W okresie wakacyjnym uczestnicy kolonii i obozów przebywających w Rzeszowie odwiedzają Podkarpackiego Kuratora Oświaty  i pracowników Kuratorium. 23 lipca Pan Jacek Wojtas spotkał się z dziećmi i ich wychowawcami z półkolonii „Wakacje  w mieście 2013” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wzrastanie” w Przemyślu.

W sobotę 20 lipca br. odbył się uroczysty Ingres do Katedry Rzeszowskiej nowego Biskupa Jana Wątroby. Wśród licznie przybyłych gości oraz mieszkańców miasta i diecezji rzeszowskiej w uroczystościach uczestniczył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.
19 lipca br. Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas uczestniczył w pracach Zespołu Zadaniowego ds. kapitału ludzkiego i społecznego. W trakcie spotkania dokonano identyfikacji strategicznych dla województwa podkarpackiego przedsięwzięć rozwojowych, których realizacja będzie możliwa w latach 2014-2020. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
W dniu 16 lipca na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Teresy Kubas-Hul Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas uczestniczył w XXXVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Podczas posiedzenia przedstawiono projekt uchwały w sprawie aktualizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. W sesji, która odbyła się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego, uczestniczyła m.in. Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. 
12 lipca na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol Pana Stanisława Wosia i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Szawary, Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej inaugurującej XIV Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski w Narolu. W sesji, która odbyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Narolu, wśród licznych gości uczestniczył także Pan Dariusz Tracz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, który reprezentował Panią Wojewodę.W dniu 30 czerwca br. Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas w imieniu Wojewody i swoim własnym wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Wierzbna. Impreza odbyła się przy licznym udziale zaproszonych gości w tym m.in. Posłów na Sejm RP Pana Tomasza Kuleszy i Pana Mieczysława Kasprzaka oraz mieszkańców Wierzbnej i całej gminy. Podczas uroczystości wspominano Panią Agatę Baran Dyrektora Zespołu Szkół w Wierzbnej, która zmarła kilka dni wcześniej. Gospodarzem imprezy był Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń.

30 czerwca Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty w imieniu Wojewody i swoim własnym wziął udział w otwarciu kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Bajdy. W imprezie uczestniczył Pan Sławomir Stefański Wójt Gminy Wojaszówka.
W dniu 30 czerwca br. w Birczy odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. W uroczystości w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Kontroli w Przemyślu. Gospodarzem imprezy był Pan Józef Żydownik Wójt Gminy Bircza.
W dniu 28 czerwca br. na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas w imieniu Wojewody Podkarpackiego i swoim własnym uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym Europejski Stadion Kultury. W sali sesyjnej rzeszowskiego Ratusza spotkali się goście, którzy przybyli do Rzeszowa na imprezy festiwalowe. Po spotkaniu jego uczestnicy udali się na Stadion Miejski, gdzie wysłuchali koncertu „Zjednoczeni w Różnorodności”.
W dniu 28 czerwca Pani Barbara Obara Kierownik Wydziału Kontroli w Tarnobrzegu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013 połączoną z jubileuszem 30-lecia Przedszkola Nr 15 w Tarnobrzegu, którego dyrektorem jest Pani Teresa Sałek.