122 nauczycieli z województwa podkarpackiego uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w sesji zimowej roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość wręczenia decyzji odbyła się 28 grudnia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch wręczyła akty nadania, pogratulowała awansowanym oraz podkreśliła znaczenie istotnej roli nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu ich postaw.19 grudnia br. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych przyznanych w ramach realizacji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zagubić talentu". W spotkaniu udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

16 i  17 grudnia br. odbyły się XVI Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości "Ekogala" w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym "Podpromie" im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Konrada Fijołka oraz Prezesa Związku Stowarzyszeń Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego Pana Marcina Fujarowicza w uroczystości wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

274 szkoły podstawowe, 58 przedszkoli, a także szkoły ponadpodstawowe wzięły udział w akcji "Polakom na Ukrainie" trwającej od 1 do 12 grudnia br. W sumie 394 szkoły i placówki z województwa podkarpackiego zebrały tony żywności z długim terminem przydatności do spożycia oraz środki czystości. 15 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch, Zarządzającego Siecią Sklepów Własnych "Nasz Sklep" Pana Mikołaja Tokarza oraz  Prezesa Przemyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Pana Andrzeja Beresteckiego. Jej celem było podsumowanie akcji oraz skierowanie podziękowań przez organizatorów do wszystkich osób, które zaangażowały się w akcję. 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim szkołom i placówkom
z województwa podkarpackiego, które wzięły udział w zbiórce żywności i innych potrzebnych artykułów w ramach akcji „Polakom na Ukrainie”.                             
Dzięki zaangażowaniu Uczniów i Rodziców, Nauczycieli i Dyrektorów oraz instytucji i  społeczności lokalnych, Polacy z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic oraz innych miejscowości z terenu Ukrainy,  będą mogli godnie uczcić Święta Bożego Narodzenia.                                                                                                      Punkty zbioru żywności w ramach akcji „Polakom na Ukrainie” zostały utworzone aż w 394 placówkach oświatowych na Podkarpaciu. Dziękuję za Waszą hojność oraz tak liczny udział w  tej akcji,  jak również za zaangażowanie we wszelkie inne inicjatywy zachęcające do czynienia dobra i urzeczywistniania wzniosłych ideałów:  pomocy, solidarności, ofiarności. 

                                                                        Małgorzata Rauch

                                                               Podkarpacki Kurator Oświaty

                            

15 grudnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się gala wręczenia Podkarpackiego Certyfikatu Edukacyjnego oraz Certyfikatu Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych. Na zaproszenie Dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Pani Krystyny Wróblewskiej w uroczystości udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

Centrum Nauki "Łukasiewicz" w Jasionce zostało oficjalnie otwarte w dniu 15 grudnia br. Inwestycja kosztowała blisko 100 mln złotych. Ponad 76 mln zł wyniosła wartość dofinansowania inwestycji z Funduszy Europejskich. Pozostałą kwotę zabezpieczył podkarpacki samorząd. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć około 200 eksponatów m. in. pięciometrowa kulę ziemską, sterowalne łaziki marsjańskie czy samolot AN2 przed wejściem do budynku. W uroczystym otwarciu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

315 uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie podkarpackim otrzymało na rok szkolny 2022/2023 Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia przyznawane są osobom kształcącym się w szkołach w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, miał najwyższą średnią ocen lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre. W dniach 13 i 14 grudnia br. na Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom, w której udział wzięła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Spotkanie uświetnił występ zespołu instrumentalnego z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród dla dwóch nauczycieli z województwa podkarpackiego - laureatów konkursu „Kierunek innowacja 2022”. Jego celem była promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół. Organizatorem konkursu był Minister Edukacji i Nauki. Nagrody w postaci laptopów otrzymała Pani Marta Brzeżawska ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach oraz Pani Iwona Piatczyc z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

Jako jedna z trzech szkół w całej Polsce laureatem konkursu „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” w kategorii szkół ponadpodstawowych i placówek zostało Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Konkurs organizowany przez Ministra Edukacji i Nauki polegał na zorganizowaniu wydarzenia zgodnie z tematyką Dnia Nowych Technologii. Kryteria oceny uwzględniały m. in. ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu, stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz atrakcyjność wykonania relacji. Przedstawiciel szkoły odebrał nagrodę w postaci robota. W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 12 grudnia 2022 odbył się V Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, przy wsparciu Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Odra – Niemen. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą  w intencji Ojczyzny, Ofiar Stanu Wojennego, Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów, która odbyła się w Kościele św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie. Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych postanowieniem Prezydenta RP.  Osoby zasłużone dla Niepodległej otrzymały Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, które wręczyła Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart. 


Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół, Dyrektora Centrum Kultury oraz Wójta Gminy Zarzecze Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczyła w uroczystych obchodach wprowadzenia stanu wojennego "Stan wojenny... pamiętamy", które odbyły się w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu 9 grudnia 2022 r. 


12 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowym w Czudcu odbyła się konferencja "Transformacja Cyfrowa Podkarpacia", w której udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorem spotkania było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy PZPW w Rzeszowie.

6 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Głowience im. Benedykta Wierdaka odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych, w którym na zaproszenie Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy Miejsce Piastowe udział wziął Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 2 mln złotych. W skład kompleksu wchodzi: boisko piłkarskie o wymiarach 58x30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, tenisa, badmintona o nawierzchni poliuretanowej, a także rozbieg i zeskok do skoku w dal. Całość obiektu jest ogrodzona, oświetlona i wyposażona w zbiorniki wodne na wody opadowe. Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji z rządowego programu "Sportowa Polska - edycja 2021".

3 i 4 grudnia br. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych pod patronatem Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów. Celem turnieju była popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej oraz budowanie relacji i integracja poprzez szachy. Pani Iwona Flisiak Wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dwukrotnie zajęła trzecie miejsce i zdobyła dwa brązowe medale w kategorii kobiet zarówno w szachach szybkich jak i błyskawicznych. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty złożyła na ręce zwyciężczyni serdeczne gratulacje. Edukacja poprzez szachy i ich popularyzacja w szkołach jest jedną z form wspomagania uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych.       

                                         


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 5 grudnia br. międzypokoleniowe wojewódzkie spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru, których deportowano w latach 1940-1956 na Sybir i do Kazachstanu. Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki wręczyła Srebrne Krzyże Zasługi i Medale "Pro Patria" osobom, które wyróżniły się zasługami na rzecz Związku Sybiraków oraz szczególną aktywnością w działalności społecznej i charytatywnej oraz kultywowaniem pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Wydarzenie uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej i Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie. Swoje wiersze zaprezentowała Teresa Paryna, członek Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie. W spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

                                                          


"Tak pomagam" to ogólnopolska zbiórka żywności, w której uczestniczył Caritas Diecezji Rzeszowskiej w dniach 3 i 4 grudnia br. Zebrane produkty z długim terminem przydatności do spożycia trafią do ubogich, bezdomnych i samotnych mieszkańców Polski w postaci paczek na Boże Narodzenie. Akcja, którą kierował dyrektor rzeszowskiej Caritas – ks. Piotr Potyrała oraz diecezjalny koordynator Szkolnych Kół Caritas – ks. Karol Hadam nie mogłaby się odbyć bez wolontariuszy, którzy pełniąc dyżury zachęcali mieszkańców Podkarpacia do włączenia się w akcję. Jednym z nich była Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Ogromne podziękowania należą się szkołom, które wzięły udział w akcji:
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim,
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropoczycach,
Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach, 
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim,
Ogród Dobrych Serc
oraz Pani Bernadecie Frysztak Wicestaroście Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


Projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy, postęp technologiczny oraz zmieniająca się rzeczywistość w sferze świadczenia pracy to tematy rozmów, które zostały poruszone w trakcie konferencji naukowej "Praca zdalna - doświadczenia i wyzwania" organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych, Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 5 grudnia 2022 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

Podróż po ponadczasowych myślach Marii Grzegorzewskiej odbyli uczestnicy konferencji "Szkoła przyjazna każdemu gwarancją zdrowia i sukcesu ucznia i nauczyciela. Ponadczasowość pedagogiki przyjaźni Marii Grzegorzewskiej", która odbyła się 1 grudnia br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa S. Pelczara w Rzeszowie. Wystąpienie pt. "Nauczyciel kreatorem zmiany w szkole przyjaznej każdemu" wygłosiła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, która była jednocześnie gospodarzem wydarzenia. Konferencję współorganizowali: Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie oraz Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z funkcjonującą w jego strukturze Szkołą Podstawową nr 36 im. Marii Grzegorzewskiej.30 listopada br. odbył się briefing prasowy, podczas którego podano szczegóły inicjatywy "Polakom na  Ukrainie". W briefingu udział wzięła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Andrzej Berestecki Prezes Przemyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz Pan Mikołaj Tokarz - Dyrektor Zarządzający Siecią Sklepów Własnych Nasz Sklep (spółka wchodzi w skład GK Specjał). Celem akcji jest organizacja zbiórek produktów spożywczych, które trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic oraz innych miejscowości na Ukrainie. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty zwróciła się z prośbą do dyrektorów podkarpackich szkół o stworzenie miejsc zbiórek na terenie ich placówek.