W niedzielę 29 września br. na zaproszenie Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w VI Dniach Kardynała Adama Kozłowieckiego. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. polowa odprawiona przy Muzeum Kardynała w Hucie Komorowskiej, której przewodniczył Bp Krzysztof Nitkiewicz. Następnie w Publicznym Gimnazjum w Majdanie Królewskim odbyła się konferencja, podczas której ks. prof. Henryk Witczyk i ks. dr Stanisław Cieślak przedstawili postać i dokonania Kardynała Adama Kozłowieckiego. Wśród uczestników uroczystości byli m. in. Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy gminy Majdan Królewski.


W sobotę 28 września 2013 r. w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie wzięła udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie. Następnie w budynku Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz wystąpienia zaproszonych gości. W programie uroczystości jubileuszu szkoły znalazł się również występ artystyczny zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej.
W dniach 25-27 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w VIII Kongresie Zarządzania Oświatą. Kongres jest największym w Polsce doradczym spotkaniem kadry kierowniczej oświaty, jego celem jest umożliwienie osobom zarządzającym w oświacie udziału w społecznej  ocenie działań władz oświatowych. Wśród gości tegorocznego spotkania była m. in. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej. Obrady i panele dyskusyjne, w których uczestniczyli dyrektorzy szkół, pracownicy organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego, odbywały się w Centrum Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie. Natomiast organizatorem Kongresu, w którym uczestniczyło ponad 700 osób, było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.W czwartek 26 września br. odbyły się  obchody 20-lecia Szkoły Podstawowej im. prof. T. Sinki w Małej. Po Mszy Św. w Kościele Parafialnym i poświęceniu sztandaru nastąpił przemarsz uczestników do szkoły, gdzie odbyło się pasowanie na ucznia oraz występ artystyczny zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół w Małej. Na zaproszenie Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz uczniów Zespołu Szkół w Małej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w obchodach wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 26 września 2013 r. odbyła się konferencja upamiętniająca 150. Rocznicę Powstania Styczniowego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Marek Dworak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konferencję rozpoczął  koncert w wykonaniu Dziewczęcej Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie.  Po wystąpieniach gospodarza uroczystości Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz gości specjalnych odbyło się wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym. Organizatorem konferencji wspólnie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego była Podkarpacka Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W dniu 25 września br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach odbył się XV Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego. Organizatorami Przeglądu byli Wojewoda Podkarpacki oraz Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Przeglądzie wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W programie imprezy znalazły się występy artystyczne mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z całego województwa.
W poniedziałek 23 września br. odbyło się oficjalne otwarcie Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie. Po uroczystym otwarciu obiektu Ks. Bp Jan Wątroba dokonał poświęcenia placówki. Podczas uroczystości zaproszeni goście, wśród których byli m. in. Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, zwiedzili pomieszczenia i sale nowego przedszkola a następnie obejrzeli program artystyczny zaprezentowany przez dzieci.  Zaproszenie do wzięcia udziału w otwarciu „Kolorowego Przedszkola” wystosowała Pani Grażyna Grześko Dyrektor Przedszkola Nr 33 w Rzeszowie wraz z Radą Pedagogiczną i Rodzicami.


W sobotę 21 września br. obchodzono Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych. Po Mszy Św. w Kościele NMP Królowej Polski uczestnicy uroczystości udali się do Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą nadanie Hali imienia Kazimierza Sojki, wybitnego wychowawcy, trenera i działacza sportowego. Następnie odbyła się uroczysta Akademia, która uświetniła jubileusz 50-lecia Szkoły. W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli pedagodzy i absolwenci szkoły oraz goście, w tym m. in. Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Henryk Sułuja Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Zaproszenie na obchody wystosowali i uroczystości przygotowali Pani Krystyna Jasińska Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną oraz Uczniami Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.

W czwartek 19 września br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się uroczyste obchody „Dnia Sybiraka”. Na zaproszenie Pani Danuty Zbyszyńskiej Prezesa Związku Sybiraków Oddział Rzeszów w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska  p. o. kierownika rzeszowskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty.

 
 


W dniu 19 września br. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbył się I Podkarpacki Kongres Oświatowy - Nowoczesne Technologie w Edukacji.  W ramach Kongresu odbył się cykl wykładów i prelekcji obejmujących zagadnienia wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Odbyły się również warsztaty panelowe o różnorodnej tematyce oraz prezentacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych: sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych. Wśród zaproszonych prelegentów był Pan Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, który zaprezentował wykłady o egzaminie maturalnym oraz egzaminach zawodowych. W Kongresie uczestniczyło ponad 450 nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podkarpackiego oraz przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorami Kongresu był Podkarpacki Kurator Oświaty, firma AKTIN Sp. z o. o. oraz Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED.Na Politechnice Rzeszowskiej w dniu 18 września br. odbyło się uroczyste  otwarcie Rzeszowskiego Salonu Maturzystów. W imieniu Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego oraz Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty w otwarciu Salonu wziął udział Pan Marek Kondziołka kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Rzeszowskiego Salonu Maturzystów był Pan Marek Orkisz Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Pan Waldemar Siwiński Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. W ramach Salonu odbywają się cykle wykładów dla młodzieży oraz prezentacje oferty dydaktycznej gospodarza imprezy Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W dniu 18 września 2013 r. na stadionie Uniwersytetu Rzeszowskiego  CWKS „Resovia” w Rzeszowie odbył się finał krajowy korespondencyjnej ligi  lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych o puchar prezesa Szkolnego Związku Sportowego.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie sportowej wziął udział Pan Ludwik Sobol dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem zawodów był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.
We wtorek 17 września br. przed budynkiem Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku odbyła się Uroczystość Sadzenia Dębu Pamięci, którą poprzedziła Msza Św. w Kościele pw. Chrystusa Króla. W programie uroczystości znalazło się również odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci kapitana Rudolfa Gustawa Pistla, zamordowanego w Charkowie w 1940 r., złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod obeliskiem z pamiątkowymi tablicami poświęconymi oficerom – ofiarom zbrodni katyńskiej. Na zakończenie uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się sesja popularnonaukowa. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Gospodarzami imprezy byli Burmistrz Miasta Przeworska oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku. 
W dniu 13 września 2013 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbyła się X Podkarpacka Konferencja Szkoleniowa „Aby chciało się chcieć – wzrastanie z ADHD”. Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz wizytatorzy wydziału.
W dniach 6-12 września br. w Jarosławiu odbył się V Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej. W tym okresie uczestnicy festiwalu mogli obejrzeć i wysłuchać artystów prezentujących dorobek kulturalny Polaków, Ukraińców, Ormian, Żydów i Romów zamieszkujących południowo-wschodnie obszary II Rzeczypospolitej. Występom zespołów ludowych i folkowych towarzyszyły wykłady, prelekcje i wystawy o tematyce kresowej. Natomiast na jarosławskim rynku odbył się kiermasz jadła i rzemiosła artystycznego. Organizatorem imprez festiwalowych, w których wziął udział również Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu oraz Burmistrz Miasta Jarosławia. 


W niedzielę 8 września br. na zaproszenie Pana Jana Kidy Starosty Leżajskiego i O. Joachima Ciupy Kustosza Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w XIV Pielgrzymce Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. Uroczysta Msza Święta odprawiona została przy ołtarzu polowym w Sanktuarium Matki Boskiej Leżajskiej, a nabożeństwu przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Wielgus. W uroczystościach wzięli udział komendanci i dowódcy oraz funkcjonariusze i żołnierze wojska, policji, straży pożarnej, służby celnej, straży granicznej i służby więziennej, a także przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Podkarpacia oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Leżajska i powiatu, przybyli wraz z delegacjami na Dożynki Powiatowe.