22 października odbył się XI Wojewódzki Przegląd Dorobku Szkół Promujących Zdrowie pn. „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Podkarpackim. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym podsumowaniem konkursu na najlepszy projekt nt. transplantacji wdrożony w szkole lub placówce w roku szkolnym 2009/2010: „Przeszczep to drugie życie”. Następnie Pani Teresa Kubas- Hul Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wręczyli 30 szkołom promujących zdrowie certyfikaty wojewódzkie. Organizatorem spotkania byli: Wicewojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość odbyła się w Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.
20 października 2010 r.
Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki, pani Teresa Kubas- Hul Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uhonorowali pracowników Kuratorium Oświaty nagrodami i wyróżnieniami.


19 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest jednocześnie prezesem Szkolnego Związku Sportowego wręczył nagrody zwycięzcom rywalizacji sportowej za rok szkolny 2009/2010. W podsumowaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Prezydent Przemyśla Robert Choma, Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla Rafał Oleszek. Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów odbyło się w Hali Sportowej POSiR w Przemyślu.
18 października w Sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty zainagurował wizytę studyjną. Temat tegorocznej wizyty jest: „Edukacja, innowacje, przedsiębiorczość od przedszkola do dorosłego życia”. W wizycie uczestniczą przedstawiciele 9-ciu państw: Finlandii, Islandii, Belgii, Włoch, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Francji.

16 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w uroczystej Inauguracji 15. Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zaproszonych gości przywitał prof. dr hab. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr Andrzej Zoll, nt.„Ustrojowe uwarunkowania prawa karnego”. Na zakończenie uroczystości został odśpiewany hymn Gaude Mater Polonia, który jest nieodłącznym elementem inauguracji roku akademickiego.
15 października 2010 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej, nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty, w której wzięli udział Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Poseł na Sejm RP Renata Butryn, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas- Hul, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Program artystyczny wykonała młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie oraz grupa teatralna „KALADIUM” z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. Krystyny Rajtar z Jarosławia.
14 października 2010 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Odchody Dnia Edukacji Narodowej. Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta odznaczył zasłużonych nauczycieli oraz pracowników oświaty Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę. W uroczystości uczestniczyli: Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP, Pani Teresa Kubas- Hul Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Józef Gdański Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, Pan Witold Przybyła Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Pan Roman Petrykowski Z-ca Podkarpackiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.

13 października 2010 r.
W Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu odbył się Jubileusz 140-lecia istnienia szkoły. Uroczystość, w której uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele o.o. Reformatów, następnie odbyło się przejście pod szkołę gdzie odsłonięto i poświęconą tablicę pamiątkową. Program artystyczny odbył się w Centrum Kulturalnym. Całej uroczystości patronował Prezydent Miasta Przemyśla oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.
12 października 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w Miejskim Dniu Edukacji Narodowej w Jarosławiu.
12 października 2010 r.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja „PRAWO DZIECKA DO NAUKI”, w której wzięli udział: Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, Pani Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Józef Gdański Komendant Wojewódzkiej Policji, Pan Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas konferencji odbyła się debata pt. „Prawa i wolność dziecka. Świadomość i odpowiedzialność”, którą prowadzili uczniowie IV LO w Rzeszowie, następnie konferencja naukowa nt.„Prawo do nauki” oraz równolegle warsztaty dla młodzieży pt. „Edukacja dla wszystkich”. Konferencja została zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

11 października 2010 r.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się inauguracja roku akademickiego 2010/2011, w której uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., następnie odbyło się poświęcenie i zwiedzanie nowych obiektów naukowo-dydaktycznych w Zalesiu. Inaugurację rozpoczął JM Rektora prof. dr hab. Stanisława Uliasza.
9 października 2010 r.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu odbył się Jubileusz 20-lecia istnienia szkoły. W uroczystości udział wzięli: Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., następnie uczestnicy przeszli do Miejskiego Ośrodka Kultury gdzie odbyła się uroczysta akademia, podczas której wręczono nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Po uroczystościach w budynku szkoły otwarto Jubileuszową wystawę.
8 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Zaproszonych gości przywitał Rektor PWSW prof. dr hab. Jan Draus. Uroczystą Mszę Św. koncelebrował J.E. Abp. dr Józef Michalik. Podczas inauguracji został poświęcony i wmurowany kamień węgielny pod budowę Campusu PWSW.
5 października 2010 r.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011. Uroczystość z udziałem Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty rozpoczęła się Mszą Św. w kościele NMP Królowej Polski w Jarosławiu, następnie odbyła się część oficjalna oraz wykład inauguracyjny pt: „Aktualne kierunki badań nad lekiem roślinnym”, który wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Głowiak. Na zakończenie odbył się Koncert kwartetu smyczkowego Filharmonii Rzeszowskiej.
2 października 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w obchodach Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kolegiacie Jarosławskiej. Następnie odbył się przemarsz ulicami miasta do hali Sportowej MOSiR gdzie odbyła się część oficjalna, występ artystyczny oraz spotkanie absolwentów.
1 października 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystej Inauguracji 60. Roku Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie uroczystości odśpiewany został hymn Gaude Mater Polonia, który jest nieodłącznym elementem inauguracji roku akademickiego, następnie odbyło się wręczenie odznaczeń i medali. Uroczysta inauguracja zakończyła się wykładem prof. zw. dr inż. dr h. c. Kazimierza E. Oczosia, pt.„Politechnika Rzeszowska – powstanie, rozwój, dokonania”.