W dniach 29-30 sierpnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się zorganizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych III Kongres Polskiej Edukacji. Tegoroczne spotkanie, w którym wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki  Kurator Oświat,  odbyło się pod hasłem „Razem zmieniamy szkołę”. Wśród ponad 1200 uczestników Kongresu byli dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych z całej Polski, rodzice i uczniowie, naukowcy i politycy oraz przedstawiciele organów samorządowych i stowarzyszeń pozarządowych. Gośćmi Kongresu była Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej oraz jej poprzedniczki Pani Krystyna Szumilas i Pani Katarzyna Hall. Kongresowi towarzyszyła prezentacja ofert i publikacji instytucji, fundacji i ośrodków działających na rzecz rozwoju polskiej edukacji.

W niedzielę 30 sierpnia  br. w Jarosławiu odbyły się miejskie obchody 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Grzegorz Moskal wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po Mszy Św. w Kościele pw. Bożego Ciała odbył się przemarsz pod pomnik bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na teren jarosławskiego Opactwa, gdzie odbyły się uroczystości główne. Zaproszenie zostało wystosowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia, Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu oraz Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska.
W dniu 30 sierpnia br.  odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne 71. rocznicy Akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce oraz 70. rocznicy powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Na zaproszenie Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Dębica oraz Komitetu Organizacyjnego Obchodów w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska  Kierownik rzeszowskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Honorowy patronat nad uroczystościami, które odbyły się na Polanie Kałużówka,  objął Marszałek Województwa Podkarpackiego. 
W piątek 28 sierpnia br.  w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy Al. Rejtana w Rzeszowie miała miejsca Gala Finałowa etapu wojewódzkiego Konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek” dla kobiet niepełnosprawnych. Na zaproszenie Pani Renaty Butryn Posła na Sejm RP oraz Pana Macieja Szymańskiego Dyrektora Oddziału Podkarpackiego PFERON w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska  Kierownik rzeszowskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniach 26-28 sierpnia br. w sali kina Helios w Galerii Rzeszów zorganizowano cykl 6 narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podkarpackiego, podczas których przedstawiono podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016. W trakcie spotkań omówiono także zadania dyrektorów w zakresie przestrzegania obowiązku szkolnego i wybrane aspekty prawnej ochrony dzieci i młodzieży. Natomiast Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki wystąpiła z przemówieniem pt. „Bezpieczna i efektywna szkoła”. W naradach, które zorganizował Podkarpacki Kurator Oświaty, wzięło udział  ponad 2 tysiące przedstawicieli oświatowej kadry kierowniczej z całego Podkarpacia.

We wtorek 25 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Kapituły w sprawie przyznania Nagrody im. Brzezińskich.  Na zaproszenie Pana Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu.
W piątek 21 sierpnia br. w stanicy harcerskiej w Woli Michowej w Bieszczadach odbył się Zlot Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego. W imieniu  Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

W godzinach popołudniowych w dniu 21 sierpnia br.  Pan Ludwik Sobol odwiedził również Ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach podsumowania wakacyjnej akcji kolonijnej. Gościem specjalnym spotkania był ks. Biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

W dniach 19-20 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w naradzie szkoleniowej dla Kuratorów Oświaty z terenu całej Polski. Na spotkaniu, w którym uczestniczyły m.in. Pani Urszula Augustyn Sekretarz Stanu i Pani Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiono podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016.
Natomiast wyznaczeni kierownicy i wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyli w szkoleniu doskonalącym realizowanym w ramach programu „Wzmocnienie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Organizatorami spotkań, które odbyły się w salach konferencyjnych Hotelu Gromada Warszawa Lotnisko, było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.W sobotę 15 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Jarosław. Po mszy św. w kościele pw. Bożego Ciała uczestnicy obchodów udali się na jarosławski Rynek, gdzie podczas uroczystego Apelu podniesiono flagę państwową, a wyróżniającym się żołnierzom wręczono odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie wojskowe. Następnie odczytano Apel Pamięci i oddano salwy honorowe. Uroczystości, w których wzięli udział m.in. Pan Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm RP i Pan Andrzej Matusiewicz Senator RP, zakończyła defilada pododdziałów wojskowych. Obchodom, których organizatorami byli Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch oraz Dowódca 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. Wacława Wieczorkiewicza ppłk Dariusz Słota towarzyszył pokaz sprzętu i uzbrojenia wojskowego.W dniach 6-7 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wizytował kolonię letnią w Muszynie i obóz sportowy w Szczawnicy, gdzie przebywały dzieci i młodzież z Podkarpacia. Podczas odwiedzin Kurator spotkał się z uczestnikami i wychowawcami oraz zapoznał się z warunkami pobytu i programem zajęć. Na tegoroczny letni wypoczynek Wojewoda Podkarpacki przekazała ponad 1,7 mln złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na dofinansowanie różnych form wypoczynku dla ponad 4100 dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.

W sobotę 1 sierpnia br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Jarosławia Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w Miejskich Obchodach 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 („W”) na Placu ks. Piotra Skargi odbył się uroczysty Apel Poległych, po którym przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów i Ofiar II wojny światowej. Następnie w Kolegiacie pw. Bożego Ciała została odprawiona Msza Św. w intencji poległych powstańców i cywilnych ofiar. Natomiast wieczorem na jarosławskim Rynku mieszkańcy miasta wysłuchali okolicznościowego koncertu patriotycznego w wykonaniu solistów oraz zespołów „Pozytywka” i „Forteca”.