W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach w dniu 20 grudnia br. odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe. Na zaproszenie Dyrektora SOSW w Ropczycach w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W dniu 16 grudnia br. w Sali Audytoryjnej im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się konferencja „Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży. Analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych”. W konferencji uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Organizatorami konferencji był Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

W Sali Audytoryjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 16 grudnia br. odbyła się konferencja informacyjno-metodyczna na temat realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez szachy w szkole”. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Organizatorami konferencji był Polski Związek Szachowy, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.  


W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w dniu 15 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni patronackiej, w ramach autorskiego programu „Kreatywna szkoła Dekoral”. Na zaproszenie Dyrektora ZSKU w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie w czwartek 15 grudnia br. odbyła się Podkarpacka Regionalna Konferencja Rad Rodziców. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. Organizatorami konferencji byli Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole”. We wtorek 13 grudnia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Lekcja RP pt. „Nasza solidarność” nawiązująca do 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.  Podczas spotkania Pan Andrzej Duda Prezydent RP wręczył zasłużonym osobom odznaczenia państwowe.  W uroczystościach w Pałacu Prezydenckim wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty . 


Co roku „Caritas” organizuje zbiórkę żywności w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. Zbiórka żywności przez świętami Bożego Narodzenia w tym roku odbywa się  w dniach 9 i 10 grudnia. Wolontariusze zbierają artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, z których placówki „Caritas” przygotują świąteczne posiłki i paczki dla osób ubogich i potrzebujących. W akcji w jednym z rzeszowskich sklepów wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty . 


W dniach 9-10 grudnia br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa odbywa się EKOGALA – Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości.  W otwarciu EKOGALI w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła  Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia są: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezes Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego oraz Wójt Gminy Trzebownisko.

W czwartek 8 grudnia br. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie odbyła się konferencja „Kapitał ludzki na rzecz rynku pracy”,  zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Konferencja skierowana  była do środowisk działających na styku rynku pracy i edukacji – zwłaszcza szkół o profilu zawodowym, centrów kształcenia praktycznego, organów prowadzących, instytucji kształcenia ustawicznego oraz instytucji rynku pracy.


W Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie w dniach 7-9 grudnia br. odbywa się II Kongres Mediatorów Szkolnych „Żeby innych zapalać trzeba płonąć” – kuźnia mediatorów i strażników pokoju – koncyliatorów (osób łagodzących konflikty). W otwarciu kongresu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświat wspólnie z goszczącą  w dniu 6 grudnia br. w Rzeszowie Panią Teresą Wargocką  Wiceminister Edukacji Narodowej odwiedziły Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie z prezentami z okazji Mikołajek.


W dniu 6 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce odbyła się Ogólnopolska  Konferencja „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. W konferencji uczestniczyli mi. in.: Pani Teresa Wargocka  Wiceminister Edukacji Narodowej, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wydarzenie to zgromadziło 477 uczniów ze 110 szkół województwa, ich  opiekunów,  reprezentantów  licznych  stowarzyszeń,  fundacji  i  wielu organizacji, propagujących  ideę  wolontariatu  w  różnych  formach  współpracy  ze  szkołami. Organizatorami Konferencji byli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.
 

W dniu 2 grudnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie  odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii pt. „Krótka historia o tym, dlaczego życie jest dobre”. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła  Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w środę 30 listopada br.  odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Pana Stanisława Obary Przewodniczącego Rady w sesji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas sesji omówiono stan realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2015/2016, a także założenia reformy edukacji, która ma wejść w życie jesienią 2017 r.
W dniu 30 listopada br.  w Auli Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie odbyła się III Konferencja „Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera” zorganizowana wspólnie przez Zespół Szkół Specjalnych  im. UNICEF w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie ARS VIVENDI. W konferencji uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w dniu 29 listopada br. odbyła się uroczysta Gala, podczas której uczniom  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wręczone zostały stypendia i nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W spotkaniu, którego gospodarzem był Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Wyróżnienia przyznawane są uczniom w ramach realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zgubić talentu”.


W dniu 25 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie. Na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 W dniach 25-26 listopada br. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyło się sympozjum naukowe „Prawda nas wyzwoli czy my wyzwolimy prawdę – konsekwencje dla wychowania”. W sympozjum wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami sympozjum było Zgromadzenie Księży Michalitów oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

W hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w dniu 24 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego 2015/2016 w powiecie strzyżowskim. Na zaproszenie Pana Roberta Godka Starosty Strzyżowskiego w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 24 listopada br. odbyło się Podkarpackie Forum Terytorialne „Znaczenie miast dla rozwoju województwa podkarpackiego”. W Forum wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie w dniu 23 listopada br.  odbyła się konferencja pn. „Miasta województwa podkarpackiego. Perspektywy rozwoju” zorganizowana przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) funkcjonujące w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W konferencji z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator.
W dniu 23 listopada br. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z dyrektorami szkół zawodowych dotycząca m. in. organizacji egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2017. Na zaproszenie Pana Lecha Gawryłowa Dyrektora OKE w Krakowie w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Marta Jadach-Stupnicka p. o. Kierownika  Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 21 listopada br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Na zaproszenie Pana Józefa Jodłowskiego Przewodniczącego Konwentu w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniach 17-20 listopada br. w ramach doskonalenia zawodowego dyrektorzy oraz nauczyciele języka polskiego i historii z województwa podkarpackiego wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie, odbywającej się pod hasłem: „Śladami literatury i kultury polskiej na Litwie”.  Delegacji z Podkarpacia przewodniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W programie pobytu na Litwie znalazły się m.in. wizyta na wileńskiej polonistyce, spotkanie z przedstawicielami Macierzy Polskiej, konsulatu polskiego w Wilnie, uczniami i nauczycielami polskojęzycznego Progimnazjum w Wilnie. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również Ostrą Bramę, Cerkiew św. Ducha, Klasztor i Cerkiew Bazylianów (Cela Konrada), Kościół św. Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską, Plac Ratuszowy, a także Cmentarz na Rossie. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie rozległego zamku w Trokach - dawnej stolicy Litwy.


W niedzielę 20 listopada br. przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Polski. W uroczystości wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Zespole Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Trzebusce w dniu 20 listopada br. odbył się Dzień Seniora. W spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wzięła udział Pani Janina Świerczewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 18 listopada br. w Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce miało miejsce uroczyste wręczenie nagród uczestnikom wojewódzkiego konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje". W spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła Pani Justyna Pałys wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.