12 stycznia 2023 r. w Sanktuarium Jana Pawła II w Parafii św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie odbyło się Spotkanie Opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Na zaproszenie Przewodniczącego Społecznej Rady Rodziny Szkół Jana Pawła II Krzysztofa Majkowskiego w spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnił spektakl "Boże Narodzenie" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich, jasełka przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie oraz koncert kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.  

Upowszechnienie wiedzy o możliwości wykorzystania nauki gry w szachy w ramach nauczania matematyki i informatyki w szkole; popularyzacja gry w szachy jako narzędzia doskonalenia umiejętności logicznego myślenia, analizy, strategii i taktyki; wyłonienie najlepszych szkół ponadpodstawowych zgłoszonych do udziału w turnieju to główne cele Politechnicznego Turnieju Szachowego Szkół Ponadpodstawowych, który odbył się 11 stycznia 2023 r. w Rzeszowie. W rozpoczęciu spotkania udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, która jest jednocześnie (wraz z Politechniką Rzeszowską, Fundacją Edukacyjną IT i Szachy oraz Fundacją Medyk) współorganizatorem Turnieju.


  

Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie Pan mł. insp. Jacek Juwa oraz Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR Pan Krzysztof Szczurek wzięli udział w briefingu prasowym Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, który dotyczył bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku. Spotkanie odbyło się 10 stycznia w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 - Aktualnie zatwierdzonych zostało 300 różnych form wypoczynku zimowego, w których udział weźmie 10 544 dzieci i młodzieży z Podkarpacia, w tym 5 263 w miejscu zamieszkania (półkolonie w szkołach, MDK , MOK, MOSiR), w wypoczynku krajowym (czyli takim kiedy dzieci nocują poza domem) udział weźmie 5 024 dzieci oraz  229 dzieci wyjedzie za granicę. W roku bieżącym najczęściej wybieranym kierunkiem podróży zagranicznych jest Słowacja, Włochy, Hiszpania, Austria. Jeśli chodzi o wypoczynek krajowy przeważająca część uczestników spędzi go w województwie podkarpackim. Dużą popularnością cieszy się również województwo małopolskie. Największa liczba kolonii, półkolonii i obozów zgłoszona została przez: Szkoły, Młodzieżowe Domy Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Organizacje Harcerskie, Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Biura Podróży, Stowarzyszenia. Wszelkie informacje na temat wypoczynku, organizatorów oraz bazy wypoczynku są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.mein.gov.pl - mówiła Małgorzata Rauch.
9 stycznia br. Rzeszowskie Centrum Integracji zainaugurowało swoją działalność. Jednostka powstała z inicjatywy IMO (Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji), w partnerstwie z Fundacją EKOS i Szkołą Językową Germanitas oraz we współpracy z władzami miasta Rzeszowa. Jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby związane z włączaniem uchodźców z Ukrainy na lokalny rynek pracy. Centrum oferuje uchodźcom szeroki zakres usług integracyjnych: bezpłatne kursy języka polskiego i angielskiego, doradztwo zawodowe i biznesowe, pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia aktywizujące i zawodowe oraz opiekę nad dziećmi podczas zajęć językowych czy konsultacji. Działania i inicjatywy Centrum będą także wspierać integrację uchodźców z lokalną społecznością. RCI mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 28 i przy ul. Podwisłocze 48. W uroczystości otwarcia Centrum na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.