W dniu 29 maja br. odbyły się obchody Jubileuszu 210-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. W uroczystości, na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i Uczniów Szkoły, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W Teatrze Maska w Rzeszowie w poniedziałek 28 maja br. odbył się XXIII finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Bajkowisko”. Organizatorem przeglądu była Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie. W imieniu  Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w dniu 27 maja br. odbyło się uroczyste zakończenie XLIV edycji Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Na zaproszenie dyrektora RCEZ w Nisku, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu wziął udział Pan Dariusz Bździkot Kierownik tarnobrzeskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W sobotę 26 br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce w czasie Ogólnopolskiej Konferencji „Polska jest wolna! – To jest moja matka, ta ziemia!” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „A jak ciebie kto zapyta…- ludzie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922” zorganizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W uroczystości wręczenia nagród wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W piątek 25 maja br. odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół w Stalach imienia prof. Stanisława Pawłowskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Dariusz Bździkot Kierownik tarnobrzeskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
W piątek 25 maja br. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zainaugurowana została trzydniowa międzynarodowa konferencja „Drogi do niepodległości” Przemyśl - Żółkiew - Lwów, w której w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył Pan Tomasz Wyszatycki wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji byli: Instytut Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu.
W piątek 25 maja br. odbył się Jubileusz 50 lat kształcenia w zawodach budowlanych w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w jubileuszu uczestniczyła Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych w dniu 25 maja br. miał miejsce IV Kongres Mediatorów Szkolnych. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w kongresie wzięła udział Pani Lucyna Małek-Adamiak – starszy wizytator. Organizatorem kongresu była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych we współpracy z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych, Stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych COPERNICUS oraz Stowarzyszeniem „Podkarpackie Centrum Mediacji”.
W Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie  w dniu 25 maja br. odbył się finał Konkursu Biblijnego dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. V-VII, pt. „Duch, który umacnia miłość” organizowanego przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Iwona Bereś wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W piątek 25 maja br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa „Rodzina onilne? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 3)”. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami konferencji byli: Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin Pan Rafał Czupryk, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Podkarpacka Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” oraz Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

W dniu 24 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Stępinie. Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy  Frysztak w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 24 maja br. odbyła się uroczystość nadania imienia Kraina Uśmiechu Miejskiemu Przedszkolu Nr 1 w Lubaczowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Dorota Kaleta wizytator  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 24 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkich Oczach odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorami Turnieju był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Wójt Gminy Wielkie Oczy. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Na terenie Parku Lubomirskich – campusu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w dniu 24 maja br. zorganizowano IX Dzień Nauki PWSW, którego celem jest pokazanie młodym ludziom, że nauka może być pasjonująca i atrakcyjna. Na zaproszenie Rektora w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, udział wziął Pan Tomasz Wyszatycki wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 24 maja br. odbyły się uroczyste obchody 200 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu. Na zaproszenie Wójta Gminy Czudec oraz Dyrektora Szkoły w uroczystościach wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


 W Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy w dniu 23 maja br. zorganizowano obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na zaproszenie Starosty Powiatu Dębickiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy w spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wziął udział Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w dniu 22 maja br. obył się finał XVIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach o Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku. Organizatorami olimpiady był Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.  W spotkaniu, na zaproszenie organizatorów, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
We wtorek 22 maja br. w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie odbył się finał I Edycji Konkursu Wiedzy o Finansach „Bankowcy naszych czasów, czyli skąd biorą się pieniądze”. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Fundacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju AVECO oraz Dyrektora Okręgowego Oddziału NBP w Rzeszowie w spotkaniu, podczas którego odbyła się uroczystość rozdania nagród, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W finale wzięło udział osiem szkół z województwa podkarpackiego.

W budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 22 maja br. odbył się uroczysty finał konkursu ekologicznego pt. „Znam się na przyrodzie, więc żyję z nią w zgodzie – przyroda mojej okolicy”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 19 maja br. w Klubie Pracownika Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej w Rzeszowie odbyło się uroczyste zakończenie X jubileuszowej edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Iwona Bereś wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W mijającym roku akademickim Politechnika Rzeszowska poprzez Wydział Chemiczny stała się platformą trzyetapowych zmagań z chemii najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 53 szkół województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. a
W dniu 19 maja br. odbyła się uroczystość nadania imienia Józefa Świątoniowskiego Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Jolanta Niedźwiedzka Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
W sobotę 19 maja br. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Machowej imienia Jana Pawła II. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców oraz Burmistrza Pilzna w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Leżajsku w dniu 18 maja br. odbyła się konferencja dla nauczycieli pt. „Robotyka edukacyjna w nauce programowania”. W otwarciu konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W Zespole Szkół w Hucie Krzeszowskiej w dniu 17 maja br. odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W oficjalnym otwarciu turnieju uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Wójt Gminy Harasiuki.
W dniu 15 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali sportowej przy II LO im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie. Na zaproszenie Dyrekcji II LO w spotkaniu wziął udział uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Wojewódzkim Domu Kultury  w Rzeszowie w dniu 10 maja br. odbył się Festiwal Kultury Młodzieży OHP. Na zaproszenie Pana Jerzego Cyprysia Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Przedsięwzięcie to miało na celu przedstawienie dorobku artystyczno-plastycznego i scenicznego młodzieży zrzeszonej w strukturach OHP.
W siedzibie Podkarpackiego Centrum Doskonalenia  Nauczycieli w Rzeszowie we wtorek 8 maja br. odbyło się Podkarpackie Forum Edukacji Zawodowej Branży Medycznej pod hasłem „Oczekiwania pracodawców wobec szkół kształcących przyszłe kadry ochrony zdrowia i opieki społecznej”. Na zaproszenie Pani Izabeli Pyry Dyrektora PCEN w Rzeszowie w forum uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Celem spotkania było pogłębienie współpracy medycznych szkół policealnych z województwa podkarpackiego z pracodawcami branży medycznej.
Na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniu 8 maja br. została otwarta wystawa „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)”. Na zaproszenie Bpa Edwarda Frankowskiego Prezesa Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, organizatora wystawy, w sympozjum o misji Kardynała Adama Kozłowskiego SJ w Afryce oraz uroczystym otwarciu wystawy wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniu 6 maja br. w Baranowie Sandomierskim odbyły się obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz Dyrektora Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, po której w budynku Zespołu Szkół i Placówek  w Baranowie Sandomierskim odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły.
W dniu 5 maja br. odbyła się uroczystość nadania imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w dniu 3 maja br. wzięła udział w uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Kościele Farnym w Rzeszowie. Następnie odbył się przemarsz Kompanii Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i pocztów sztandarowych na Rzeszowski Rynek i uroczystości przed pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki. Odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową, została odczytana preambuła Konstytucji 3 Maja, odbyło się wystąpienie Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego, miał miejsce również apel pamięci oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.
 
autor zdjęć:
Pani Izabela Fac - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
W środę 3 maja br. w Przemyślu odbyły się uroczystości z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystościach uczestniczyła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W Bazylice Archikatedralnej odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem Kampanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych Salezjańskiej Orkiestry Dętej i Chóru Magnificat. Następnie na Wzgórzu Zamkowym przy kamieniu upamiętniającym Konstytucję 3 Maja odbyły się uroczystości główne, w tym odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi, wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, złożenie przyrzeczenia strzeleckiego przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz złożenie pamiątkowych kwiatów.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 2 maja br. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas spotkania odbył się wykład historyczny prof. Andrzeja Chwalby, zostały wręczone obywatelstwa polskie, miała miejsce również część artystyczna o tematyce patriotycznej. Na zaproszenie Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniu 1 maja br. odbył się Uroczysty Jubileusz 115-lecia Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.  Na zaproszenie Pani Aleksandry Wanic Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Część oficjalna Jubileuszu miała miejsce w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.