3 lutego 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas otworzył konferencję dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. Celem konferencji było zapoznanie nuczycieli z wynikami próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie podkarpackim oraz prezentacja efektywnych metod i form pracy z uczniem. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.