22 grudnia 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Uroczystość odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
21 grudnia 2009 r.
W sali klubowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla pracowników kuratorium. Gospodarz uroczystości pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty odebrał z rąk harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju. W spotkaniu uczestniczyli Biskup Edward Białogłowski oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Tracz.

Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty gościł na XI Wielkiej Gali Artystycznej, która odbyła się w Zespole Szkół im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Podczas uroczystości odbyła się aukcja prac autorstwa artystów plastyków oraz wykonywanych przez dzieci i młodzież. Dochód przeznaczony został na cele charytatywne.
18 grudnia 2009 r.
Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wręczyli 105 nauczycielom oraz osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty z województwa podkarpackiego Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Była to uroczystość zorganizowana dla osób, które z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w wojewódzkiej uroczystości zorganizowanej 14 i 15 października 2009 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
16 grudnia 2009 r.
W Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie zostało zawarte porozumienie w sprawie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie postaw szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej oraz poszerzenia wiedzy prawniczej młodzieży. W/w porozumienie parafowali pan Jacek Czaja Podsekretarz Stanu z up. Ministra Sprawiedliwości, pan Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.
14 grudnia 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Nowej Wsi - gmina Trzebownisko.
11 grudnia 2009 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym otwarciu świetlicy socjoterapeutycznej im. Anny Jenke w Jarosławiu przy parafii Bożego Ciała-Kolegiacie.
9 grudnia 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Pruchniku.
8 grudnia 2009 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystości Święta Patronalnego Szkoły w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
2 grudnia 2009 r.
Wicekurator Oświaty Antoni Wydro wziął udział w konferencji Innowacje pedagogiczne w zakresie wspierania uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wpływu eksperymentów pedagogicznych na ich rozwój oraz kreatywność nauczycieli. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i CEN we Włocławku.
W dniach od 22 do 28 listopada 2009 r. 40 osobowa grupa podkarpackich nauczycieli fizyki i astronomii brała udział w kursie dla dydaktyków w ośrodku naukowo-badawczym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy pomocy Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Grupie przewodniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Uczestnicy poznali najnowsze osiągnięcia z dziedziny fizyki, zapoznali się ze specyfiką szwajcarskiej oświaty.