W godzinach popołudniowych w dniu 27 września br. w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA odbyła się debata pt. „Centralizacja czy decentralizacja w polityce oświatowej?”. W debacie, zorganizowanej przez Instytut Nauk o Polityce we współpracy z Zakładem Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Debata odbyła się w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Rejtana w Rzeszowie.
W Wyższym Seminarium  Duchownym w Rzeszowie w środę 27 września br.  odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Na zaproszenie Rektora WSD w Rzeszowie w inauguracji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniach od 17 do 23 września 2017 r., na zaproszenie strony niemieckiej, odbyła się wizyta studyjna w Kraju Saary w Niemczech, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Wizytatorzy Kuratorium Oświaty, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Dyrektorzy i Nauczyciele średnich szkół zawodowych. Uczestnicy poznali obowiązujący w Kraju Saary, w pełni dualny system kształcenia zawodowego, gdzie odpowiedzialność za przygotowanie praktyczne w danym zawodzie spoczywa na pracodawcy. W trakcie wizyty grupa zapoznała się z działalnością Ekologicznego Ośrodka dla Młodzieży Schullandheim Spohns Haus w Gersheim, który oferuje programy uzupełniające program szkolny w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz kształcenia proekologicznego. W Ministerstwie Edukacji i Kultury Kraju Saary w Saarbrücken przedstawiono system edukacji funkcjonujący w tym landzie. Wizyta w Centrum Poradnictwa Zawodowego w St. Wendel, którego zadaniem jest kształcenie zawodowe w trzech obszarach: techniczno-rzemieślniczym, socjalnym i opiekuńczym oraz handlowym pozwoliła grupie poznać realia procesu edukacji, system oraz warunki realizacji zajęć. Zwiedzanie warsztatów Izby Rzemieślniczej Kraju Saary w Saarbrücken i prezentacja instytucji zwracały uwagę na jej istotny udział w procesie kształcenia zawodowego. Nie bez znaczenia było także poznanie przebiegu kształcenia i przygotowania nauczycieli dla szkół zawodowych w Państwowym Związkowym Seminarium Nauczycielskim w Kraju Saary w Völklingen oraz ich doskonalenia przez Instytut Krajowy Pedagogiki i Mediów w Dudweiler. Grupa miała okazję zwiedzić Kopalnię węgla – muzeum w Velsen, gdzie przez długie lata prowadzone było przygotowanie do zawodu górnika w rzeczywistych warunkach pracy oraz zobaczyć pracę Huty Dillingen. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z Ministrem – Panem Ulrichem Commerçon, następowała wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat systemów kształcenia zawodowego obowiązujących w Niemczech i Polsce. 


W dniu 22 września br. w Enei Połaniec odbyła się regionalna konferencja projektu Enea Akademia Talentów. W konferencji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W czwartek 21 września br. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyła się konferencja pt. „Staże i praktyki szansą rozwoju zawodowego uczniów”.  Na zaproszenie Starosty Rzeszowskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w konferencji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

Na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu w  dniu 21 września br. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach za rok szkolny 2016/2017. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W środę 20 września br. Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty wziął udział w uroczystym otwarciu Rzeszowskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy 2017”, które odbyło się murach Politechniki Rzeszowskiej. W ramach zorganizowanej imprezy młodzież z Podkarpacia będzie mogła uczestniczyć w cyklu wykładów przygotowanych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Natomiast wyższe uczelnie i instytucje edukacyjne z kraju i regionu zaprezentują swoje oferty dydaktyczne i przedstawią zasady rekrutacji na studia. Organizatorami Rzeszowskiego Salonu Maturzystów jest Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i Politechnika Rzeszowska.
W dniach 17-18 września br. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce odbył się Festiwal Nauki zorganizowany przez firmę Pratt&Whitney Rzeszów oraz Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Ideą festiwalu jest popularyzacja nauki i najważniejszych osiągnięć naukowych, a także rozbudzanie zainteresowania kierunkami technicznymi. W poniedziałek 18 września w ramach festiwalu odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Kształcenie zawodowe w kontekście Industry 4.0”  W konferencji wzięła udział Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Władysław Ortyl Marszałek  Województwa Podkarpackiego. 

W godzinach wieczornych 15 września br. przed Pałacem Wodzickich w Tyczynie odbyła się uroczysta gala „Carpathian Art of Fashion”. W ramach gali odbył się pokaz premierowy  kolekcji koszulek zaprojektowanych specjalnie dla Powiatu Rzeszowskiego oraz miasta Svidnik na Słowacji, pokaz zwycięskich kolekcji zaprojektowanych przez twórców naszego regionu oraz pokaz kolekcji gwiazdy wieczoru – Magdaleny Wilk-Dryło. Na zaproszenie Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w gali uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W piątek 15 września br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Sybiraka”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w czwartek 14 września br. odbyła się konferencja z okazji VII Tygodnia Wychowania „Wzrastać dla dobra. Wartość współpracy na rzecz Rodziny i Szkoły”. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami konferencji byli: Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin Pan Rafał Czupryk, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność.

W dniu 13 września br. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Krzywczy imienia 11. Karpackiej Dywizji Piechoty. Na zaproszenie Wójta Gminy Krzywcza, Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół w Krzywczy, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu uczestniczyła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w poniedziałek 11 września br. odbyła się gala konkursu „List do taty”. Na zaproszenie Pana Aleksandra Bobko Senatora RP w gali uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W dniach 8-10 września br. w Stalowej Woli obchodzono 80. rocznicę powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. W ramach obchodów w auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli zorganizowano konferencję naukową pt.  „Centralny Okręg Przemysłowy. W kierunku innowacyjnej gospodarki w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.”. Na scenie plenerowej MOSiRu w Stalowej Woli przygotowane zostało Miasteczko Industrialne, zaprezentowano potencjał gospodarczy i społeczny miast i firm z terenu COP. W dniu 10 września Miasteczko Industrialne odwiedziła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, która wzięła udział w Familijnym Pikniku Naukowym.

 
 
 

W piątek 8 września br. na zaproszenie Pana Marka Śliża Starosty Leżajskiego i O. Sylwestra Skirlińskiego Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczyła w XVIII Pielgrzymce Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego oraz XVIII Dożynkach Powiatowych. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Ks. Arcybiskupa Adama Szala odprawiona została przy ołtarzu polowym Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku. W uroczystości wzięli udział komendanci i dowódcy oraz funkcjonariusze i żołnierze wojska, policji, straży pożarnej, służby celnej, straży granicznej i służby więziennej, a także przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Podkarpacia oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Leżajska i powiatu.


Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 na Podkarpaciu odbyła się w dniu 4 września w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie w powiecie strzyżowskim. Uroczystość rozpoczęła Msza św., którą odprawił  Biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Wśród przybyłych na uroczystość gości były Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów oraz Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej,  a także Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele władz administracyjnych, a także dowódcy i komendanci służb mundurowych. Podczas uroczystości Pani Minister dokonała pasowania na ucznia 10 uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Dobrzechowie.
 

W Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie w poniedziałek 4 września br. odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2017/2018 połączona z otwarciem nowych pracowni przedmiotowych oraz nowej auli. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w inauguracji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie w poniedziałek 4 września br. odbył się Piknik Energetyczny „Buenos Dias Energetyk”. W trakcie pikniku zaprezentowano m. in. pokaz sprzętu wojskowego, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz dronów, odbyły się zawody sportowe oraz loteria energetyczna. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W poniedziałek 4 września br. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018, w której udział wzięła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Krośnie.
W niedzielę 3 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Chłopicach oraz nadanie szkole imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości, na zaproszenie Wójta Gminy Chłopice oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłopicach, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W sobotę 2 września br. miało miejsce Narodowe Czytanie – akcja organizowana od roku 2012 r. pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. W tym roku czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W Rzeszowie w Ogrodach przy bazylice Ojców Bernardynów  fragmenty „Wesela” czytała m. in. Pani Ewa Lenart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W piątek 1 września br. odbyło się uroczyste otwarcie budynku wielofunkcyjnego, przedszkola i filii biblioteki publicznej w Brzózie Królewskiej. Na zaproszenie Wójta Gminy Leżajsk oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Jolanta Niedźwiedzka Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.