Wizyta Wiceminister Edukacji Izabeli Ziętki w Ustrzykach Dolnych była okazją do dyskusji o edukacji włączającej, potrzebach edukacyjnych małych miejscowości i nowej roli poradni psychologiczno-pedagogicznych. Spotkanie z inicjatywy Posła na Sejm RP Bartosza Romowicza z przedstawicielami okolicznych szkół i placówek było wstępem do oczekiwanego dialogu między bieszczadzkimi samorządami a Ministerstwem Edukacji.