W dniach 23-24 listopada w Warszawie odbył się VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej. Tematyką wiodącą sejmiku był „SPORT SZKOLNY – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU” W Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Poseł RP Tomasz Kulesza wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem w dniu 20 listopada wzięli udział w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych z terenu miasta Przeworska i powiatu przeworskiego
18 listopada 2010 r.
W Hotelu „Hetman” w Rzeszowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna „MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ POPRZEZ PARTNERSTWO”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy między Podkarpaciem a Krajem Saary. W wydarzeniu tym wzięli udział: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Wicekurator Antoni Wydro, Dyrektor Wydziału Kontroli Zofia Igras, Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Marek Kondziołka, przedstawiciele szkół z Ukrainy, kraju Saary oraz z Podkarpacia. Organizatorem konferencji było: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
17 listopada 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
15 listopada 2010 r.
W teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie programu „Świadectwo dojrzałości społecznej” realizowanego w roku szkolnym 2009/2010. Podczas uroczystości Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas złożył gratulacje oraz wręczył „Świadectwa Dojrzałości Społecznej” uczniom, którzy od września 2009 do sierpnia 2010 oddawali honorowo krew. W tegorocznej edycji wzięło udział 1446 uczniów z 47 szkół ponagimnazjalnych.
13 listopada 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w spotkaniu z prof. Jerzym Buzkiem Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Spotkanie odbyło się na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

11 listopada w Święto Niepodległości pracownicy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyli w uroczystościach związanych z tym świętem m.in. w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Krośnie oraz Jaśle.
6 listopada 2010 r.
W Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas spotkał się z kandydatami na dyrektorów szkół i placówek. Głównym tematem spotkania była polityka oświatowa pod hasłem: „Główne kierunki polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2010/2011”.
4 listopada 2010 r.
We Wspólnocie Szkolnej Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu odbyły się obchody 70 rocznicy zbrodni Katyńskiej. Podczas uroczystości Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas zasadził Dąb Pamięci, którym upamiętniono por. Romana Gąsiora i por. Stanisława Marmuzniaka.
2 listopada 2010 r.
Prezydent RP Bronisław Komorowski w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wręczył odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej, którzy zasłużyli się w czasie tegorocznych powodzi. W uroczystości uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.
W dniu 1 listopada Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w kweście na starym cmentarzu w Jarosławiu. Datki ze zbiórki zostały przeznaczone na odnowę zabytkowych grobowców. Organizatorem kwesty jest fundacja „Necropolis Jaroslaviensis”.
28 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w obchodach 105 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego połączone ze Związkowym Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Kurator wręczył odznaczenia państwowe i resortowych.