5 luty 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall n/t „Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedgogicznej”. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Była to piąta z zaplanowanych szesnastu regionalnych konferencji szkoleniowych.
Dla uczestników spotkania zorganizowane zostały cztery panele dyskusyjne:
1)kształcenie praktyczne w szkolnictwie zawodowym
2)organizacja i struktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
3)uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
4)wspieranie szkoły poprzez poradnie pedagogiczne -psychologiczne oraz placówki doskonalenia.