W piątek 27 czerwca br. na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystościach Jubileuszu 80-lecia istnienia Stowarzyszenia. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobach byłych prezesów SMJ, po którym uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Św. w Jarosławskiej Kolegiacie. Następnie w budynku Stowarzyszenia w kamienicy „Marysieńki” odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą I Prezesowi Stowarzyszenia Generałowi Wacławowi Sceavoli Wieczorkiewiczowi oraz otwarto w Wielkiej Izbie im. Romualda Ostrowskiego okolicznościową wystawę. Uroczystości zakończyło Spotkanie Jubileuszowe w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu.
W Tarnobrzeskim Domu Kultury w piątek 27 czerwca br. została zorganizowana miejska uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2013/2014. Na zaproszenie Pana Norberta Mastalerza Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Pani Grażyny Rząd Dyrektora Przedszkola Nr 18 w Tarnobrzegu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Spotkanie zostało połączone z 25-leciem Przedszkola Nr 18 w Tarnobrzegu.
W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle w  dniu 27 czerwca br. zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Na zaproszenie Pani Grażyny Idzik Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W czwartek 26 czerwca br. w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród w  III edycji wojewódzkiego konkursu plastyczno-ekologicznego „Dzieci tworzą sztukę ze … śmieci”.  W spotkaniu uczestniczyli Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji oraz Pani Grażyna Kalandyk Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w środę 25 czerwca br. w ramach działającego Zespołu „Razem bezpieczniej” zorganizowano konferencję nt. „Bezpieczne wakacje – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku”. Podczas konferencji, którą prowadziła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, przedstawiciele służb i inspekcji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach, akwenach wodnych i w górach omówili podstawowe zasady obowiązujące organizatorów wycieczek oraz kolonii i obozów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Natomiast Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty przedstawił aktualne działania jakie podejmuje w zakresie właściwej organizacji letniego wypoczynku.


W siedzibie Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie w środę 25 czerwca br. zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Projekt „Lekcje z ZUS” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i jest skierowany do uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest podniesienie świadomości  młodego pokolenia Polaków w zakresie ubezpieczeń społecznych. W Rzeszowie do programu edukacyjnego przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Nr 2.
W Zespole Szkół w Świętoniowej w  dniu 25 czerwca br. miała miejsce uroczystość nadania szkole  sztandaru i imienia Księdza Franciszka Wosia. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Rok szkolny 2013/2014 został w Zespole Szkół w Świętoniowej ustanowiony Rokiem Jubileuszowym: szkoła obchodzi 100-lecie istnienia. Podczas uroczystości odbył się m. in. apel poległych, została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa, a z programem artystycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Świętoniowej.

W sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu w środę 25 czerwca br. zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 połączone z podsumowaniem XIV edycji Konkursu „Komputer dla Najlepszego” oraz Konkursu „Belfer the Best’ia 2014”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Organizatorem i gospodarzem imprezy był Starosta Powiatu Mieleckiego.
W środę 25 czerwca br. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru Technikum Nr 6 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie. Na zaproszenie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Uczniów szkół w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Waldemar Stahl starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w środę 25 czerwca br.  odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Krosna z uczniami, którzy w roku szkolnym 2013/2014 godnie reprezentowali miasto w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i konkursach artystycznych.  W spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty oraz  Pani Jolanta Strzępek starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 25 czerwca br. miała miejsce Uroczystość Jubileuszowa 60-lecia Domu Dziecka im. J. Korczaka w Długiem. Na zaproszenie Dyrekcji, Pracowników oraz Wychowanków placówki w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Justyna Bogaczyk-Zając wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku w dniu 25 czerwca br. odbyła się uroczystość otwarcia Izby Pamięci Generała Marka Papały. Na zaproszenie Pana Wacława Szkoły Burmistrza Pruchnika oraz Pani Magdaleny Długosz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Augustyn Jędruchów – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Otwarcie Izby w Szkole poprzedziło złożenie wieńców na grobie Generała na Cmentarzu Komunalnym w Pruchniku. Natomiast w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej.
W dniu 24 czerwca br. na zaproszenie Pana Andrzeja Wyczawskiego Burmistrza Miasta Jarosławia  Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w miejskich uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Podczas spotkania wyróżniającym się uczniom, którzy zdobyli tytuły laureatów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych oraz uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole i wzorowe zachowanie, wręczono okolicznościowe dyplomy i upominki. Uroczyste spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Jarosławiu.


W Szkole Podstawowej Nr 10 w Dębicy we wtorek 24 czerwca br. miała miejsce miejska uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Stasicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta Dębica, Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy.

W sobotę 21 czerwca br. w Kidałowicach koło Jarosławia zorganizowano Piknik Integracyjny dla dzieci ze świetlicy środowiskowej i ubogich rodzin z terenu miasta Jarosławia. Podczas spotkania blisko 60 dzieci oraz ich rodzice i opiekunowie uczestniczyli w prezentacji sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazie działań bojowych straży pożarnej i instruktażu prowadzonym przez policjantów. W spotkaniu i wspólnej zabawie wzięli udział także Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniach 16-18 czerwca br. w Centrum Szkoleniowym Falenty koło Warszawy odbyło się Szkolenie Doskonalące dla Wizytatorów z Kuratoriów Oświaty z całej Polski. Wśród 170 uczestników w szkoleniu wzięli udział m. in. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji oraz 8 wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas szkolenia przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawili i omówili różne aspekty związane z ewaluacją zewnętrzną prowadzoną przez wizytatorów w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Rozwoju Edukacji.  


W Szkole Podstawowej w Manasterzu w środę 18 czerwca br. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na zaproszenie Wójta Gminy Wiązownica, Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców oraz Uczniów Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wziął udział Pan Bartosz Szymański wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Manasterzu, następnie odbył się ceremoniał poświęcenia sztandaru, nadanie imienia i praw posiadania sztandaru oraz ślubowanie społeczności szkolnej. Z programem artystycznym „Trzeba owocować prawdą i miłością – W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia” wystąpili uczniowie szkoły.
W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w dniu 18 czerwca br. odbył się Finał XVII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie festiwalu z programem artystycznym "Polonia semper fidelis" wystąpiły dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami Festiwalu są: Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej, Katolicki Dom Kultury „Arka” w Racławicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.
W środę 18 czerwca br. w siedzibie Domu Technika NOT w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Olimpiada prowadzona przez Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji wspólnie z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów oraz władzami oświatowymi jest formą rywalizacji mającej na celu uzupełnienie wiedzy zawodowej przyszłych techników, inżynierów i prawników.
W Domu Kultury Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. „Kosmos” w Dębicy we wtorek 17 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25 lat pracy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Dębicy i realizacji autorskiego projektu współpracy międzynarodowej wielostronnej „Mały Europejczyk to ja i Ty” pod hasłem „Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Alicja Krzak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość była okolicznościowym spotkaniem Środowiska Lokalnego i Rodzin Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Dębicy.
W niedzielę 15 czerwca br. na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego  Pana Władysława Ortyla Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w VIII Targach Żywności Tradycyjnej  pn. „Festiwal Podkarpackich Smaków”, który odbył się w Górnie koło Sokołowa Małopolskiego. Podczas targów odbyła się prezentacja i degustacja podkarpackich produktów tradycyjnych oraz kiermasz rękodzieła ludowego. Targom towarzyszyły występy artystyczne  kapel i zespołów pieśni i tańca z województwa podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

W sobotę 14 czerwca br. na zaproszenie Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Uroczystościach Jubileuszu 120-lecia istnienia szkoły połączonych z 20-leciem przywrócenia szkole imienia Adama Mickiewicza. Po Mszy Św. w Kościele pw. Trójcy Świętej uczestnicy udali się do sali widowiskowej przy klasztorze OO. Franciszkanów, gdzie odbyła się okolicznościowa akademia. Następnie przybyli goście i absolwenci udali się do budynku szkoły przy ulicy Kraszewskiego, gdzie spotkali się z Panią Anną Korczewską Dyrektorem Szkoły i Gronem Pedagogicznym oraz zwiedzali pomieszczenia i sale lekcyjne. Uroczystości zakończył tradycyjny Piknik Rodzinny zorganizowany w ogrodach przy klasztorze OO. Franciszkanów w Jarosławiu.