W Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie w dniu 27 marca br. odbyła się konferencja pt. „Ochrona środowiska u progu rewolucji przemysłowej 4.0”  Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W dniu 22 marca br. w Auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu odbyło się sympozjum naukowe „Słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulmowie z dziećmi – świadkowie wiary”. W sympozjum uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W Małej Sali Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie w dniu 21 marca br.  odbyła się konferencja pt. „Szkoła w kręgu przemian” zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z okazji 25-lecia istnienia pisma „Kwartalnik Edukacyjny”. Spotkanie odbyło się w celu dyskusji nauczycieli, pracowników akademickich, dyrektorów szkół i przedstawicieli JST o twórczych sposobach budowania wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów w wielu obszarach ich działań. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
W dniu 20 marca br. w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej odbyło się uroczyste otwarcie pracowni fizyczno-ekologicznej. W spotkaniu, na zaproszenie Wójta Gminy Padew Narodowa oraz Dyrekcji Szkoły, uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie w dniu 19 marca br. odbyła się konferencja pt. „Zawód perspektywa na przyszłość” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem konferencji była dyskusja o problemach i kierunkach zmian w kształceniu zawodowym z perspektywy współpracy dyrektora szkoły i pracodawcy. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty, gościem specjalnym była Pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.


W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w dniu 19 marca br. odbyła się konferencja pt. „Edukacja włączająca – kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zmieniającej się szkole”. Konferencja była skierowana dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych miast i gmin z powiatów przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego. W konferencji, której organizatorem było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu,  wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

W Sali  Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w piątek 16 marca br. odbył się etap wojewódzki, IV edycji projektu edukacyjnego – Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w rozpoczęciu olimpiady wzięła udział Pani Grażyna Kalandyk główny księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 16 marca br. odbyła się Wojewódzka konferencja informacyjno-metodyczna „Edukacja przez szachy na Podkarpaciu – teoria i praktyka” zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Na zaproszenie Pani Izabeli Pyry Dyrektora PCEN-u w konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 16 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola w Sarzynie. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w imprezie wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniach 15-16 marca br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się 12. Międzynarodowa Polsko-Niemiecko-Ukraińska Konferencja Pedagogiczna z udziałem Litwy i Rumunii pod hasłem „Uczenie się z wykorzystywaniem technologii – perspektywy i wyzwania”. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i  Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach konferencji odbyły się sesje plenarne dotyczące zastosowania narzędzi online w komunikacji w grupach wielojęzycznych, programowania jako istotnego elementu edukacji przyszłości, a także panele dyskusyjne i zajęcia warsztatowe związane z wykorzystaniem technik komunikacyjnych w grupie i komunikacji interkulturowej. Podczas otwarcia konferencji Panu Jerzemu Węgrzynowskiemu dyrektorowi Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kraju Saary został wręczony Medal Komisji Edukacji Narodowej, wręczenia dokonała Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Tegoroczna edycja konferencji odbywała się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z tym konferencję uświetnił koncert pt. „A to Polska właśnie...”, który miał miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.


W dniu 14 marca br. w sali narad Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie odbyła uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Pana Stanisława Kłaka Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
Również w piątek 9 marca br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w zbiórce żywności organizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.


W dniu 9 marca 2018 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki wzięła udział w podsumowaniu Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”, który odbył się Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.W czwartek 8 marca 2018 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w konferencji „Wdrażanie programu pilotażowego dla klas mundurowych przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej”. Konferencja odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
W dniu 7 marca br. Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. W uroczystości wręczenia dyplomów, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wraz 5 stypendystami z Podkarpacia.


Również 7 marca br. odbyło się rozstrzygniecie konkursu „Nauczyciel-Innowator”. Z Podkarpacia nagrodzona została Pani Ewelina Sowa nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie.

4 marca br. w Jarosławiu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na zaproszenie Burmistrza Jarosławia w obchodach uczestniczył Pan Grzegorz Moskal starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W dniu 4 marca br. w Krośnie odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obchodach uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W godzinach wieczornych 4 marca br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. Licealny Teatr Muzyczny LO w Sędziszowie Młp. zaprezentował swój kolejny musical „Robin Hood”. W spektaklu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W niedzielę 4 marca br. w Sędziszowie Młp. odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na zaproszenie Burmistrza Sędziszowa Młp. oraz Dowódcy JS 2051 w obchodach uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, która pod pomnikiem Sybiraków Żołnierzy AK Podobwodu Sędziszów Młp. złożyła okolicznościowy wieniec.