W Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie w piątek 30 stycznia br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Inwestorów i Partnerów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki i plany strefy, nową strategię Agencji Rozwoju Przemysłu, a także omówiono problematykę szkolnictwa zawodowego. Ważnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia o utworzeniu Klastra Edukacji Zawodowej. Porozumienie podpisali przedstawiciele samorządów z obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz inwestorzy i przedsiębiorcy zrzeszeni w TSSE. Klaster Edukacji Zawodowej powstał przy patronacie Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Organizatorem spotkania był Oddział w Tarnobrzegu Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie.

 
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w piątek 30 stycznia br. miała miejsce konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nt. Organizacji egzaminu maturalnego w 2015 r. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Konferencja skierowana była do przewodniczących i zastępców zespołów egzaminacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, wizytatorów, doradców metodycznych, a także przedstawicieli organów prowadzących szkoły
 W I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie w piątek 30 stycznia  br. odbyło się uroczyste zakończenie Jubileuszowego XXX Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Konkursu oraz Dyrektora Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie w dniu 29 stycznia br. w ramach Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ odbył się cykl dwunastu paneli warsztatowych związanych z działaniem programu Erasmus+. W panelu „Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej” uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Podczas spotkania  omówione zostały wyjazdy studyjne, których celem jest doskonalenie kompetencji pracowników szkół i wizytatorów. Erasmus+ funkcjonuje od początku 2014 r. Pod jego szyldem połączyło się siedem europejskich programów, m. in. program „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”. Organizatorem Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.
W czwartek 29 stycznia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego oraz Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Podczas konferencji poinformowano o stanie przygotowań do ferii zimowych na Podkarpaciu oraz przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas wypoczynku w zimie. W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przed rozpoczęciem ferii zarejestrowano blisko 200 form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Podkarpacia, natomiast dla dzieci i ich rodziców został uruchomiony telefon interwencyjny o numerze 728 832 622.


W dniach 28-29 stycznia br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się seminarium dla samorządowców pt. „Mała szkoła – problem czy szansa?”, które zorganizował  Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz z Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”. W seminarium uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem seminarium  było  zaprezentowanie alternatywnych rozwiązań zmierzających do zaniechania likwidacji małych szkół. Likwidacje czy przekształcenia małych szkół, zwłaszcza na terenach wiejskich, dotykają coraz większej liczby jednostek samorządu terytorialnego i mają związek z bieżącą sytuacją demograficzną oraz kondycją finansową poszczególnych jednostek.


 W Teatrze „Maska” w Rzeszowie w dniu 29 stycznia br. odbył się XXII Międzyszkolny Przegląd Jasełek „Z Kolędą Bliżej Boga”. Na zaproszenie Pana Artura de Sternberg Stojałowskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Przeglądzie uczestniczyła Pani Monika Lechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Uczestnikom oraz organizatorom Przeglądu szczególne podziękowania złożył Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.
   
W dniu 28 stycznia br. w sali posiedzeń Rady Powiatu Starostwa w Dębicy odbyła się I Debata z Przedsiębiorcami Powiatu Dębickiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty oraz Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Głównym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące współpracy w obszarze kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, m. in. przedstawienie przez przybyłych przedsiębiorców ich oczekiwań zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wypracowanie zasad współpracy z Powiatem.
   

W siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu w środę 28 stycznia br. podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej działalność biblioteki w roku 2014 odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe. Na zaproszenie Pani Haliny Ukarmy Dyrektora PBW w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu.
W środę 28 stycznia br. w Jarosławiu odbyły się IV Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Uczczenie pamięci ofiar Holocaustu z Jarosławia i okolic odbyło się w symbolicznym miejscu kaźni przy murach Jarosławskiego Opactwa. W obchodach uczestniczył Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W ramach obchodów w Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu miała miejsce debata studencka nt. „Oceny postaw Polaków wobec Żydów w czasie niemieckiej okupacji”, a także prezentacja wystaw „Żydzi na Podkarpaciu w okresie międzywojennym” oraz „Żydzi podkarpaccy w okresie Holocaustu – zagłada i pamięć”.
W Sali Widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu w dniu 28 stycznia br. miał miejsce X Jubileuszowy Przegląd Kolęd, Pastorałek oraz Scenicznej Twórczości Bożonarodzeniowej w wykonaniu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu. Organizatorami Przeglądu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu.
We wtorek 27 stycznia br. w ramach VII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na nowym cmentarzu żydowskim w Rzeszowie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary hitlerowskiego terroru. Wśród uczestników spotkania byli m. in. Pani Grażyna Borek Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.


Na Placu Farnym w Rzeszowie w poniedziałek 26 stycznia br. odbyła się uroczysta zbiórka oraz spotkanie w związku z wizytacją rzeszowskiej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli przez Doradcę Ministra Obrony Narodowej Pana gen. dyw. rez. prof. Bogusława Packa. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas zbiórki Jednostki Strzeleckiej 2021 ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego odbył się przegląd pododdziałów, złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem płk L. Lisa-Kuli oraz pokaz umiejętności młodzieży strzeleckiej.


W ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w dniu 26 stycznia br. w Krośnie odbyły uroczystości poświęcone Uczczeniu Ofiar Holocaustu. Przy Zakładzie Optycznym Goneta na ul. Franciszkańskiej została odsłonięta tablica poświęcona Żydom krośnieńskim, upamiętniająca miejsce powstania getta żydowskiego w okresie II wojny światowej. W Muzeum Podkarpackim odbyły się m. in. wykład dr Elżbiety Raczy z Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Polacy ratujący Żydów w Krośnie i regionie krośnieńskim” oraz prezentacja  filmu Szymona Mahlera z 1932 r. – najstarszego filmu o Krośnie, a także koncert sopranistki Ireny Urbańskiej pt. „Pieśni czasu Holocaustu – Miałem kiedyś dzień”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystościach wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie.
Na Uniwersytecie Rzeszowskim w poniedziałek 26 stycznia br. odbyła się uroczystość nadania małej  auli imienia Marszałka Sejmu RP Stanisława Zająca. Na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Panu Marszałkowi, odbyło się wystąpienie Pana Jerzego Sołtysa – przedstawiciela Stowarzyszenia im. Senatora Stanisława Zająca oraz wykład prof. Waldemara Furmanka pt. „W trosce o dobro wspólne”.

W niedzielę 25 stycznia br. w Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie odbyło się Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na zaproszenie Pana Jana Burego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.
W dniu 23 stycznia br. w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrami Edukacji Narodowej, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Skarbu Państwa o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy i potrzeb innowacyjnej gospodarki. W imieniu sygnatariuszy porozumienie podpisali Pan Janusz Piechociński Wicepremier i Minister Gospodarki, Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, Pan Jacek Męcina Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej i Pan Rafał Baniak Wiceminister Skarbu Państwa. Uczestnikami tego wydarzenia byli również kuratorzy oświaty w tym Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz prezesi i przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych ze wszystkich rejonów Polski.


W Klubie Turkus w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w dniu 22 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Instytut  Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Wśród uczestników spotkania opłatkowego byli m. in. Ksiądz inf. Józef Sondej, Pan Wojciech Buczak Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Franciszek Batory brat Józefa Batorego ps. "Argus" – jednego z siedmiu „Żołnierzy Wyklętych” zamordowanych 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu. Spotkanie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce.
W czwartek 22 stycznia br. odbyła się uroczystość nadania imienia, poświęcenia sztandaru oraz zakończenia rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej. Na zaproszenie Pani Wioletty Czemarnik Dyrektora Szkoły oraz Pana Bolesława Bujaka Burmistrza Ropczyc w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

We wtorek 20 stycznia br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne, w którym uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, rektorzy wyższych uczelni oraz generałowie i dowódcy służb mundurowych z Podkarpacia. Podczas spotkania, w którym wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, okolicznościowe przemówienia wraz z życzeniami wygłosili Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i Pan Władysław Ortyl Marszałek  Województwa Podkarpackiego. Spotkanie uświetnił występ Sanockiego Chóru Kameralnego. Organizatorem uroczystości było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.W Zagórzu w poniedziałek 19 stycznia br. zorganizowano zakończenie Programu Obchodów 70-lecia Armii Krajowej na Podkarpaciu w 70 rocznicę rozwiązania Armii Krajowej. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu. Następnie pod tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Żołnierzy Niezłomnych  przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu zostały złożone wiązanki kwiatów. Część oficjalna odbyła się w  Ośrodku, gdzie po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości wystąpili uczniowie Gimnazjum w Zagórzu z montażem słowno-muzycznym.

W niedzielny wieczór 18 stycznia br. na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana Andrzeja Deca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości z okazji 661 rocznicy lokacji miasta Rzeszowa. Podczas gali, która zgromadziła w murach Filharmonii Podkarpackiej wielu przedstawicieli świata polityki, nauki i kultury oraz dostojników kościelnych, wręczono tytuły  „Zasłużony dla Miasta Rzeszowa”. Tegorocznymi laureatami zostali: Ksiądz Prałat Ireneusz Folcik i Pan Zygmunt Solarski „Pigmej” – przewodnik i popularyzator turystyki krajoznawczej. Uroczystość uświetnił recital gitarowy Sebastiana Pecznika z Argentyny oraz koncert międzynarodowego  zespołu „Opus Absolutus”. 


W Pałacu w Zarzeczu w niedzielę 18 stycznia br. odbyło się Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Zaproszenie zostało wystosowane przez Pana Tomasza Burego Prezesa Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Pana Wiesława Kubickiego Wójta Gminy Zarzecze.
W sobotę 17 stycznia br. w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury  odbyła się 24 edycja koncertu „Wszystkie dzieci nasze są”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w koncercie wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Zaproszenie wystosowały Przedszkolaki oraz Grono Pedagogiczne tarnobrzeskich przedszkoli. W koncertach charytatywnych pt. „Wszystkie dzieci nasze są”, które organizowane są od 1991 r., występują prawie wszystkie dzieci uczęszczające do tarnobrzeskich przedszkoli. Gromadzone podczas koncertów środki przeznaczane są dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej maluchów pochodzących z lokalnych środowisk. Są to wychowankowie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Dziecka, Szkoły Specjalnej, Domu Pomocy „Caritas” z Tarnobrzega oraz dzieci, których rodzice zgłaszają się o pomoc.
W sobotę 17 stycznia br. w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie odbyło się XXV Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. Na zaproszenie Pani Bogusławy Budy Przewodniczącej Regionalnej Sekcji i OM NSZZ „Solidarność” POiW w Rzeszowie w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Podczas Spotkania Opłatkowego odbyło się wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz wręczenie nagród Finalistom konkursu „Tożsamość i pamięć”. Spotkanie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów ZS Nr 2 w Rzeszowie.


W czwartek 15 stycznia br. w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się konferencja dla dyrektorów i pedagogów ze szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podkarpackiego. Konferencję, w której wzięło udział blisko 170 uczestników, otworzył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Głównym prelegentem był prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił wykład pt. „Przemoc rówieśnicza wobec dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a koordynatorem spotkania był Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium. Przed rozpoczęciem konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom, którzy nie mogli uczestniczyć w październikowych obchodach wojewódzkiego Święta Edukacji Narodowej. Aktu wręczenia medali w imieniu Pani Minister dokonał Podkarpacki Kurator Oświaty.