22 grudnia 2011 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministra i stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Pan Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki wraz z Panem Antonim Wydro – Wicekuratorem Oświaty uroczyście wręczyli dyplomy stypendystom. W tym roku 245 uczniów z podkarpackich szkół otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministra, natomiast stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne otrzymało 16 uczniów.  
Program artystyczny wykonała młodzież z MDK w Rzeszowie „Kornele” oraz Małgorzata Bukała, Anna Niedobylska, Zuzanna Hudzicka.