30 listopada br. odbył się briefing prasowy, podczas którego podano szczegóły inicjatywy "Polakom na  Ukrainie". W briefingu udział wzięła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Andrzej Berestecki Prezes Przemyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz Pan Mikołaj Tokarz - Dyrektor Zarządzający Siecią Sklepów Własnych Nasz Sklep (spółka wchodzi w skład GK Specjał). Celem akcji jest organizacja zbiórek produktów spożywczych, które trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic oraz innych miejscowości na Ukrainie. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty zwróciła się z prośbą do dyrektorów podkarpackich szkół o stworzenie miejsc zbiórek na terenie ich placówek. 


29 listopada br. obyła się w Ratuszu oraz na Placu Cichociemnych 
w Rzeszowie uroczystość upamiętnienia Michała Stasiuka zamordowanego za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Wydarzenie było częścią programu "Zawołani po imieniu", który realizuje Instytut Pileckiego. Program poświęcony jest osobom narodowości polskiej zamordowanym za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Dzięki działaniom podejmowanych wspólnie z rodzinami ofiar i samorządami pamięć o tych, którzy wykazali się heroizmem w obliczu niemieckiego terroru, staje się częścią lokalnej, a w konsekwencji - także powszechnej świadomości historycznej. Kwiaty pod tablicą upamiętniającą złożyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego obchodził 28 listopada 2022 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 20-lecie swojej działalności kontrolnej. W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Na zaproszenie Pana Jarosława Skolika Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w jubileuszu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

25 listopada 2022 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie II kadencji Naukowej Rady Programowej Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz" w siedzibie PCN w Jasionce. Na zaproszenie Pana Damiana Drąga Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

23 listopada br. w Hotelu Bristol miały miejsce uroczyste obchody podwójnego jubileuszu 70-lecia Telewizji Polskiej oraz 60-lecia Telewizji na Rzeszowszczyźnie. Pracownicy Telewizji Polskiej w Rzeszowie zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi oraz brązowymi medalami za długoletnią służbę. Odznaczenia wręczyła Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart. Podczas uroczystości przedstawiono historię powstania Telewizji Polskiej oraz przybliżono postać wynalazcy i prekursora telewizji Jana Szczepanika. Wydarzenie uświetnił koncert Piotra Nalepy. W Jubileuszu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

21 i 22 listopada br. odbyła się IV edycja Konferencji Naukowej "Strefa Innowacji", której celem było wsparcie dyrektorów i nauczycieli w realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" oraz podnoszenie ich kompetencji cyfrowych. Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas części oficjalnej podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Celem porozumienia jest wspieranie uczniów techników oraz innych szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego poprzez organizowanie dla nich zajęć prowadzonych przez pracowników Politechniki, udostępnienie uczniom bazy laboratoryjnej Uczelni, zapewnienie opieki merytorycznej przy dokonywaniu zmian w programach nauczania oraz przy organizacji konkursów szkolnych, a także organizowanie wspólnych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym. Strony zobowiązały się również do organizacji projektów: "Naukolatek - Nastoletni Naukowiec", którego celem jest włączenie w rozwój polskiej nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz "Biznak - Rozwijanie i wspierania aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych" czyli wychwytywanie talentów praktycznych u uczniów szkół ponadpodstawowych, poprzez zachęcanie ich i zlecanie rozwiązywania problemów technicznych, funkcjonalnych czy technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa. 

Pierwszy dzień konferencji dedykowany był uczniom, dla których przygotowano zajęcia w formie lekcji pokazowych prowadzonych przez nauczycieli wykorzystujących nowe rozwiązania TIK w swojej pracy. Ponadto w trakcie całego dnia młodzież mogła skorzystać z urządzeń takich jak symulator lotu samolotem F35, łazik marsjański czy bolid Koła Naukowego Racing Team. Drugiego dnia odbywały się wykłady i warsztaty dla nauczycieli poruszające zagadnienia z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w szkołach. Gościem specjalnym konferencji był Dr. John Collick - dyrektor międzynarodowej strategii edukacyjnej firmy Promethean, światowego lidera w interaktywnej technologii edukacyjnej. 

O tym jak efektywnie rozwijać potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości młodych Polaków rozmawiano podczas konferencji "Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą", która odbyła się 22 listopada w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. W spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

W roku 2020 przypadła dwudziesta rocznica działalności Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Z tej okazji ustanowiono nagrodę honorową Veritas et Memoria - Prawda i Pamięć, która kierowana jest do osób i instytucji aktywnie wspierających i współpracujących z IPN w jego pracy ustawowej. W 2022 r. kapituła nagrody przyznała statuetkę Veritas et Memoria Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za pomoc w realizacji zadań Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie edukacji, nauki, dokumentowania i archiwizacji, upamiętniania oraz popularyzacji wiedzy historycznej, a także wspierania działań w utrwalaniu tradycji i pamięci narodowej. Z rąk wiceprezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy statuetkę odebrała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

Fot. źródło: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie


21 listopada 2022 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zagubić talentu". Podczas uroczystej gali wręczono stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla najzdolniejszych uczniów z terenu województwa podkarpackiego. Program "Nie zagubić talentu" finansowany jest w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w wydarzeniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
 

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w otwarciu nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy 18 listopada br. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z wychowankami i ich opiekunami oraz zwiedzaniem budynku. Następnie miała miejsce część oficjalna, podczas której przecięto wstęgę symbolicznie otwierając szkołę. Wydarzenie uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Pierwszej Damie towarzyszyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

"Dziękuję, że w bardzo mądry sposób wspierają Państwo dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Uważam, że najważniejsze to inwestować w edukację. Dzięki stworzeniu tak dobrych warunków dzieci i młodzież będą mogły jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym i samodzielnie egzystować w dorosłym życiu" – podkreślała Agata Kornhauser–Duda podczas uroczystości.


O problemie uzależnień od nikotyny i innych substancji toksycznych występujących w papierosach i e-papierosach rozmawiano dziś - 17 listopada na Konferencji "Nowe oblicza epidemii, e-papierosy, zastępcze środki psychoaktywne i..." zorganizowanej przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia. Uzależnienie od elektronicznych papierosów to w ostatnim czasie jedno z największych wyzwań medycyny. Z badań wynika że pali je regularnie już co trzeci uczeń w wieku 15-19 lat. Nauczyciele i pedagodzy mieli okazję do wysłuchania wykładów ekspertów oraz wymiany poglądów o  tym w jaki sposób rozmawiać o problemach uzależnień z młodzieżą i jakie podjąć działania z zakresu edukacji antynikotynowej w szkole. W Konferencji udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

                            


 

W ramach Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Krosno wręczono za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2021/2022 stypendia w formie jednorazowej nagrody. Uroczystość z udziałem Pana Stanisława Fundakowskiego Wicekuratora Oświaty odbyła się 16 listopada 2022 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w Rzeszowie Mszą Świętą w Kościele Farnym. Następnie na Placu Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wraz z innymi uczestnikami złożyła kwiaty. Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki wręczyła odznaczenia państwowe. Po części państwowej odbyła się uroczystość nadania imienia Ojców Niepodległości Sali Kolumnowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Odsłonięto tablicę pamiątkową, którą zdobią sylwetki: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. 


10 listopada 2022 r. miała miejsce wizyta Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Minister wziął udział w akcji "Szkoła do hymnu" oraz uroczyście wręczył ks. dr Leszkowi Przybylskiemu - dyrektorowi michalickiej szkoły symboliczny czek na kwotę 2 850 000 zł. Środki te pochodzą z programu "Inwestycje w oświacie"
i zostaną przeznaczone na rozbudowę szkoły o budynek dydaktyczny pełniący funkcję astrobazy. Minister oficjalnie otworzył również nowe klasopracownie do nauki fizyki oraz astrofizyki, które powstały w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w oparciu o autorskie pomysły pracowników szkoły. 


 

Dnia 11 listopada 2022 r. w Jarosławiu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pw. NMP Królowej Polski, a następnie na Placu Mickiewicza pod tablicą upamiętniającą wyjście z ziemi jarosławskiej kompanii legionowej (wciągnięcie flagi państwowej na maszt, Hymn RP w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa, Niepodległościowy Apel Pamięci,  salwa honorowa, złożenie kwiatów). Uroczystość zakończył koncert „Nadzieja na wolność w piosence skryta” w wykonaniu Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej oraz solistek Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Jarosławia, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w uroczystości wzięła udział Pani Ewa Jakubas starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski 10 listopada br. wziął udział w uroczystości ślubowania kadetów klas mundurowych, która odbyła się w obiektach Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. 

"Etos nauczyciela" to tytuł konferencji z cyklu „Nauczyciele w służbie Niepodległej”, która odbyła się 8 listopada br. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestnicy rozmawiali o znaczeniu ważnej misji społecznej jaką jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia oraz roli nauczycieli w tym procesie. Wykład pod tytułem Etos nauczyciela w Niepodległej - rys historyczny wygłosił prof. dr hab. Roman Pelczar, natomiast Etos nauczyciela w kontekście współczesności -  dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona błogosławionej Natalii Tułasiewicz - patronce nauczycieli, polonistce, poetce, której aktywność zawodowa przypadła na okres międzywojenny. 


28 października br. odbył się Jubileusz 70-lecia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Na zaproszenie Dyrektora, Nauczycieli i Pracowników w wydarzeniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.