W środę 31 maja br. w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie odbyło się otwarcie wystawy Biennale – Dyplomy 2017 – Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych Makroregion Południowo-Wschodni. Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie w otwarciu wystawy uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 29 maja br. odbyła się konferencja pt. „Bezpieczne Wakacje – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku”. Na zaproszenie Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego w konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem konferencji było omówienie działań prewencyjno-profilaktycznych przez organy administracji rządowej, samorządowej, służby, instytucje oraz organizacje pozarządowe na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku.

W sobotę 27 maja br. w centrum Rzeszowa, w okolicach Rzeszowskiego Zamku, odbył się „8. Dzień Odkrywców” - Interaktywny Piknik Wiedzy. Celem imprezy, organizowanej w formie rodzinnego pikniku, jest popularyzacja wiedzy naukowej i technicznej w przystępny i atrakcyjny sposób. Wśród uczestników – wystawców były instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji oraz uczelnie wyższe i koła naukowe. Liczną grupę uczestników stanowiły firmy lotnicze oraz branża energetyczna. Swoją działalność zaprezentowały także organizacje pozarządowe oraz grupy  związane z edukacją i popularyzacją wiedzy. W pikniku uczestniczyła Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W dniu 26 maja br. na terenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie odbył się V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty  w imprezie wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Turniej został zorganizowany pod patronatem Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie oraz firmy GREINPLAST Sp. z o. o.
W dniu 26 maja br. w Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie  odbył się finał Konkursu Biblijnego dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej pt. „Idźcie i głoście” organizowanego przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej. W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.W dniu 25 maja br. w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie odbyło się Uroczyste Otwarcie Boiska Wielofunkcyjnego. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Grona Nauczycielskiego, Rady Rodziców oraz Uczniów Szkoły w spotkaniu wzięła udział Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W Zespole Szkół Nr 7 w Rzeszowie w czwartek 25 maja br.  odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna organizowana w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w konferencji uczestniczyła Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W  Parku Jedności z Macierzą w Rzeszowie przy Pomniku gen. Władysława Sikorskiego w dniu 24 maja br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Alicja Bialic Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Zespole Parkowo-Pałacowym  w Baranowie Sandomierskim w dniu 23 maja br. odbyły się wojewódzkie ćwiczenia nt. „Roli i zadań administracji publicznej w organizacji i prowadzeniu działań minimalizujących skutki powodzi pk. WISŁA 2017”. Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego w spotkaniu wzięła udział Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


Na rzeszowskim Rynku w niedzielę 21 maja br. odbyła się uroczystość z okazji wręczenia Sztandaru 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz pierwszej przysięgi wojskowej żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku w sobotę 20 maja br. odbyła się ceremonia wręczenia nagród w Wojewódzkim Konkursie Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2017 „Sekrety ciemnej strony Księżyca”. Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym w spotkaniu wzięła udział Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.W dniu 19 maja br. w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyła Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie w piątek 19 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie połączone z konferencją „Mediacja – szanse i bariery”. W spotkaniu uczestniczyła Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Piotr Pilch Wicewojewoda Podkarpacki.


W czwartek 18 maja br. w Siedlisku Janczar w Pstrągowej odbyła się X Majówka Młodych w rocznicę urodzin Jana Pawła II, w której udział wzięła Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w dniu 17 maja br. odbyła się X Rocznica Nadania Imienia Placówce. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, na zaproszenie Starosty Lubaczowskiego oraz Dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, w spotkaniu uczestniczyła Pani Dorota Kaleta wizytator Oddziału w Przemyślu Wydziału Jakości i Zarządzania Oświatą Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W środę 17 maja br. na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół Prymasowskich. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pielgrzymce uczestniczyła Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
 

W dniu 16 maja br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się finał Konkursu Biblijnego „Jestem uczniem Jezusa Chrystusa i świadczę o Nim”, który od 9 lat organizowany jest przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej. W spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wzięła udział Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W poniedziałek 15 maja br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w Obchodach 82. Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz VII Turnieju – Przeglądzie Musztry Pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Podkarpacia.  Pokazy musztry oraz turniej, które poprzedziło złożenie wieńca przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego obok siedziby ZS „Strzelec” przy ul. Jagiellońskiej oraz Msza Św. z okolicznościowym kazaniem w kościele Świętego Krzyża przy ul. 3 Maja,  odbywały się na Placu Farnym w Rzeszowie.
W piątek 5 maja br. w Sali Widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu. W imprezie udział wzięła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów brzmi „Jestem aktywny – więc czuję się potrzebny”.
W dniu 3 maja br. w Przemyślu na Wzgórzu Zamkowym przy kamieniu upamiętniającym  Konstytucję 3 Maja miały miejsce uroczystości z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Przemyśla, Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Dowództwa Garnizonu Przemyśl, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w uroczystościach udział wzięła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po uroczystości na Wzgórzu w Zamku Kazimierzowskim odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu, podczas której wręczono honorowe wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”, Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla oraz dyplomy mistrzowskie Cechu Rzemiosł Różnych.
W środę 3 maja br. w Rzeszowie odbyły się obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Kościele Farnym w Rzeszowie. Dalsza część obchodów odbyła na Rzeszowskim Rynku, gdzie pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja, wystąpili włodarze Województwa Podkarpackiego oraz zaproszeni goście, a także złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięły udział Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W dniu 3 maja br. w Jarosławiu odbyły się uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W trakcie obchodów z koncertem wystąpił Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław”. Po uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele NMP Królowej Polski uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie odbyły się główne uroczystości. W obchodach, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wziął udział Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 29 kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie obyły się VII Podkarpackie Mistrzostwa Formacji Tanecznych PIRUET. Organizatorami Mistrzostw było Millenium Hall, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie oraz Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o. o. W otwarciu Mistrzostw wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a w komisji konkursowej zasiadała Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Rzeszowie. 
W piątek 28 kwietnia br. w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej otwarto Festiwal Nauki i Techniki. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w panelu dyskusyjnym pt. „Dualny system szkolnictwa zawodowego w realiach polskich”, który odbył się w ramach Festiwalu, wzięła udział Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.