W dniu 28 czerwca br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Na zaproszenie Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie w posiedzeniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniu 27 czerwca br. w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach obyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Na zaproszenie Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sesji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Podczas sesji Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki odznaczyła zasłużonych dla powiatu Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.  W sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W niedzielę 24 czerwca br. obyły się obchody Jubileuszu 150-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Nowosielcach. W obchodach wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej w dniu 23 czerwca br. odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia Zbyszka Cyganiewicza. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Alicja Krzak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Szkole Podstawowej im. Marii Skodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie w piątek 22 czerwca br. odbyła się Wojewódzka Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2017-2018 oraz Jubileusz 60-lecia Szkoły. W uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Podhalicz Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


 
W Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnobrzegu w dniu 22 czerwca br. miał miejsce Jubileusz 50-lecia szkoły połączony z uroczystością zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Na zaproszenie p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Dyrektora Szkoły, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu uczestniczył Pan Dariusz Bździkot Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu.
W piątek 22 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Na zaproszenie Dyrekcji Liceum w spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła Pani Magdalena Ćwikła wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w dniu 22 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie dyrektor Janiny Godlewskiej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Rzeszowie.W piątek 22 czerwca br. odbyła się uroczystość otwarcia budynku przedszkola w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty  w spotkaniu wzięła udział Pani Alicja Krzak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszenie zostało wystosowane przez Wójta Gminy Dębica oraz Dyrekcję Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu.
W dniu 21 czerwca br. odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego w Mirocinie.  Na zaproszenie Wójta Gminy Przeworsk oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniu 20 czerwca br. w Teatrze Maska w Rzeszowie odbył się XIV Międzyprzedszkolny Przegląd Dziecięcych Zespołów Muzycznych „Przedszkolna Orkiestra”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w przeglądzie uczestniczyła Pani Alicja Bialic Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Przeglądu było Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie.
W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w środę 20 czerwca br. odbyła się Gala „Młodzi Nieprzeciętni”, podczas której zostały wręczone dyplomy, nagrody i statuetki Prezydenta Miasta Mielca. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie w dniu 20 czerwca br. odbyło się podsumowanie X edycji programu „Talent Powiatu Lubaczowskiego”.  Na zaproszenie Starosty Powiatu Lubaczowskiego oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Teatrze Maska w Rzeszowie w dniu 19 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, którego organizatorem był Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie. Podsumowanie Przeglądu miało miejsce 25 maja br. w Młodzieżowym Domu kultury w Rzeszowie, gdzie na scenie zaprezentowało się 11 grup teatralnych. W Teatrze Maska zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć 3 najlepsze spektakle, a Laureatom wręczono nagrody. Wśród zaproszonych gości była Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w dniu 19 czerwca br. odbyła się Gala Laureatów 14. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Ja i świat”. W Gali wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniu 20 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przyłęku. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, na zaproszenie Wójta Gminy Niwiska oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłęku, w imprezie wziął udział Pan Dariusz Bździkot Kierownik Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu.
W poniedziałek 18 czerwca br. odbyły się uroczystości związane z obchodami 30-lecia Szkoły Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie. Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników oraz Społeczności Uczniowskiej, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu wzięła udział Pani Barbara Król wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W sali widowiskowej Domu Kultury i Kina „Kosmos” w Dębicy w dniu 18 czerwca br. odbyła się miejska uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/18. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Dębica, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu wzięła udział Pani Jolanta Wasilewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 18 czerwca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej odbyła się akademia patriotyczna z okazji przyjazdu delegacji szkoły partnerskiej na Litwie – Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach. Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Młodzieży Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.