pracownicy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyli w uroczystościach związanych z tym świętem m.in. w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Krośnie oraz Jaśle.
6 listopada 2010 r.
W Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas spotkał się z kandydatami na dyrektorów szkół i placówek. Głównym tematem spotkania była polityka oświatowa pod hasłem: „Główne kierunki polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2010/2011”.
4 listopada 2010 r.
We Wspólnocie Szkolnej Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu odbyły się obchody 70 rocznicy zbrodni Katyńskiej. Podczas uroczystości Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas zasadził Dąb Pamięci, którym upamiętniono por. Romana Gąsiora i por. Stanisława Marmuzniaka.
2 listopada 2010 r.
Prezydent RP Bronisław Komorowski w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wręczył odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej, którzy zasłużyli się w czasie tegorocznych powodzi. W uroczystości uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.
W dniu 1 listopada Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w kweście na starym cmentarzu w Jarosławiu. Datki ze zbiórki zostały przeznaczone na odnowę zabytkowych grobowców. Organizatorem kwesty jest fundacja „Necropolis Jaroslaviensis”.
28 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w obchodach 105 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego połączone ze Związkowym Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Kurator wręczył odznaczenia państwowe i resortowych.
22 października odbył się XI Wojewódzki Przegląd Dorobku Szkół Promujących Zdrowie pn. „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Podkarpackim. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym podsumowaniem konkursu na najlepszy projekt nt. transplantacji wdrożony w szkole lub placówce w roku szkolnym 2009/2010: „Przeszczep to drugie życie”. Następnie Pani Teresa Kubas- Hul Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wręczyli 30 szkołom promujących zdrowie certyfikaty wojewódzkie. Organizatorem spotkania byli: Wicewojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość odbyła się w Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.
20 października 2010 r.
Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki, pani Teresa Kubas- Hul Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uhonorowali pracowników Kuratorium Oświaty nagrodami i wyróżnieniami.


19 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest jednocześnie prezesem Szkolnego Związku Sportowego wręczył nagrody zwycięzcom rywalizacji sportowej za rok szkolny 2009/2010. W podsumowaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Prezydent Przemyśla Robert Choma, Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla Rafał Oleszek. Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów odbyło się w Hali Sportowej POSiR w Przemyślu.
18 października w Sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty zainagurował wizytę studyjną. Temat tegorocznej wizyty jest: „Edukacja, innowacje, przedsiębiorczość od przedszkola do dorosłego życia”. W wizycie uczestniczą przedstawiciele 9-ciu państw: Finlandii, Islandii, Belgii, Włoch, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Francji.

16 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w uroczystej Inauguracji 15. Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zaproszonych gości przywitał prof. dr hab. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr Andrzej Zoll, nt.„Ustrojowe uwarunkowania prawa karnego”. Na zakończenie uroczystości został odśpiewany hymn Gaude Mater Polonia, który jest nieodłącznym elementem inauguracji roku akademickiego.
15 października 2010 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej, nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty, w której wzięli udział Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Poseł na Sejm RP Renata Butryn, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas- Hul, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Program artystyczny wykonała młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie oraz grupa teatralna „KALADIUM” z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. Krystyny Rajtar z Jarosławia.
14 października 2010 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Odchody Dnia Edukacji Narodowej. Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta odznaczył zasłużonych nauczycieli oraz pracowników oświaty Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę. W uroczystości uczestniczyli: Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP, Pani Teresa Kubas- Hul Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Józef Gdański Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, Pan Witold Przybyła Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Pan Roman Petrykowski Z-ca Podkarpackiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.

13 października 2010 r.
W Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu odbył się Jubileusz 140-lecia istnienia szkoły. Uroczystość, w której uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele o.o. Reformatów, następnie odbyło się przejście pod szkołę gdzie odsłonięto i poświęconą tablicę pamiątkową. Program artystyczny odbył się w Centrum Kulturalnym. Całej uroczystości patronował Prezydent Miasta Przemyśla oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.
12 października 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w Miejskim Dniu Edukacji Narodowej w Jarosławiu.
12 października 2010 r.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja „PRAWO DZIECKA DO NAUKI”, w której wzięli udział: Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, Pani Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Józef Gdański Komendant Wojewódzkiej Policji, Pan Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas konferencji odbyła się debata pt. „Prawa i wolność dziecka. Świadomość i odpowiedzialność”, którą prowadzili uczniowie IV LO w Rzeszowie, następnie konferencja naukowa nt.„Prawo do nauki” oraz równolegle warsztaty dla młodzieży pt. „Edukacja dla wszystkich”. Konferencja została zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

11 października 2010 r.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się inauguracja roku akademickiego 2010/2011, w której uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., następnie odbyło się poświęcenie i zwiedzanie nowych obiektów naukowo-dydaktycznych w Zalesiu. Inaugurację rozpoczął JM Rektora prof. dr hab. Stanisława Uliasza.
9 października 2010 r.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu odbył się Jubileusz 20-lecia istnienia szkoły. W uroczystości udział wzięli: Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., następnie uczestnicy przeszli do Miejskiego Ośrodka Kultury gdzie odbyła się uroczysta akademia, podczas której wręczono nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Po uroczystościach w budynku szkoły otwarto Jubileuszową wystawę.
8 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Zaproszonych gości przywitał Rektor PWSW prof. dr hab. Jan Draus. Uroczystą Mszę Św. koncelebrował J.E. Abp. dr Józef Michalik. Podczas inauguracji został poświęcony i wmurowany kamień węgielny pod budowę Campusu PWSW.
5 października 2010 r.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011. Uroczystość z udziałem Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty rozpoczęła się Mszą Św. w kościele NMP Królowej Polski w Jarosławiu, następnie odbyła się część oficjalna oraz wykład inauguracyjny pt: „Aktualne kierunki badań nad lekiem roślinnym”, który wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Głowiak. Na zakończenie odbył się Koncert kwartetu smyczkowego Filharmonii Rzeszowskiej.
2 października 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w obchodach Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kolegiacie Jarosławskiej. Następnie odbył się przemarsz ulicami miasta do hali Sportowej MOSiR gdzie odbyła się część oficjalna, występ artystyczny oraz spotkanie absolwentów.
1 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystej Inauguracji 60. Roku Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie uroczystości odśpiewany został hymn Gaude Mater Polonia, który jest nieodłącznym elementem inauguracji roku akademickiego, następnie odbyło się wręczenie odznaczeń i medali. Uroczysta inauguracja zakończyła się wykładem prof. zw. dr inż. dr h. c. Kazimierza E. Oczosia, pt.„Politechnika Rzeszowska – powstanie, rozwój, dokonania”.
23 września 2010 r.
W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się spotkanie inicjujące utworzenie Młodzieżowej Akademii Prawa. Głównym celem działalności Akademii będzie kształtowanie i rozwijanie zainteresowań prawniczych młodzieży. Uczestnictwo w Akademii ma być pierwszym krokiem młodego człowieka na drodze do wykonywania zawodu prawnika. W spotkaniu wzięli udział: Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Pan Jacek Czaja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Andrzej Leciak z-ca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dyrektorzy szkół ponagimnazjalnych.
23 września 2010 r.

Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w otwarciu „Salonu Maturzystów „Perspektywy 2010”. W spotkaniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i przyszłymi maturzystami uczestniczyli rektorzy rzeszowskich wyższych uczelni oraz Pan Lech Gawryłow – Dyrektor OKE w Krakowie.

W dniach 20-21 września 2010 roku 1225 nauczycieli naszego województwa otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Uroczystości wręczenia, z udziałem Wicewojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz , Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa, Wicekuratora Oświaty Antoniego Wydro odbyły się:
- 20.09.2010 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
- 20.09.2010 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu
- 21.09.2010 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu
- 21.09.2010 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
16 września 2010 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość podsumowania realizacji programu edukacji patriotycznej w województwie podkarpackim w latach 2006-2010. podczas, której wręczone zostały Medale "Pro Memoria" dla szkół i drużyn ZHP wyróżniających się w wychowaniu patriotycznym.
W uroczystości wzięli udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty, Pani Zofia Igras, Dyrektor Wydziału Kontroli, wizytatorzy, kombatanci, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie i harcerze.

11września 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w obchodach Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Radymnie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Radymnie. Następnie uczestnicy Jubileuszu przeszli ulicami miasta do szkoły gdzie odbyła się część oficjalna oraz występ w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie.
9 września 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez  Wicewojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz z Dyrektorem niemieckiej ekologicznej Szkoły Spohns Haus Hansem Bollingerem. Tematem spotkania była organizacja międzynarodowej konferencji pedagogicznej "Możliwości uczenia się przez partnerstwo", która ma odbyć się w Rzeszowie w dniach 17-21 listopada. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy między Podkarpaciem a Krajem Saary. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Ochrony Środowiska z obydwu krajów a także kilkunastu dyrektorów i nauczycieli szkół kraju Saary, którzy prowadzą wymianę partnerską placówkami na Podkarpaciu.

W dniach od 3 do 7 września 2010 r. odbyły się narady dotyczące nowego roku szkolnego 2010/2011.
- 3.09.2010 r. Kino HELIOS - Rzeszów (Szkoły Ponadgimnazjalne)
- 6.09.2010 r. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza- Krosno
-6.09 2010 r. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji - Rzeszowie
-7.09.2010 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Tarnobrzeg
-7.09.2010 r. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki – Przemyśl
Podczas narad zostały przedstawione wyniki i plan nadzoru pedagogicznego.
Organizatorem narad był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.
1 września 2010 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 w Pilźnie. Uroczystość połączona była z oddaniem do użytku nowego budynku szkoły.


10 lipca 2010 r.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Renata Butryn, Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz Dyrektor Polityki Społecznej PUW Dariusz Tracz uczestniczyli w 29-tej rocznicy podpisania Porozumień Ustrzyckich. Podczas uroczystości Prezydentowi Lechowi Wałęsie nadano tytuł Honorowego Obywatela Ustrzyk Dolnych.