W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w dniu 29 listopada br. odbyła się uroczysta Gala, podczas której uczniom  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wręczone zostały stypendia i nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W spotkaniu, którego gospodarzem był Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Wyróżnienia przyznawane są uczniom w ramach realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zgubić talentu”.


W dniu 25 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie. Na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 W dniach 25-26 listopada br. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyło się sympozjum naukowe „Prawda nas wyzwoli czy my wyzwolimy prawdę – konsekwencje dla wychowania”. W sympozjum wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami sympozjum było Zgromadzenie Księży Michalitów oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

W hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w dniu 24 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego 2015/2016 w powiecie strzyżowskim. Na zaproszenie Pana Roberta Godka Starosty Strzyżowskiego w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 24 listopada br. odbyło się Podkarpackie Forum Terytorialne „Znaczenie miast dla rozwoju województwa podkarpackiego”. W Forum wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie w dniu 23 listopada br.  odbyła się konferencja pn. „Miasta województwa podkarpackiego. Perspektywy rozwoju” zorganizowana przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) funkcjonujące w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W konferencji z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator.
W dniu 23 listopada br. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z dyrektorami szkół zawodowych dotycząca m. in. organizacji egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2017. Na zaproszenie Pana Lecha Gawryłowa Dyrektora OKE w Krakowie w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Marta Jadach-Stupnicka p. o. Kierownika  Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 21 listopada br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Na zaproszenie Pana Józefa Jodłowskiego Przewodniczącego Konwentu w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniach 17-20 listopada br. w ramach doskonalenia zawodowego dyrektorzy oraz nauczyciele języka polskiego i historii z województwa podkarpackiego wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie, odbywającej się pod hasłem: „Śladami literatury i kultury polskiej na Litwie”.  Delegacji z Podkarpacia przewodniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W programie pobytu na Litwie znalazły się m.in. wizyta na wileńskiej polonistyce, spotkanie z przedstawicielami Macierzy Polskiej, konsulatu polskiego w Wilnie, uczniami i nauczycielami polskojęzycznego Progimnazjum w Wilnie. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również Ostrą Bramę, Cerkiew św. Ducha, Klasztor i Cerkiew Bazylianów (Cela Konrada), Kościół św. Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską, Plac Ratuszowy, a także Cmentarz na Rossie. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie rozległego zamku w Trokach - dawnej stolicy Litwy.


W niedzielę 20 listopada br. przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Polski. W uroczystości wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Zespole Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Trzebusce w dniu 20 listopada br. odbył się Dzień Seniora. W spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wzięła udział Pani Janina Świerczewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 18 listopada br. w Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce miało miejsce uroczyste wręczenie nagród uczestnikom wojewódzkiego konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje". W spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła Pani Justyna Pałys wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku w piątek 18 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców i Uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku – organizatora wydarzenia, w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 17 listopada br. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Lubeni imienia ks. mjr. Franciszka Łuszczki. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w  spotkaniu uczestniczyła Pani Danuta Moskwa starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 17 listopada br. w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku odbyło się spotkanie z Panią Beatą Szydło Prezesem Rady Ministrów, podczas którego rozmawiano o reformie systemu oświaty. Pani Premier odwiedziła pracownie praktycznej nauki zawodu. W czasie pobytu na Podkarpaciu szefowej rządu towarzyszyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu w Leżajsku uczestniczył  Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 


Na Zamku w Dubiecku koło Przemyśla w dniu 16 listopada br. odbyła się Konferencja Regionalna poświęcona m. in. problematyce edukacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej oraz władz regionalnych z całego województwa podkarpackiego. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
W roku szkolnym 2016/2017  231 uczniów z Podkarpacia otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. W środę 16 listopada br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom – stypendystom. Wręczenia dyplomów dokonała Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.

W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy w dniu 15 listopada br. odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy pt. „Poradnictwo w zmieniającym się świecie”. W otwarciu konferencji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
We wtorek 15 listopada br. w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie  zainaugurowano cykl szkoleń pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Seminarium skierowane jest  do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W otwarciu seminarium, które zostało zorganizowane we współpracy przez IPN oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej,  uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W Zespole Szkół Nr 2 w Dukli w dniu 14 listopada br. odbył się finał Zawodów Strzeleckich o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 zorganizowanych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości oraz otwarcie stałej wystawy malarskiej „Poczet Królów Polskich”. Na zaproszenie Pana Jana Drajewicza Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.W poniedziałek 14 listopada br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczyła w spotkaniu ze środowiskiem dyrektorów szkół, pedagogów i samorządowców powiatu strzyżowskiego. Spotkanie, którego celem było przedstawienie planowanych  zmian w prawie oświatowym, odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku. Inicjatorami spotkania byli: Pan Andrzej Szlachta Poseł na Sejm RP, Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski oraz Pan Stanisław Kwiatek Przewodniczący Rady Gminy we Frysztaku.

W piątek 11 listopada br. w Zespole Szkół w Świlczy oraz Kościele Parafialnym w Świlczy odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości połączone z oddaniem hali sportowej. Na zaproszenie Wójta Gminy Świlcza oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Świlczy w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniu 9 listopada br. w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym odbyło się uroczyste podsumowanie XIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ph. „Św. Hubert wzorem współczesnego ekologa”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Justyna Pałys wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W środę 9 listopada br. w sali im. A. Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło i Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej poświęcone reformie edukacji. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty, Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


We wtorek 8 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie zainicjowane przez Wojewodę Podkarpackiego wspólnie z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce dotyczące problemu pilnego kształcenia kierowców spowodowanego ich brakiem na rynku pracy, w tym na Podkarpaciu. W spotkaniu uczestniczyły  m. in. Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie w godzinach wieczornych w poniedziałek 7 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się patriotyczny spektakl wokalno-taneczny pt. „Zakazane Piosenki” w wykonaniu solistów i grup artystycznych Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz solistów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod kierownictwem Jarka Babuli. W spektaklu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
Na rzeszowskim Rynku w dniu 7 listopada br. została otwarta multimedialna wystawa „Drogi do Niepodległej – Józef Piłsudski”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Narodowy Bank Polski. W otwarciu wystawy uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

W poniedziałek 7 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Baśni Szkolnej w Niedźwiadzie Dolnej odbyła się uroczystość rozdania nagród w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Bajkowe kukiełki”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Iwona Bereś wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W dniu 5 listopada br. w Warszawie odbył się  XVI Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego. Podczas Zjazdu wybrano nowe władze Związku oraz wyznaczono kierunki działania na kolejną kadencję 2017-2020. Sześcioosobowej delegacji województwa podkarpackiego przewodniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, a zarazem Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.
 
 

W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 4 listopada br. odbyła się wojewódzka konferencja edukacyjna pn. „Dopalacze – dlaczego tak niebezpieczne” zorganizowana przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem spotkania było przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe narkotyki oraz uświadomienie, że zwalczanie „dopalaczy” tylko wówczas jest skuteczne, jeśli system nadzoru jest powiązany z działaniami edukacyjnymi.
Na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu w piątek 4 listopada br. odbyło się Święto Zespołu Szkół Nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu - Jubileusz 25-lecia. W spotkaniu, na zaproszenie Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Szkoły, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniach 3-6 listopada br. w Rzeszowie odbywa się szósta edycja Festiwalu "Źródła  Pamięci" - festiwalu poświęconego  Jerzemu Grotowskiemu, Józefowi Szajnie i Tadeuszowi Kantorowi . W ramach festiwalu w Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce w dniu 4 listopada br. odbyło się otwarcie sali im. Jerzego Grotowskiego oraz prezentacja filmu poświęconego Jerzemu Grotowskiemu.  W spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 3 listopada br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu obył się 1 Dziecięcy Festiwal „Piosenka w Mundurze”. W Festiwalu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorami wydarzenia byli: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Przemyski oraz Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.
W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w dniu 3 listopada br. odbyła się uroczysta konferencja zorganizowana z okazji 70-lecia Szkoły. W spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła  Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.