W dniu 30 maja br. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia działalności artystycznej Zespołu Tańca Ludowego „Rzeszowianka”. Zespół powstał w 2000 roku w wyniku współpracy Młodzieżowego Domu Kultury i Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie. Poprzez swoją działalność przyczynia się do kultywowania i upowszechniania rodzimego folkloru i tradycji narodowych. Podczas jubileuszowych uroczystości Podkarpackiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie.


W dniu 29 maja 2015 r. w Zespole Szkół im. Św. Jana Kantego w Tryńczy i na mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego odbył się finał wojewódzki ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w oficjalnym otwarciu turnieju uczestniczył Robert Zygmunt specjalista d. s. obronnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W piątek 29 maja br. w Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym  Hala Podpromie w Rzeszowie Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty wzięła udział w seminarium dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Uczymy się szacunku dla chleba”, które odbyło się w ramach Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 2015. W trakcie seminarium odbyły się rozstrzygnięcia trzech wojewódzkich konkursów plastycznych dla dzieci o tematyce nawiązującej do hasła Targów, w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję”. Organizatorem seminarium był Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Świlczy i Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie.

W sali konferencyjnej sanatorium „Zimowit” w Rymanowie Zdroju w dniach 28-29 maja br. odbyła się ogólnopolska konferencja „Funkcjonowanie szkół specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej w świetle zmieniających się przepisów prawa”. W otwarciu konferencji w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół specjalnych. Organizatorem konferencji był Marszałek Województwa Podkarpackiego wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
W dniach 28-29 maja br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Dobroczynność, Filantropia i Praca Socjalna” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystym rozpoczęciu Konferencji wieczorem 28 maja br. wziął udział Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Istotnym elementem prowadzonych dyskusji podczas Konferencji było omówienie postaw filantropijnych i charytatywnych, ze zwróceniem uwagi na filozoficzne podstawy pomocy drugiemu człowiekowi, osobowości prospołeczne oraz trud niesienia pomocy innym ludziom. Celem konferencji było zwiększenie szansy powrotu na rynek pracy i ograniczenie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W Tarnobrzeskim Domu Kultury w czwartek 28 maja br. odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Tarnobrzega. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Sesji uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Sesję poprzedziła Msza Św. w intencji Miasta i Mieszkańców odprawiona w kościele O. O. Dominikanów. Podczas Sesji wręczono mi. in.  medale „Sigillum Civis Virtuti” zasłużonym dla Miasta Tarnobrzega. Zebrani w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury mogli wysłuchać okolicznościowego wykładu Pana Tadeusza Zycha, który przypomniał historię powstania Tarnobrzega. Na zakończenie uroczystości z programem artystycznym wystąpili uczniowie tarnobrzeskiej Szkoły Tańca Samba oraz dziewczynki z chórku wokalnego Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu.

W środę 27 maja br. w auli Regionalnego Centrum  Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Mobilny uczeń – dobry pracownik" realizowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas konferencji zaprezentowano projekt pt. „Europa dla młodzieży” Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Zostały również wręczone certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność uczestnikom projektu.
W siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu we wtorek 26 maja br. odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Klastra Edukacji Zawodowej przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu  uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas spotkania podsumowano działania podejmowane na celu rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz powstałe nowe partnerstwa pomiędzy firmami, szkołami i uczelniami.  Powołany został skład Zarządu oraz Regulamin Klastra. Misją Klastra jest wspieranie szeroko rozumianego sektora edukacji zawodowej tak, aby lepiej odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy.


W Zespole Szkół w Dydni we wtorek 26 maja br. odbyła się uroczystość Dnia Patrona Gimnazjum – Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 5. rocznicę nadania szkole imienia. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Barbara Dżugan starszy wizytator z krośnieńskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 26 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp. i na przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w oficjalnym otwarciu turnieju uczestniczył  Pan Robert Zygmunt specjalista d. s. obronnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami Finału był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie wspólnie z Komendą  Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego.

W dniu 23 maja br. odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Obchodów oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Uroczystość rozpoczęła Msza  Św. dziękczynna w Kościele Parafialnym w Iwoniczu-Zdroju, po której złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą ks. dr. Janowi Rąbowi. Następnie w Zespole Szkół odbyła się część oficjalna i artystyczna. Spotkanie uświetnił koncert muzyczny Mistrzów Świata w Akordeonie ze Szkoły Muzycznej z Sanoka.
W sobotę 23 maja br. na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystościach Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowanych z okazji 25-lecia Odrodzonej Samorządności. Po Mszy Św. w Kościele Farnym w Rzeszowie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta udając się do Wojewódzkiego Domu Kultury na okolicznościową konferencję. Tam w sali widowiskowej przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i reprezentanci samorządów terytorialnych w trakcie wystąpień omówili sukcesy i stan obecny odrodzonej samorządności. Następnie podczas uroczystej Gali wręczono nagrody najlepszym samorządowcom oraz najzdolniejszej młodzieży z całego województwa podkarpackiego.


W dniu 22 maja br. na zaproszenie Pana Stanisława Zamsa Dyrektora Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wziął udział w III Podkarpackim Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych oraz Turnieju Glazurników Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego z okazji 70-lecia ZDZ.
W piątek 22 maja br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku imienia płk. Stanisława Dąbka. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła Msza Św.  w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku. Następnie w budynku Szkoły odbyła się cześć oficjalna oraz artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły.
W Zespole Szkół w Trzcianie w dniu 22 maja br. odbyła się uroczystość 140-lecia istnienia szkoły. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w jubileuszu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Organizatorami i Gospodarzami uroczystości byli Pani Zofia Draus Dyrektor Zespołu Szkół oraz Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza.


W piątek 22 maja br. na obiektach Strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu pracownicy Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie i Oddziałów w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu uczestniczyli w szkoleniu w ramach obrony cywilnej i przygotowania do sytuacji kryzysowych. Szkolenie obejmowało pokaz podstawowych czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowych oraz instruktaż w zakresie posługiwania się bronią strzelecką. Po zakończeniu szkolenia odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Podkarpackiego Kuratora Oświaty.


W czwartek 21 maja br. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy.  Na zaproszenie Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Wioletta Durda starszy wizytator z tarnobrzeskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie .

W dniu 20 maja br. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Brzozowie odbyła się 54 edycja wojewódzkich zawodów strzeleckich „O srebrne muszkiety”. Patronat honorowy nad zawodami sprawuje Minister Obrony Narodowej. Imprezę zorganizowało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z przedstawicielami Ligi Obrony Kraju oraz przy pomocy Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie. W zawodach wzięło udział 28 uczniów z 5 szkół podkarpackich. Do etapu ogólnopolskiego, który zostanie przeprowadzony w dniach 1-3 czerwca w Bydgoszczy, zakwalifikowały się 2 drużyny (chłopcy i dziewczęta) z Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. W imieniu organizatora – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w zawodach wziął udział Pan Robert Zygmunt specjalista d. s. obronnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W Publicznym Gimnazjum w Miejscu Piastowym w dniu 20 maja br. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Świętego Jana Pawła II. Na zaproszenie dyrektora, pracowników i uczniów Gimnazjum w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. W trakcie oficjalnej części uroczystości miało miejsce odczytanie aktu nadania imienia szkole, przekazanie sztandaru przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W części artystycznej wystąpili uczniowie Gimnazjum z okolicznościowym programem.
W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w środę 20 maja br. odbyła się uroczystość  VIII Rocznicy Nadania Imienia Placówce. Na zaproszenie Starosty Lubaczowskiego oraz Dyrektora Zespołu Placówek w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Elwira Węgrzyn wizytator przemyskiego oddziału  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Konkatedrze p.w. św. Stanisława BM w Lubaczowie, po której odbyło się poświęcenie Tablicy Pamiątkowej oraz część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Placówek.
W środę 20 maja br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty pełniący funkcję Prezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie wziął udział w oficjalnym rozpoczęciu Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Biegach Rozstawnych „Festiwal Sztafet”. W zawodach wzięło udział blisko 350 uczestników reprezentujących 40 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego Podkarpacia. Zawody rozegrano na stadionie lekkoatletycznym „Resovia” w Rzeszowie.


W dniach 18-19 maja br.  w hotelu Grein w Rzeszowie odbyło się spotkanie pt. „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek” zorganizowane na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem spotkania było testowanie modeli rozwiązań  związanych z efektywnym zarządzaniem szkołą i placówką.
W poniedziałek 18 maja br. w Sali Narad Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie, któremu przewodniczyła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, dotyczyło współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami  i urzędami na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku na terenie województwa podkarpackiego. Uczestniczący w spotkaniu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty omówił działania Kuratora i jego służb mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji. Przypomniał także, że, jak co roku, został uruchomiony telefon interwencyjny pod numerem 728823622, który funkcjonuje całodobowo.