W dniu 28 marca br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie XIII Wiosennej Konferencji  Nauczycieli Języka Angielskiego województwa podkarpackiego Spring PELT Convention 2014. Na zaproszenie Pani Beaty Kiersnowskiej Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Spring PELT Convention 2014 to okazja dla nauczycieli do zapoznania się z najnowszymi trendami w metodyce nauczania języka angielskiego oraz możliwość wymiany doświadczeń zawodowych. Organizatorem konferencji było NKJO w Rzeszowie wspólnie z wydawnictwami  oraz księgarniami językowymi.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w piątek 28 marca br. odbyła się VI Gala Sportu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas Gali zostało podsumowane współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na Podkarpaciu w 2013 roku. Wręczono również stypendia sportowe oraz nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników. Gala została zorganizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
W dniu 25 marca 2014 r. w Teatrze Maska w Rzeszowie odbyła się Finałowa Gala Wojewódzka etapu regionalnego III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. W gali uczestniczyli  Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, kierownicy oddziałów, członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej a także uczestnicy konkursu: uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół i przedszkoli, przedstawiciele Rad Rodziców szkół i przedszkoli. Na początku spotkania został odczytany list gratulacyjny Pani Joanny Kluzik-Rostowskiej Ministra Edukacji Narodowej skierowany do Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli.  Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu dyplomów oraz upominków dla finalistów i laureatów konkursu na deskach teatru wystąpili aktorzy w przedstawieniu „Mała Syrenka”. Przedstawienie stanowiło dodatkową nagrodę, ufundowaną przez Dyrektora Teatru Maska dla wszystkich dzieci przybyłych na Galę.

We wtorek 25 marca br. w sali wykładowej Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pn.: „Wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie sanockim”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Sanoku oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące m. in.  procesu przygotowania i wdrażania narzędzi wsparcia dla placówek w celach informacyjno-marketingowych, problemów w oświacie i sposobu ich rozwiązywania oraz dobrych praktyk i rozwiązań zastosowanych podczas realizacji projektów przez innych beneficjentów.
W siedzibie INNplus Sp. z o. o. w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej w dniu 25 marca br. miało miejsce spotkanie inaugurujące realizację projektu pt. „AIRVET – Efektowna oferta kształcenia i szkoleń zawodowych dla przemysłu lotniczego”. Na zaproszenie Pana Pawła Wacnika Prezesa Zarządu spółki w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Główny cel projektu zdefiniowany został jako projektowanie, ocena i dystrybucja programów szkoleń dla przemysłu lotniczego oraz szkoleń zawodowych w dziedzinie utrzymania ruchu oraz teleinformatyki. Projekt jest odpowiedzią na obecne i prognozowane problemy przemysłu lotniczego, w tym mi. in. niedobór kadry wyposażonej w odpowiednie umiejętności. AIRVET to odpowiedź na nowe wyzwania w dziedzinie edukacji i szkolenia kadr dla przemysłu lotniczego.
W poniedziałek 24 marca br. w Markowej odbyły się uroczystości obchodów 70 rocznicy zbrodni na Rodzinie Ulmów. W dniu 24 marca 1944 r. Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich dzieci: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia i Nienarodzone zginęli z rąk niemieckiej żandarmerii za ukrywanie ośmiu Żydów z rodziny Szallów i Goldmanów. Na zaproszenie Wójta Gminy Markowa w uroczystościach wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Wśród zaproszonych gości była Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. Spotkanie upamiętniające rocznicę zbrodni rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Markowej, następnie odbył się program okolicznościowy w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Markowej oraz przejście pod pomnik Rodziny Ulmów, gdzie nastąpiło złożenie wiązanek oraz okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości.


W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z dniu 24 marca br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” nt. „Zakresu i formy pomocy udzielanej Żydom w Europie Środkowo-Wschodniej okupowanej przez III Rzeszę.” Organizatorami konferencji był Zarząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu oraz Muzeum-Zamek w Łańcucie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniach 20-22 marca br. na Podkarpaciu gościli Kuratorzy Oświaty z terenu całej Polski. Podczas wizyty w Rzeszowie wzięli udział w uroczystej inauguracji 8 Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznej „Nowe/stare możliwości rozwijania międzynarodowych partnerstw szkolnych. Jak sprawić, by się udało?” Następnie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Kuratorzy uczestniczyli w spotkaniu z Panią Małgorzatą Chomycz-Śmigielską Wojewodą Podkarpackim, na którym dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania kuratoriów w poszczególnych województwach. W trakcie wizyty Goście poznali także ciekawe zakątki naszego województwa. Zwiedzili wystawy w Muzeum Historycznym w Sanoku, poznali osobliwości Małej i Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej oraz zwiedzili Muzeum-Zamek w Łańcucie. Gospodarzem spotkania Kuratorów Oświaty był Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.


W sobotę 22 marca br. na Hali Widowiskowo-Sportowej „MOSiR” w Krośnie miał miejsce VI Finał Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Waldemar Stahl starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Gospodarzami Gimnazjady byli Prezydent Miasta Krosna wspólnie z Miejskim Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie oraz działającym przy szkole Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpijczyk 143”.

Z inicjatywy Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty w dniach 19-22 marca 2014 r. odbyła się 8 Międzynarodowa Konferencja  Pedagogiczna  pn. „Nowe/stare możliwości rozwijania międzynarodowej współpracy szkół i placówek. Jak sprawić, by się udało?”. Ranga konferencji została podniesiona przez obecność Pana Dr. Wernera Köhlera  Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie, Panią Małgorzatę Chomycz-Śmigielską Wojewodę Podkarpackiego oraz kilkunastu Kuratorów Oświaty z całej Polski. Konferencja została zorganizowana w Sali Konferencyjnej Hotelu Rzeszów.
W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół i nauczyciele szkól partnerskich z Kraju Saary na czele z Panem Hansem Boolinerem Dyrektorem Ośrodka Spohns Haus w Gersheim, delegacja oświatowa z Obwodu Lwowskiego, której przewodniczyła Pani Switłana Iwaniwna Knyszyk Naczelnik wydziału oświaty a także  dyrektorzy, oraz nauczyciele szkół i placówek z Podkarpacia.  Konferencja to kontynuacja wymiany pomiędzy pierwszymi szkołami Kraju Saary i Podkarpacia, która została zapoczątkowana w 2005 r. Obecnie w oficjalnej wymianie bierze udział 40 szkół z obydwu regionów.W piątek 21 marca br.  w Przedszkolu Nr 6 w Tarnobrzegu odbyło się otwarcie pierwszego mini Orlika na terenie miasta Tarnobrzega. Gospodarzami uroczystości byli Pan Norbert Mastalerz Prezydent Miasta Tarnobrzega oraz Pani Marzena Barabasz Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. W trakcie spotkania miał miejsce pokazowy trening piłki możnej przedszkolaków oraz program słowno-muzyczny „Piłka w grze” w wykonaniu Starszaków.
W Gimnazjum Nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku w poniedziałek 17 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie Sztandaru z okazji święta Patrona Szkoły. Na zaproszenie Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia uczniom biorącym udział w konkursach o Patronie Szkoły.
W piątek 14 marca br. w sali konferencyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się seminarium nt. „Jak skutecznie rozwijać kluczowe kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów w szkole?”. Podczas spotkania zaprezentowany został model uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji na terenie szkoły i w instytucjach społeczności lokalnej. W seminarium, które adresowane było do pracowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i przedstawicieli  Kuratoriów Oświaty, wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorem seminarium była Fundacja Civis Polonus, realizator projektu „Młodzież ma wpływ”.


W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w piątek 14 marca 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Podkarpackim Konkursie Informatycznym z elementami matematyki  dla gimnazjalistów.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który objął honorowy patronat na konkursem, w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Głównym celem konkursu, realizowanego cyklicznie od 3 lat, jest popularyzacja informatyki oraz matematyki i ich praktycznych zastosowań, a także wdrażanie do samokształcenia. Organizatorem konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

W dniach 12-14 marca br. pod patronatem Ambasady Niemieckiej w Warszawie odbyła się IX Konferencja Dyrektorów Szkół DSD. Celem konferencji, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół z terenu całej Polski, w których uczniowie zdają egzaminy DSD I i DSD II z języka niemieckiego, było ukazanie zalet i możliwości jakie polskim uczniom daje znajomość tego języka, szczególnie dla ich zawodowego rozwoju w Polsce. Na zaproszenie organizatorów w konferencji wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Prelegentami podczas spotkań byli przedstawiciele Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii oraz z niemieckich i polskich instytucji partnerskich. Konferencja odbyła się w budynku Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie w dniu 13 marca br. odbył się finał IV Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, którego organizatorem jest Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Grażyna Kalandyk Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich położonych na terenie województwa podkarpackiego. Celem Konkursu Wiedzy o Podatkach jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych.
    
W środę 12 marca br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w III Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w szkole” na temat „Edukacja na rynek pracy”. Podczas spotkania przedstawiciele pracodawców oraz środowisk oświatowych, a także dyrektorzy i nauczyciele szkół ogólnokształcących i kształcących w zawodzie dyskutowali na temat relacji między jakością i efektami kształcenia a wymaganiami rynku pracy. Gośćmi Konferencji byli Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pan Tomasz Schweitzer Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W trakcie Konferencji odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom II Konkursu „Normalizacja i Ja”, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów z terenu całej Polski oraz nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spotkanie zorganizował Polski Komitet Normalizacyjny, natomiast gospodarzem III edycji konferencji było LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.


W dniu 11 marca br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty otworzył konferencję skierowaną do dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli nt.: „Problemy edukacji dzieci z zaburzeniami psychicznymi”. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się m. in. z przyczynami absencji szkolnej dzieci, poznali pracę z uczniem przejawiającym zachowania agresywne oraz problemami, jakie stwarza uczeń z zaburzeniami odżywiania. Ponadto podczas konferencji przedstawiono specyfikę pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, z Zespołem Williamsa i autyzmem oraz ukazano funkcjonowanie dziecka z FAS w szkole. W trakcie konferencji uczestnikom zaprezentował się szkolny kabaret „Lubię to”. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Sali konferencyjnej w budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie, było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy współpracy Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.