We wtorek 31 marca br. odbył się Dzień Otwarty w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas Dnia Otwartego miało miejsce wręczenie stypendiów dla najlepszych studentów ufundowanych przez firmę LiuGong Dresseta Machinery.  Pani Dyrektor Zofia Igras  uczestniczyła również w Finale XII Powiatowego Konkursu „Skutecznie szukam pracy” zorganizowanego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 
W dniach 28-31 marca br.  w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się konferencja pt. „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?” podsumowująca doświadczenia z wdrażania nowej formy nadzoru pedagogicznego i upowszechniania wymagań państwa wobec szkół i placówek oświatowych. W konferencji, którą otworzyła Pani Joanna Berdzik Wiceminister Edukacji Narodowej,  uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Podczas spotkania uczestnicy zajmowali się planami, pomysłami i przykładami dobrych praktyk pokazujących konkretne rozwiązania stosowane dla kreowania i zmiany szkolnej rzeczywistości. Organizatorami konferencji był Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński oraz Era Ewaluacji, realizujący wspólnie projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.
W sobotę 28 marca br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie obradował XXIV Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego. Otwarcia Sejmiku dokonał Prof. Andrzej Kwolek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Podczas obrad głos zabrali m.in. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Pani Monika Prokop Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Uczestnicy Sejmiku zwiedzali także wystawy prac jakie wykonali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorami Sejmiku byli: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej na czele z Dyrektorem ks. Stanisławem Słowikiem.


Wieczorem 27 marca br. w Auli budynku „Collegium Administrativum” w Rzeszowie odbyła się uroczysta Inauguracja Obchodów 20-lecia Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Podczas okolicznościowego wystąpienia Prof. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA przypomniał historię i dokonania uczelni. Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości byli m.in. Pan Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm RP, Pani Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”.

W piątek 27 marca br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego dla województwa podkarpackiego nt. „Zmiany w sieci szkół w województwie podkarpackim w latach 2012-2015”. W spotkaniu, któremu przewodniczyła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, będąca jednocześnie Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS), uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty i Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji, a także Pan Marek Rząsa Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i związków zawodowych.

W Centrum Kulturalnym w Przemyślu w dniu 26 marca br. odbył się Uroczysty Koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Mychajła Werbyckiego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza oraz uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w koncercie uczestniczyła Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu.
W czwartek  26 marca br. w Kampusie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie zorganizowano II Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obchody połączone były z uroczystym rozpoczęciem roku Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, do której przystąpiło ponad 50 podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych. Otwarcia Święta dokonali Prof. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA w obecności m. in. Pani Krystyny Skowrońskiej Posła na Sejm RP, Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego i Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz komendantów i dowódców służb mundurowych. Natomiast wykład inauguracyjny pt. "Czy Polska jest bezpieczna?" wygłosił Prof. Zbigniew Ćwiąkalski były Minister Sprawiedliwości. Uczniowie, którzy przybyli na uroczystości, mogli wysłuchać koncertu orkiestry wojskowej, zobaczyli pokazy umundurowania  formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, uczestniczyli w warsztatach detektywistycznych oraz w licznych konkursach, quizach i turniejach tematycznych.


W dniach 23-24 marca br. w Sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zorganizowano cykl 4 konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i jego Oddziałów w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu pt. „Wymagania jako inspiracja do myślenia o środowiskach uczenia się”. Celem warsztatów moderowanych przez trenerów „Ery Ewaluacji” było udoskonalenie narzędzi badawczych do zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Konferencja, którą otworzył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, zorganizował Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 


We wtorek 24 marca br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zorganizowano konferencję  nt. „Bezpieczeństwa w CBRN”, stanowiącą I etap przygotowań do ćwiczeń w zakresie reagowania na zagrożenia pk. „Eden”. W konferencji, którą otworzyła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, wzięli udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, komendanci i dowódcy służb mundurowych oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu całego województwa podkarpackiego. 


W dniach 19-21 marca br. w Akademii Europejskiej w Otzenhausen zorganizowano IX Polsko-Niemiecko-Ukraińską Konferencję Pedagogiczną pt. „Uczymy się z przeszłości 1945-2015. 70 lat pokoju w Europie?”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali:  Pan Jerzy Węgrzynowski Dyrektor Spohns Haus, Pani Helma Kuhn-Theis Pełnomocnik Rządu Kraju Saary do Spraw Europejskich, Pan Arno Krause Przewodniczący Zarządu Akademii Europejskiej Otzenhausen oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. W konferencji udział wzięło blisko stu uczestników, w tym dyrektorzy i nauczyciele ze szkół z Podkarpacia, Małopolski i Śląska, które biorą udział w wymianie szkolnej między stroną polską i niemiecką. W ramach konferencji jej uczestnicy wzięli także udział w wycieczce Doliną Renu i do Koblencji. Organizatorami konferencji, odbywającej się pod patronatem Ministra Finansów i Spraw Europejskich  Kraju Saary w Niemczech, było Stowarzyszenie na rzecz Europejskiego Kształcenia Ekologicznego Spohns Haus i Akademia Europejska Otzenhausen we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.